Vincit: Menestys syntyy rohkeasti kokeilemalla

Vincit Oy haluaa ravistella perinteistä käsitystä yrityksen johtamisesta. Ylhäältä alaspäin –mallin aika on ohi, sillä asiantuntijatyössä jokainen johtaa, ideoi ja osallistuu työn kehittämiseen itse.

"Meillä on kaksi tavoitetta: tyytyväiset työntekijät ja tyytyväiset asiakkaat. Uskomme siihen, että jos työntekijämme viihtyvät ja voivat hyvin, asiakas hyötyy ja saa parasta palvelua", Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen kiteyttää.

Vincitissä uskotaan, että työtyytyväisyys kasvaa, kun ihmiset saavat itse vaikuttaa omaan työhönsä ja käytössä oleviin työkaluihin. Hyvä esimerkki ovat uramallit, jotka luodaan kenenkäs muun kuin henkilöstön itsensä kanssa. Tavoitteena on luoda malleja nykypäivän asiantuntijatyöhön, jossa vaaditaan nopeutta, dynaamisuutta ja kykyä elää alati muuttuvassa maailmassa. Tällaisessa ympäristössä perinteiset henkilöstömallit eivät enää toimi.

Kaikki lähtee unelmista

Uramalleja luotaessa lähdetään siitä, että yritys ei aseta ihmisille tavoitteita. Sen sijaan ihmisiltä kysytään heidän omia unelmiaan – siis asioita, jotka ovat itselle merkityksellisiä. Unelmiensa pohjalta jokainen valitsee tavoitteensa itse. Kun tavoite on tunnistettu, se pilkotaan yhdessä esimiehen kanssa niin pieniin, konkreettisiin palasiin, että oman unelman eteen on helppo tehdä töitä joka päivä. Vincit on helpottanut unelmien pohtimista muun muassa narratiivisin menetelmin ja simulaatiopeleillä. Unelmista on luotu paitsi jokaisen omat tavoitteet, myös koko yrityksen yhteinen visio.

Keskeneräisyyden sietoa ja rohkeutta kokeilla

Mitä se sitten vaatii yrityksen johdolta, että henkilöstö otetaan aidosti mukaan alusta asti? Ainakin keskeneräisyyden sietämistä ja rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita.

"Perinteisten uramallien suurin haaste on, että niitä ei kokeilla riittävästi matkan varrella, vaan ne tehdään ensin valmiiksi ja rysäytetään sitten kerralla koko henkilöstölle. Me lähdemme siitä, että henkilöstön ideat ovat ne, jotka vievät niitä malleja oikeasti eteenpäin. Siksi pitää uskaltaa tuoda keskeneräinen asia kaikkien purtavaksi", Pystynen pohtii.

Erityisesti Vincit peräänkuuluttaa rohkeutta kokeilla – myös sitä keskeneräistä ideaa. Kaikkea ei tarvitse kokeilla heti koko organisaatiossa, vaan vaikkapa muutaman henkilön kanssa. Vincitillä rohkeutta riittää – yrityksessä on pilotoitu, miten mindfulness-taidot edistävät työhyvinvointia, ja henkilöstö on päässyt ideoimaan uutta, oikeudenmukaisuuteen ja yhteisiin arvoihin perustuvaa palkkamallia. Miksi? "Koska yritystä voidaan kehittää vahvemmin, kun koko porukka on mukana", Pystynen toteaa.

Haluatko kuulla lisää?

Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja,
johanna.pystynen(a)vincit.fi, puh. 050 441 2126

 

VINCIT OY

  • Suunnittelee mobiili- ja web-sovelluksia sekä sulautettuja järjestelmiä
  • Liikevaihto: 9.2 miljoonaa euroa v. 2014
  • Henkilöstö 130
  • Toimitusjohtaja: Mikko Kuitunen
Tiina Lifländer