World Vision: Bisneksellä ratkaisuja kehittyvien maiden ongelmiin

Kehitysyhteistyöjärjestö World Vision koordinoima Weconomy Start -ohjelma rohkaisee yrityksiä Intian ja Sri Lankan markkinoille. Yhteistyön hyötyjiä ovat yritysten lisäksi kehittyvien maiden köyhimmät ihmiset. Seuraavaksi ohjelma lähtee Afrikkaan.

"Yritykset pitäisi saada mukaan parantamaan maailmaa." Puhetta riittää, mutta tekoja paljon vähemmän. Näin miettivät kolme vuotta sitten, keväällä 2012, Aalto-yliopiston Global Impact -yksikön johtaja Teija Lehtonen, Finpron johtaja Jusa Susia ja Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Saukko.

Kolmikko yhdisti voimansa ja esitti Tekesille uudenlaista hanketta, joka nimettiin Weconomy Startiksi. Kyse oli suomalaisille yrityksille suunnatusta ohjelmasta, jonka tavoitteena on synnyttää innovaatioita, jotka tuottavat yritykselle liiketoimintaa ja poistavat kehitysmaiden ihmisten ongelmia. Hankkeen koordinoijaksi valittiin World Vision, kehitysmaiden kummilapsitoiminnasta tunnettu järjestö.

"Vastaavanlaista hanketta, jossa järjestö olisi vetovastuussa, ei löydy muualta maailmasta", kertoo Weconomy Startin projektipäällikkö Maija Seppälä Suomen World Visionista.

Uusille ratkaisuille on tarvetta, sillä perinteinen kehitysyhteistyörahoitus vähenee ja siirtyy yhä enemmän kriisialueille ja erittäin haavoittuvaisten maiden auttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkällä tähtäimellä esimerkiksi Intian kaltaiset maat saattavat jäädä kehitysyhteistyön ulkopuolelle.

"Siellä on kuitenkin edelleen paljon eriarvoisuutta ja miljoonia nälkään kuolevia lapsia. Tällaisilla alueilla tarvitaan kumppanuutta, ja yritystoiminnan kautta saadaan kasvatettua paikallisia elinkeinoja ja parannettua lasten hyvinvointia", Seppälä sanoo.

Soveltuu kaiken kokoisille yrityksille

Weconomy Startiin osallistuvat yritykset saavat osallistumismaksua vastaan asiantuntijoiden sparrausapua kehitysmaiden olosuhteiden ymmärtämisessä. Asiantuntijat tulevat World Visionista ja erikseen sovituilta kumppaneilta kuten esimerkiksi Finprosta ja Aalto-yliopistosta.

Vuoden kestävän ohjelman aikana arvioidaan, soveltuuko yritys kohdemarkkinoille, millaisia kumppaneita sille löytyy ja onko sen tuotteelle tai palvelulle kysyntää. Ohjelman aikana tehdään myös kaksi kenttämatkaa kohdemaahan, joita kahdella ensimmäisellä kierroksella ovat olleet Intia ja Sri Lanka.

"Ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat olleet hyvin erilaisia: Fortumista yhden naisen start up -firmaan. Parhaiten malli soveltuu pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole resursseja palkata omia henkilöitä kohdemaahan, mutta myös suuryrityksille joilla on tarve päästä vahvaan ruohonjuuritason yhteistyöhön", Maija Seppälä kuvaa.

Ohjelmaa suunniteltaessa sen ydintoimialoiksi kaavailtiin sektoreita, joissa on Suomessa osaamista ja kehitysmaissa tarvetta. Tällaisia olivat esimerkiksi cleantech, energia, ICT, koulutus sekä vesi- ja jätehuolto. Todellisuus osoittautui kuitenkin monimuotoisemmaksi. Yksi ohjelman toisen kierroksen hankkeista tähtäsi paikallisia yhteisöjä hyödyttävän turismin kehittämiseen.

Muita Weconomy-hankkeita ovat olleet mm. kompostointiratkaisujen kehittäminen hotelleille ja edullisten taloratkaisujen kehittäminen vähätuloisille. Start up -yrittäjä Susanna Palmroth puolestaan käynnisti yrityksen, joka tuo Intiasta paikallisten naisten valmistamia käsitöitä liikelahjoiksi. Yritys työllistää Intiassa 50 naista.

Konsepti Tekesin tuella

World Vision kehitti Weconomy Start -konseptin Tekesin rahoituksella. Maija Seppälän mukaan yhteistyö Tekesin yhteyshenkilöiden kanssa sujui joustavasti. Apua ja sparrausta saatiin jo ennen rahoitushakemuksen jättämistä, kun World Visionissa pohdittiin, miten kehitysyhteistyöjärjestö yleensä voisi hakea Tekesiltä tukea. Hakemuksesta piti käydä selvästi esille, mitä hyötyä hankkeesta on suomalaisille yrityksille.

"Team Finlandin uusi Business With Impact -ohjelma (BEAM) on tervetullut lisä rahoituspuolelle. Sen myötä järjestöjen ja yritysten ei tarvitse elää omissa siiloissaan, vaan ne voivat hakea rahoitusta samasta ohjelmasta."

Tekesin projektin aikana kehitettiin palvelumalli, jossa on valmiit prosessit ja joka on helposti skaalattavissa. Palvelua kehitettiin ensimmäisen yrityskierroksen aikana vuonna 2013. Siitä saatuja oppeja hyödynnettiin seuraavalla kierroksella viime vuonna.

"Kaikki osallistuneet yritykset ovat todenneet saaneensa ohjelmasta hyötyä, vaikka eivät vuoden jälkeen olisikaan jatkaneet hanketta. Yritykset ovat löytäneet meidän kauttamme kohdemaasta relevantteja kumppaneita ja yhteistyötahoja. Ilman kumppania olisi ollut vaikeaa päästä ruohonjuuritasolle", Seppälä sanoo.

Maailmaa valloittamaan

Weconomy Startista on järjestetty kaksi kierrosta, joihin on osallistunut yhteensä kuusi yritystä. Kolmatta suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2015. Silloin mukaan otetaan uusi kohdemaa, Kenia. Moni yritys on ollut kiinnostunut Afrikasta, jossa nähdään paljon potentiaalia.

"Kehitysvaihe on nyt ohi. Odotamme, että pääsemme tekemään yhteistyötä useiden yritysten kanssa. Haluamme saada aikaan menestystarinoita, jotka myyvät palvelua edelleen", Seppälä sanoo.

Nyt kun ensimmäiset kokemukset on saatu, Suomen World Vision on esittänyt yritysyhteistyön mallia myös kansainväliseen verkostoonsa, johon kuuluu lähes sata maata. Moni maa onkin ollut siitä innostunut.

"Haluamme rohkaista yrityksiä lähtemään kehittyville markkinoille. Toistaiseksi on vähän sellaisia hankkeita, jotka aidosti ratkaisisivat köyhyysongelmia ja olisivat yrityksille kannattavia. Mutta sen puolesta tässä tehdään kovasti töitä. Tarvitaan välittäjiä, jotka voivat yhdistää kehityspolitiikan ja yritysmaailman tavoitteet. Tällaisia me Weconomyssä koemme olevamme."

Lisätiedot

Maija Seppälä, projektipäällikkö
Suomen World Vision
maija.seppala (at) worldvision.fi
puh. (09) 6818 3013

Teksti: Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller

Sanna Nuutila