Combinostics: Tekoäly auttaa lääkäriä diagnosoinnissa

Kliiniseen diagnostiikkaan ja datan analysointiin keskittyvä Combinostics Oy kehittää ratkaisuja, joiden avulla neurologisista sairauksista voidaan tehdä yhä parempia diagnooseja. Tekes on ollut mukana yrityksen kehitystyössä jo tutkimusten alkuvaiheista asti.

Kun lääkärit tutkivat neurologisia sairauksia, potilaista tehdään monenlaisia mittauksia ja dataa kertyy paljon. Monesti yksi tulos näyttää yhteen suuntaan, toinen toiseen. Päätöksenteko on monimutkaista.

Tamperelaisen Combinosticsin kehittämän palvelun avulla lääkäreiden työnteko helpottuu.

"Nykyisin radiologi tulkitsee kuvat pitkälti visuaalisesti. Olemme kehittäneet ohjelmiston, joka mittaa magneettikuvista eri rakenteita. Kun kuvista saadut numeeriset mittaluvut yhdistetään muuhun tietoon, potilaan tilasta saadaan kokonaisvaltainen kuva. Lääkärikunta on kertonut, että kyseessä on juuri sellainen apuväline, jota kaivataan", yrityksen tieteellinen johtaja Jyrki Lötjönen kertoo.

Combinosticsin nimi on yhdistelmä sanoista combined diagnostics, joka kuvaa yrityksen tavoitetta – se yhdistää monenlaista dataa diagnostisiin tarpeisiin. Yrityksen ensimmäinen tuote tuli markkinoille viime vuoden lokakuussa, ja ohjelmisto perustuu kuvien mittaamiseen. Toinen, tänä keväänä julkaistava tuote vertaa potilaan mittauksia isoihin tietokantoihin. Se arvioi, kuinka samankaltainen tutkittava potilas on aiempiin verrattuna.

Tutkimusyritys tarvitsee bisnesosaamista

Combinosticsin teknologia sai alkunsa jo yli kymmenen vuotta sitten, kun yrityksen neljä perustajajäsentä tutki dataan pohjautuvia työkaluja VTT:llä. Ensimmäisen hankkeen jälkeen projektit aiheen ympärillä lisääntyivät, kunnes oli aika perustaa oma yritys.

"Lääkärit sanoivat meille, että tuokaa kehittämänne innovaatio markkinoille. Uskoimme siihen, että tekoälysovellukset tulevat osaksi arkipäivää jossain vaiheessa, joten päätimme perustaa firman tutkimuksen ympärille", Lötjönen kertoo.

Combinostics sai tutkijavetoiseen henkilöstöönsä vahvistusta GE Healthcaren brittiläisestä yksiköstä, josta löytyi toimitusjohtaja yritykseen. Bisnesosaamiselle on ollut käyttöä.

"Suomessa tehdään paljon hyvää tutkimusta, mutta monesti tutkimuksesta saatuja tuloksia ei viedä käytäntöön asti. Kaupallistaminen ja yritykseen siirtyminen on monelle tutkijalle pelottava hyppy tuntemattomaan."

Lötjönen toivoo, että bisnesosaajia olisi mukana tutkimuksen kyljessä heti alusta asti. Hän myöntää, että myös perustajilla täytyy olla intoa firman perustamiseen, jotta tutkimuksen ja yrittämisen voi yhdistää.

"Meillä oli palo nähdä vuosien tutkimustyö lääkärin pöydällä. Pari vuotta sitten tekemämme valinta perustaa yritys tuntuu yhä oikealta", hän sanoo.

Kollegoilta vertaistukea Piilaaksossa

Combinostics on hyödyntänyt Team Finland -verkostoa. Yritys on vieraillut kaksi kertaa kasvuyrittäjien mekassa, Yhdysvaltojen Piilaaksossa. Matkoilla on korostunut yhteisöllisyys.

"Samojen ongelmien kanssa muutkin alan yritykset painiskelevat", Lötjönen sanoo.
Hänelle on ollut erittäin tärkeää tavata kollegoita muiden alojen yrityksistä. Myös koulutukset, konferenssit, yritysvierailut ja pitchaustilaisuudet San Franciscossa ovat olleet antoisia.

Combinosticsilla on ollut useita Tekesin rahoittamia hankkeita. Esimerkiksi osa yrityksen kuvankäsittelyohjelmien algoritmeista on kehitetty hankkeissa jo 10–15 vuotta sitten.

"Lääketieteessä keksintöjen aikajänne on usein paljon pidempi kuin monilla muilla aloilla. Siinä hetkessä, kun jotain kehitetään, on vaikeaa arvioida, koska innovaatiot oikeasti päätyvät kaupan hyllylle."

Lisätietoja

Jyrki Lötjönen
Combinostics Oy
Puh. 050 346 3250
jyrki.lotjonen(at)combinostics.com

 

Teksti: Kaiku Helsinki
Kuva: Combinostics

Pia Mörk