Solarch: ActiveMEDI on uusi innovaatio seuraavien sukupolvien kotihoitoon ja itsehoitoon

Asiakaslähtöinen ajattelutapa synnytti syyskuussa lanseeratun online-terveyspalvelun, jonka avulla voidaan ylläpitää perheenjäsenten terveystietoja verkossa, ja jota voidaan hyödyntää hätätilanteissa sekä kotihoidossa. Uutta teknologiaa kehitettiin Tekesin rahoituksen avulla.

Muun muassa ikääntyvän väestön kasvu ja liikkuva elämäntyyli muovaavat terveyspalveluja self-care-luonteiseksi. Tämän tunnisti myös Alireza Hasanpour, jonka yritys Solarch Oy lanseerasi syksyllä 2014 ActiveMEDI-verkkopalvelun. Palvelu tarjoaa välineet koko perheen terveydenhuollon seuraamiseen.

"Sain idean online-terveyspalveluihin isäni sairastumisen myötä. Omaisena kärsin siitä, etten tiennyt millä toimenpiteillä isääni hoidettiin. Asia konkretisoitui, kun isälle täytyi soittaa ambulanssi. Ensihoitajilla ei ollut tietoa hänen sairaudestaan, enkä minä osannut selittää sitä heille. Kokemusteni pohjalta syntyi marraskuussa 2012 yrityssuunnitelma", Hasanpour muistelee.

ActiveMEDI huomioi uudella tavalla potilaan ja lähiomaisen tarpeet

Nokialla kehityksen sekä muiden alueiden johtotehtävissä työskennellyt Hasanpour painottaa itsehoidon olevan trendi, jota ei voi ohittaa. ActiveMEDI sisältää kolme ratkaisua: WithME-terveystietokanta, ICE (In Case of Emergency) -hätätilanneratkaisut ja Care-hoivavahti. Kaikkia palveluja ohjaa self-care-filosofia.

ActiveMEDIn ydin on WithME-terveystietokanta, jonka kautta voidaan seurata tabletilla tai puhelimella lähiomaisten terveystietoja, kuten rokotuksia, reseptejä sekä sairauksia ja sairauskohtauksia. Palvelu kääntyy suomesta ruotsiksi ja englanniksi, joten se sopii erinomaisesti mukaan myös ulkomaille.

"Koska olemme tietoyhteiskunta, meidän on ajateltava, että mukanamme on aina kriittinen tietoa itsestämme. Meninpä esimerkiksi lapseni kanssa missä tahansa lääkärille, osaan kertoa hänen lääkeaineallergiastaan, sillä tieto on aina taskussa mukana", tähdentää Hasanpour.
ActiveMEDI-palveluja kehitetään aktiivisesti yhdessä potilasliittojen sekä alan ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi ICE-palvelua on ollut kehittämässä Muistiliitto ja ylilääkäri Tom Silfvast, joka tunnetaan etenkin lääkärihelikopteri Medi-Helin toiminnan perustajajäsenenä.

Tekesin tuella aloitettu yhteistyö mm. Kelan kanssa

Tulevaisuudessa ActiveMEDI WithME integroidaan Kelan Kanta.fi:n kanssa, jolloin omat terveys- ja reseptitiedot siirtyvät verkkopalveluun entistä helpommin. WithME antaa kansalaisille valtuudet hallita omia tietojaan päivittäin mahdollistaen esimerkiksi verenpaineen seurannan. Tekes on tukenut rahoituksella rajapinnan kehittämistä, ja Kanta.fi:n tiedot voidaan pian siirtää WithME-palveluun sähköisen tunnistamisen avulla. Onnistunutta hanketta seurasi heti toinen Tekesin hanke.

"Olemme viime aikoina kehittäneet seuraavan sukupolven ActiveMEDI Care -palvelun. Tekesiltä saatu rahoitus on käytetty pilottiin, joka onnistui erinomaisesti. Saimme pilotin kautta myös uuden yhteistyökumppanin Stella-kotihoidosta. Suhde Tekesiin on siis ollut meille oikein antoisa", iloitsee Hasanpour.

Hän kertoo Tekesillä olleen merkittävä rooli myös siirtymisessä kansainvälisille markkinoille. Yrityksen visiona on olla alan paras toimija online- ja itsehoitopuolella.

"Haluamme saada suunnannäyttäjän roolin ja tuoda ratkaisuillamme asiakaslähtöistä ajattelutapaa hoiva-alalle. Toimimme tällä hetkellä Pohjoismaissa ja seuraavaksi siirrymme Eurooppaan. Matka jatkuu sieltä toivottavasti Yhdysvaltoihin ja Lähi-itään. Kaikissa maissa palveluidemme sanoma on sama: ottakaa ohjat omasta terveydestänne", Hasanpour sanoo.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Alireza Hasanpour
Puh. 050 486 0865
alireza.hasanpour (at) solarch.fi
www.solarch.fi

Teksti: Maija Salonen/SST
Kuva: Jari Härkönen

Eeva Landowski