Specim: Näkymätön näkyväksi hyperspektrijärjestelmien avulla

Specim, Spectral Imaging Oy on pioneeri ja yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista kuvantavien hyperspektraalilaitteiden ja -järjestelmien valmistajista maailmassa. Tekesin rahoitus on ollut monipuolisessa roolissa yrityksen kehityksessä.

Specimin perustivat vuonna 1995 kolme silloista Oulun VTT:n tutkijaa: Timo Hyvärinen, Esko Herrala ja Jukka Okkonen. Specimin toimitilat ja kaikki toiminnot sijaitsevat Oulussa, myös laitteiden valmistus. Kaukokartoitusjärjestelmien lisäksi yritys valmistaa muun muassa spektrografeja, spektraalikameroita ja kuvantamisratkaisuja.

Yrityksen hyperspektrikameroilla muodostetaan kuva kohteesta siten, että jokainen kuvapiste sisältää täydellisen spektrin tutkitulta aallonpituudelta. Spektristä voidaan sovelluskohtaisesti laskea biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Toisin sanoen muuttaa näkymätön näkyväksi. Hyperspektraaliteknologia kehitettiin alun perin vaativaan tutkimuskäyttöön ja puolustushallinnon tarpeisiin. Nyt eletään aikaa, jolloin teknologia on tulossa palvelemaan myös ihmisen arkea lukuisissa uusissa sovellutuksissa.

Kierrätysrobotiikasta rikoksentorjuntaan

"Asiakaskuntamme on hyvin laaja ja tuotteemme kattaa tutkimuksen, teollisuuden, kierrätyksen, kaivostoiminnan, kaukokartoituksen, lääketieteen, turvallisuuden ja puolustushallinnon erilaiset kuvaustarpeet. Esimerkiksi kaivostoiminnassa olemme mullistaneet perinteisen tavan tuottaa mineraalikarttoja kairasydämistä. Se on ratkaisevaa uusien kaivosten arvioinnissa tai vanhojen laajentamisen kannalta. Tuotteemme ovat olennainen osa jätteiden kierrätykseen liittyvässä uuden sukupolven robotiikassa. Lennokeista tai lentokoneista käsin tapahtuva kaukokartoitus mahdollistaa esimerkiksi metsätuhojen, huumeviljelmien, ympäristökatastrofien tai öljy- ja kaasuputkistojen valvonnan", kertoo hallituksen puheenjohtaja Risto Kalske.

Uuden sukupolven hyperspektraalilaitteet tulevat todennäköisesti olemaan kooltaan nykyistä pienempiä ja keveämpiä Se avaa uusia markkinoita esimerkiksi maataloudessa sekä elintarvikkeiden ja ympäristön valvonnassa.

Yhtiö hyvässä kunnossa – digitaalisuuden hyödyntäminen tärkeää

40 henkeä Oulussa työllistävä Specim on kasvusuunnassa ja liikevaihtotavoite kuluvalla tilivuodella on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Viennin osuus on ollut kaiken aikaa 95 prosentin luokkaa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia.
Tämän vuoden aikana yritys sai yhteensä 5,3 miljoonan euron kasvurahoituksen oululaiselta Teknoventurelta ja Tekesiltä. Suunnittelupöydällä olevaan uuteen tuoteperheeseen perustuen vuoden 2020 liikevaihdon tavoite on 20 miljoonaa euroa.

Specim tuottaa mittauskohteista valtavan määrän raakadataa, joka prosessoidaan käyttäjää palvelevaan muotoon. Esimerkiksi kaivosteollisuudessa kairasydämien analysoinnin mittaustulosten perusteella geologit voivat tiedon käsittelyn sijaan keskittyä geologiseen arviointiin mahdollisesti perustettavan uuden kaivoksen näkökulmasta.

"Hyperspektraalikuvantaminen elää voimakasta markkinamurrosta erittäin vaativien käyttäjäryhmien maailmasta lähemmäksi arkipäivän sovelluksia. Luultavasti markkinoille tulee älykkäitä laitealustoja, jotka voidaan ohjelmistoilla kohdentaa palvelemaan eri tarkoituksia. Näin ollen sovellusosaaminen ja siihen liittyvien ohjelmistojen kehittäminen ovat avainasemassa tulevaisuudessa. Todennäköisesti lähitulevaisuudessa tulee myös avoimia kehitysympäristöjä, joissa käyttäjät voivat rakentaa omia sovelluksiaan ja tuoda ne myös muiden saataville. Näemme myös merkittävästi uusia yrityksiä ja alliansseja yritysten välille", Kalske pohtii.

Uusiutumista ja työelämän kehittämistä Tekesin avulla

Specimin perustaja Timo Hyvärinen kertoo, että Tekesin tuotekehitysrahoituksella on ollut merkittävä rooli koko yrityksen historian ajan. Erityisesti vaiheissa, joissa perusteknologiassa ja osaamisessa on tavoiteltu selkeää hyppyä seuraavalle tasolle.

"Rahoituksen avustamana isotkin kehitysprojektit on pystytty viemään läpi nopeasti verrattuna pelkän tulorahoituksen varassa tapahtuvaan toimintaan. Tämä on mahdollistanut yrityksen kasvamisen teknologian ja markkinoiden eturintamassa ja rakentanut vahvan pohjan näköpiirissä oleville markkinaläpimurroille."

Lisäksi Tekesin rahoitus on tukenut yrityksen henkilöstöhallinnon kehittämistä kasvavan organisaation vaatimusten mukaiseksi. Osana työelämän kehittämisprojektia toteutettiin organisaation osaamis- ja toimivuuskartoitus ja laadittiin kehittämissuunnitelma. Sen avulla on viety eteenpäin sisäisen toiminnan tehostamista ja eri toimintojen välisen yhteistyön sujuvuutta.

Finnverakin on ollut mukana pankin rinnalla useaan otteeseen rahoittamassa Specimin kasvun käyttöpääomatarpeita.

Lisätietoja

Risto Kalske
Specim
p. 050 368 4054
risto.kalske (at) specim.fi


Kuva: Specim

Kaj Nordgren