Movendos: Etävalmentaja kannustaa elämäntaparemonttiin

Tamperelainen Movendos kehittää ratkaisua pulmaan, joka on samaan aikaan sekä hyvin yksinkertainen että hyvin monimutkainen: lähes kaikki ihmiset tietävät, miten terveyttä voi kohentaa liikunnalla, levolla ja ravitsemustottumuksilla, mutta läheskään kaikki eivät silti motivoidu näin tekemään. Samaan aikaan markkinoille tulvii jos jonkinlaisia teknologisia apuvälineitä.

Movendoksen liikeideana on iskeä tähän ristiriitaan: kyse ei viime kädessä ole teknologiasta vaan inhimillisistä käyttäytymismalleista ja tottumuksista. Yrityksen taustalla onkin terveyskäyttäytymisen tutkimus.

"Tutkimuksissa on havaittu, että pelkkä tieto, mittarit ja mittaaminen eivät useinkaan motivoi elämäntapamuutoksiin ja terveelliseen elämään. Itse asiassa ne saattavat vaikuttaa täysin päinvastoin: mittareiden tarjoama data saattaa lannistaa entisestään, jos motivaatiota ei ole", Movendosin toimitusjohtaja Arto Leppisaari sanoo.

Hyvä ratkaisu on henkilökohtainen valmentaja, joka neuvoo ja motivoi. Ongelmaksi vain muodostuu se, että ammattitaitoiset valmentajat eivät ole halpoja.

Vastauksena tähän Movendos on kehittänyt mCoachin, selainpohjaisen mobiilin etävalmennusohjelmiston, jolla valmentaja ja valmennettava voivat pitää yhteyttä ajasta ja paikasta riippumatta. mCoachin avulla esimerkiksi fysioterapeutti, psykoterapeutti, terveydenhoitaja, personal trainer tai kuntoutusohjaaja voi luoda yksilöllisiä valmennusohjelmia, seurata valmennettavansa edistymistä ja ohjata kokonaisvaltaiseen elintapojen muutokseen kustannustehokkaasti. Uusimmassa versiossa yhteydenpito onnistuu myös tietoturvallisen videopuhelun välityksellä.

Valtava tarve – 70 prosenttia terveydenhuollon kuluista johtuu elintasovaivoista

Movendosin kaltaisella ratkaisulla on kansanterveyden lukujen valossa valtava potentiaali: peräti 70 prosenttia terveydenhuollon kuluista johtuu elintasovaivoista. Näennäisen pienetkin muutokset elintavoissa merkitsevät väestötasolla huikeita säästöjä.

Movendosia hyödynnetään etenkin terveys- ja hyvinvointivalmennuksessa, työhyvinvoinnissa, liikuntaneuvonnassa ja kuntoutuksessa. Kaikki valmennussisältö ja -tehtävät ovat räätälöitävissä ammattilaisen taustan pohjalta. Tukea voi antaa paitsi liikunnan ja ravitsemuksen, myös unen, palautumisen, stressinhallinnan, ihmissuhteiden ja arjenhallinnan saralla.

"Palvelumme loppukäyttäjät ovat aivan tavallisia ihmisiä arkisine haasteineen ja tarpeineen, vaikka palveluamme käyttävät myös ammattimaiset urheiluvalmentajat. Valmennettavia on teini-ikäisistä yli 80-vuotiaisiin. Jo pienilläkin arjen muutoksilla voidaan saada merkittäviä terveydellisiä ja hyvinvointia tukevia tuloksia", Leppisaari sanoo.

Pienet kotimarkkinat eivät riitä, katse maailmalla

Movendos ei halua jäädä vain Suomen pienehköille kotimarkkinoille, vaan kansainvälistyy askel askeleelta. Tällä hetkellä tähtäimessä on Suomen lisäksi Iso-Britannia ja Espanja.

Yhtiö on tehnyt alusta alkaen tiivistä yhteistyötä Tekesin kanssa. Yrityksen tausta on tutkimusmaailmassa, josta ydinteknologia irrotettiin yritykseksi. Yhtiö kehitti tuotteen ensimmäisen version osin Tekesin tuotekehitysrahoituksella ja on sittemmin jatkanut kehitystä tuotekehityslainalla. Movendos on mukana Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelmassa.

Lisätietoja

www.movendos.com

Toimitusjohtaja Arto Leppisaari
arto.leppisaari (at) movendos.com
Puh. 050 511 7305

Teksti: Netprofile

Pia Mörk