Vapaa sivistystyökin menee verkkoon

Oppilaitosten ja yritysten konsortio on kehittänyt uusia digitaalisia oppimispalveluja ja yhteistä jakelukanavaa vapaan sivistystyön käyttöön. Tavoitteena oli myös valtakunnallinen verkossa toimiva oppilaitos, mutta se ei kuitenkaan ole vielä päässyt toteutumaan.

"Suomi on digitalisoitumisessa muuta maailmaa jäljessä, ja lähdimme etsimään tähän ratkaisua. Halusimme samalla puuttua oppilaitosten projekteihin, josta jopa 90 % jää jostain syystä osittain kesken", hankejohtajana toiminut Juha Telkkinen kertoo ja viittaa Euroopan unionin teettämään tutkimukseen. Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman Suomen Verkko-opisto -arvoverkkohanketta koordinoi hänen yrityksensä Promentor Solutions Oy, joka tuottaa kielten verkko-oppimateriaaleja.

Italian kurssi omalta sohvalta

Suomen Verkko-Opisto toteutui kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe keskittyi lähinnä tavoitteiden muodostamiseen ja pilottien ideoimiseen. Tekesin rahoittamassa toisessa vaiheessa yritykset pääsivät rahoituksen turvin kehittämään ja testaamaan luomiaan verkkokursseja ja oppimismenetelmiä mukana olleiden oppilaitosten opettajilla ja opiskelijoilla.

"Koko jutun juju oli ymmärtää, kuinka oppilaitosten ja yritysten toimintamallit saadaan sopimaan yhteen. Tämä onnistui meillä hyvin, ja toisessa vaiheessa kehittyneet pilottituotteet matematiikan, musiikin, kielten ja ohjelmistokielen opiskelemiseen ovat edelleen kehitettävissä ja kaupallistettavissa. Tuloksemme eivät häviä tai jää kesken, vaan pilotteja todella jatketaan", iloitsee Telkkinen.

"Digitaalisuuden mahdollisuudet kouluissa kehittyivät ja kasvoivat samalla, kun tietoisuus erilaisista verkko-oppimismahdollisuuksista lisääntyi. Yrityksemme saivat myös paljon julkisuutta, uusia asiakkaita sekä lisää liiketoimintamahdollisuuksia", Telkkinen toteaa tyytyväisenä.

Yhteistyötä jatketaan Espoon työväenopiston kanssa

Yksi hankkeen tavoitteista oli luoda valtakunnallinen vapaan sivistystyön verkko-oppilaitos, joka toimisi myös verkko-oppimistoimijoiden jakelukanavana. Haave kuitenkin kariutui opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukseen, jonka mukaan Suomeen ei voida perustaa uusia oppilaitoksia ennen vuotta 2017.

"Verkko-opetus mahdollistaisi oppimisen kaikille. Nyt 30 % väestöstä ei pysty osallistumaan vapaan sivistystyön koulutukseen työaikojen tai hankalien välimatkojen takia", Telkkinen sanoo.

Vaikka oma verkko-opisto ei jakelukanavana toteutunutkaan, hankkeelle on tullut uusi elämä Espoon työväenopiston kanssa aloitetun yhteistyön kautta.

"Ensi syksynä alkavat valtakunnalliset koulutukset verkossa, ja niissä on mahdollista opiskella Suomen Verkko-Opisto -hankkeen partnereiden verkkokursseja", kertoo Telkkinen.

Hankkeen oppilaitospartnereita olivat Espoon työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Nummi-Pusulan koulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Tapiolan lukio. Yrityspartnereina olivat Mikrolinna Oy, Promentor Solutions Oy, Rockway Oy ja Viope Oy.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Telkkinen
juha.telkkinen (at) promentor.fi
Puh. 0400 440 443


Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk