Viope: Vuorovaikutteinen verkko-oppimistyökalu syntyi yhteistyössä suomalaiskoulujen kanssa

Opetusteknologiayritys Viope perustettiin opiskelijoiden tarpeesta saada vuorovaikutteisempaa ja innostavaa opetusta. Tekesin rahoituksella ja yhteistyössä koulujen kanssa syntynyt verkko-oppimisratkaisu on vakiinnuttanut jalansijaa kotimaassa ja seuraavana vuorossa ovat kansainväliset markkinat.

Vuonna 2001 Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat kaipasivat lisätukea isojen massakurssien suorittamiseen. Haasteeseen tarttui oman koulun opettaja sekä kaksi yliopisto-opiskelijaa. Sparraajaksi projektilleen he saivat diplomi-insinööri Mika Lackmanin, joka huomasi idean potentiaalin ja tarjosi opiskelijoille työvälineet ja -tilat uudenlaisen oppimistyökalun  kehittämiseen.

Tukea opiskeluun kellonajasta riippumatta

Viopen päätoimialaa on erilaisten verkkotyökalujen ja kurssitoteutuksien kehittäminen lukio- ja yliopisto-opiskelijoille. Teknologia soveltuu matematiikan, ohjelmoinnin, kemian, fysiikan ja muiden luonnontieteiden opiskeluun. Yksi oppimistyökalun tärkeimmistä ominaisuuksista on opiskelijan saama reaaliaikainen palaute.

”Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdistämällä koneen että opettajan antama tuki, oppimistulokset paranevat selvästi. Verkkopalvelulla helpotetaan opettajan työtä mahdollistaen samalla syväluotaavampi opettaminen. Lisäksi palvelu tarjoaa opettajille monenlaista tilastotietoa, jonka avulla voidaan seurata toistuuko opiskelijan harjoituksissa jokin tietty virhe. Näin opettaja voi heti puuttua ongelmakohtiin”, kertoo nykyään Viopen toimitusjohtajana toimiva Lackman.

Yhteistyö Tekesin ja oppilaitosten kanssa muutti idean tuotteeksi

Viope on Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa keskittynyt erityisesti tekniseen kehitykseen. Työkalun hyödyntämistä opettajan työssä käytiin tuolloin läpi yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Viopen seuraava isompi Tekesin hanke painottui puolestaan tuotekehitykseen.

”Kun Viope perustettiin, keskityimme lähinnä ohjelmoinnin opetukseen. Sama malli kehitettiin Tekesin hankkeen myötä matematiikkaan ja nyt yritys voi tukea myös matemaattisia ja niitä soveltavia aineita”, Lackman iloitsee. Uusimman hankkeen myötä syntyi lisäksi koetyökalu sähköisille kurssikokeille. Se otettiin käyttöön syksyllä 2014, ja on tulossa vahvasti markkinoille keväällä 2015.

”Olemme saaneet ympärillemme oppilaitosverkoston, jonka kautta saamme kullanarvoista tietoa opettajien ja opiskelijoiden tarpeista. Viimeisimmän hankkeen myötä käyttäjiksi saatiin myös yläkoulu ja toisen asteen oppilaitokset, kun aikaisemmin asiakkaana olivat vain yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Ilman Tekesiä tämä ei olisi onnistunut”, huomauttaa Lackman.

Kansainvälistymisen ensiaskeleet otettu Vietnamissa

Tällä hetkellä Viopessa kaavaillaan kansainvälistymistoimia. Toistaiseksi yrityksen asiakaskunta löytyy pääasiassa kotimaan markkinoilta, mutta ensimmäiset askeleet ulkomaille on jo otettu.

”Kehitämme palveluamme Suomessa, mutta pyrimme siihen, että päämarkkinat olisivat tulevaisuudessa muualla. Uskon, että Viopesta tulee vielä merkittävä koulutusvientioperaattori. Esimerkiksi viime syksynä Viope teki merkittävän yhteistyösopimuksen Vietnamiin. Siellä odottava potentiaali on aivan valtava”, Lackman toteaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mika Lackman
mika.lackman(at)viope.fi
Puh. 0500 137 884

Teksti: SST

Pia Mörk