Kemira: Satsaukset tuotekehitykseen ja tutkimukseen kaksinkertaistivat Kemiran innovaatiomyynnin

Laaja tutkimusohjelma auttoi Kemiraa tuomaan markkinoille uusia tuotteita. Kehitystyön tulokset näkyvät myös yrityksen liikevaihdossa: innovaatiomyynnin osuus on lähes tuplaantunut vuoden 2012 lukuihin verrattuna.

Globaali kemianyhtiö Kemira teki seitsemän vuotta sitten suuren strategisen käännöksen, jonka myötä yhtiö keskittyy palvelemaan erityisesti vesi-intensiivisiä teollisuudenaloja.

Yksi muutoksen keskeisimpiä toimenpiteitä oli yrityksen tuoteportfolion uusiminen uuden liiketoimintamallin mukaiseksi. Sitä vauhdittamaan Kemiralla käynnistettiin useita tutkimushankkeita, joiden tavoitteena oli yrityksen innovaatiomyynnin liikevaihto-osuuden kasvattaminen.

"Tutkimusohjelmien tuloksena on jo nyt syntynyt uutta teknologiaa, jota meillä tai maailmalla ei aikaisemmin ole nähty", kertoo tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö Juha Lindfors.

Kehitystyön tulokset näkyvät jo liikevaihdossa

Kemiran tuoteportfolion uutuuksiin kuuluvat muun muassa uudenlaiset kartonkien pintakäsittelyaineet, joita hyödynnetään high end -tuotteiden kuten samppanjapullojen ja hajuvesien pakkausmateriaaleissa. Tutkimustyön tuloksena syntyi myös innovaatio paperien ja kartonkien valmistuksessa käytettävistä täsmäbiosideista, joiden avulla esimerkiksi maitopurkkien kartongit saadaan pidettyä mikrobiologisesti puhtaina aiempaa ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Kehitystyön tulokset ovat viimeisen kahden vuoden aikana alkaneet näkyä myös Kemiran liikevaihdossa.

"Innovaatiomyynnin osuus on lähes tuplaantunut vuoden 2012 viidestä prosentista yhdeksään prosenttiin. Myös kokonaisliikevaihto on kasvanut", Lindfors sanoo.

Verkostotyöskentely tarjoaa yrityksille osaamista ja kasvumahdollisuuksia

Kehitystyöhön haettiin huippuosaajia myös tutkimuslaitoksista ja muista yrityksistä. Tässä työssä Tekesin tuella on ollut alusta lähtien keskeinen rooli.

"Tekesillä on laajat verkostot bio- ja cleantech-aloilta sekä näkemystä siitä, mitä Suomen tutkimuskentällä tapahtuu. Yhteistyön ansiosta olemme onnistuneet kokoamaan tutkimushankkeisiin oikeat osaajat", Lindfors kiittelee.

Yhteistyöstä hyötyvät verkoston kaikki osapuolet. Kemira saa käyttöönsä yhteistyökumppaneiden erikoisosaamisen, pienet ja keskisuuret yritykset puolestaan suuryrityksen kansainväliset kontaktit.

"Verkostojen kokoaminen ja ylläpitäminen on tärkeää, koska nykymaailmassa tulevia murroksia on vaikea ennustaa. Oikeiden kumppaneiden merkitys korostuu etenkin korkean riskin projekteissa, jotka saattavat näkyä konkreettisina tuloksina vasta vuosien päästä", pohtii Kemiran asiakasvastaavana toimiva Tuomas Lehtinen Tekesistä.

Lisätietoja

Juha Lindfors
puh. 050 525 7575
juha.lindfors(at)kemira.com
Kemira

Tuomas Lehtinen
puh. 050 5577 695
tuomas.lehtinen(at)tekes.fi
Tekes

Sanna Nuutila