Tuottavuusloikka Leanin vauhdittamana Palodex Group Oy:ssä

Yksi vahva suomalaisen Lean-ajattelun edelläkävijä ja benchmark-yritys löytyy Tuusulasta. Palodex Group Oy:n toimintaa ohjaavat voimakkaasti jatkuvan parantamisen malli ja systemaattinen johtamismenetelmä. Leanin käyttö on näkynyt yrityksen tuloksissa hurjina loikkina pienten parannushyppyjen sijaan. Lean-toimintaa laajemmin hyödyntäen voitaisiin koko Suomen heikko tuottavuuskehitys kääntää positiiviseksi.

Yhdysvaltalaiseen Danaher-konserniin kuuluva Palodex Group suunnittelee ja valmistaa laitteistoja ja ratkaisuja hampaiston ja pään alueen kuvantamiseen. Tuotannon lisäksi Tuusulassa on suuri tuotekehitysosasto. Kyseessä on maailman suurin alan osaamiskeskus, jossa työskentelee lähes 400 henkeä. Tuusulassa valmistettuja laitteita on käytössä kaikkialla maailmassa.

Palodexissa on panostettu kovasti kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen. Ja tuloksia on saatu: liikevaihto oli 74 miljoonaa euroa vuonna 2007, kun se komeili 133 miljoonassa eurossa vuonna 2014. Tuottavuutta on onnistuttu parantamaan jo usean vuoden ajan vähintään 10 prosenttia vuodessa.

"Tekesin rahoittama Finnlean-hanke viimeistään tempaisi palodexilaiset mukaan vuonna 2008, jolloin opeteltiin ja tehtiin suomalainen tapa tehdä asioita Lean-toimintamallin mukaan. Huomattiin, että tuotannon läpimenoaikaa saatiin lyhennettyä ja tuottavuutta parannettua rutkasti ilman merkittäviä investointeja – tehtiin ja organisoitiin työt vain fiksummin, kovempaa ei tarvinnut juosta", kertoo Palodexin Danaher Business System Leader Niku Jalkanen.

"Vuotuisen tuottavuuden parannustavoitteen pitää myös olla riittävän haastava, jotta kustannusten höyläämisen sijasta etsitään ja kehitetään kokonaan uudenlaisia toimintatapoja", Jalkanen jatkaa.

Asiakkaat puhuvat – me kuuntelemme

Asiakkaille tärkeimmät asiat – laatu, toimitusvarmuus, kustannukset ja innovaatiot – nostettiin jalustalle. Jatkuvasta parantamisesta tuli osa arkipäivää. Päivittäisessä toiminnassa ratkottiin tehokkaasti ja nopeasti eteen tulleet ongelmat. Pomot ryhtyivät olemaan näkyvillä koko ajan, kun he siirtyivät istumaan keskelle ns. minitehtaita. Tiedonvaihto muuttui helpoksi ja nopeaksi, sähköpostitulva vähentyi merkittävästi ja tuottavaan työhön voitiin käyttää enemmän aikaa. "Onhan toiminta helpompaa nyt", toteaa tuotannon työntekijä.

Ohjaus tuotannossa toimii Just on Time eli JOT-korttien avulla. Tuotannossa ja toimistotiloissa on seinillä tauluja, joista näkee nopeasti ja visuaalisesti eri asioiden tilanteen. Kaizen-taulun taskuun voi kuka tahansa sujauttaa toiminnan parantamisehdotuksen. Perjantaisin ehdotukset käydään läpi, ja työntekijät saavat itse viedä ehdotuksia käytäntöön. Toteutetuista ehdotuksista saa palkkion.

Kehittämisrutistuksilla pullonkauloista eroon

Palodexissa tehdään jatkuvan parantamisen lisäksi vuosittain kymmeniä pidempiä, viikon mittaisia kehittämisrutistuksia, joiden jälkeen jatketaan entistä paremmilla prosesseilla. Esimerkiksi varaston arvo ja varaston kierto ovat mittareita, joita tarkkaillaan ja parannetaan jatkuvasti.

Toimitusvarmuus ja laatu ovat parantuneet selvästi. Lean on tuottanut tulosta. Palodexissa on myös todettu, että laadun varmistamiseksi on joitakin vaiheita parempi tehdä itse – osakokoonpanoa on otettu alihankkijoita takaisin itselle Suomeen.

Tehdään yhdessä sujuva Suomi

"Hallitustunnustelija Juha Sipilän esittämä 5 prosentin tuottavuushyppy on saavutettavissa – Leanin avulla voidaan organisaatiotasolla päästä helpostikin 10–20 prosentin tuottavuusparannukseen", toteaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen Palodexilla vierailusta silminnähden innostuneena.

Suomen Lean-yhdistyksen järjestämällä vierailulla Palodexilla oli mukana edustajia EK:sta, SAK:sta, STTK:sta ja Tekesistä. Vierailu on osa laajempaa Lean-yhteistyötä, jota koordinoivat yhdessä EK, Suomen Lean -yhdistys ja Tekes.

Tiina Lifländer