Robit: Kilpailuetuna tieto kallioporareiän suoruudesta

Digitaalisuus on valttia myös äärimmäisessä paineessa ja kuumuudessa kalliota porattaessa. Robit antoi kallioporalle aivot ja sai vastineeksi kilpailukykyisen tuotteen.

Mitä sitä kieltämään, lempääläinen Robit on esimerkki yrityksestä, jollaisia Suomi janoaa lisää paljon ja nopeasti. Perinteinen teollisuusyritys tuo asiakkailleen lisäarvoa digitaalisuudella. Robitin tuotanto ja tuotekehitys sijaitsevat Suomessa, yritys vie yli sataan maahan ja laatu sekä tuotannon tehokkuus varmistetaan automaatiolla.

Robitin historia juontaa juurensa vuoteen 1985. Yritys suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia. Tuotteita käytetään esimerkiksi tunneliporauksessa, vesikaivojen poraamiseen, kaivosteollisuudessa ja monenlaisissa maanrakennustöissä. Asiakkaina on muun muassa johtavia globaaleja rakennus- ja kaivosalan yrityksiä ja urakoitsijoita. Robitin tuotteet olivat käytössä esimerkiksi Vancouverin ja Sotšin talviolympialaisten rakennustöissä, kuten myös tulevissa Korean olympialaisissa vuonna 2018.

Yritys kasvusuunnassa

"Kehittyvissä maissa kaupungistuminen lisää rakennusporauksen kulutusosien kysyntää. Myös teollistuneissa maissa liikenneverkostojen laajentaminen edellyttää toteutuksessa vaativampia tekniikoita. Kaivostoiminta siirtyy syvemmälle kovempiin olosuhteisiin. Etsimme myös jatkuvasti yritysostokohteita tuotetarjontaamme ja markkinapresenssiä laajentaaksemme. Viiden vuoden päästä tarkoituksemme on edelleen olla kasvava, kansainvälinen ja kannattava yritys", kertoo toimitusjohtaja Jussi Rautiainen.

Robitin viimeisen kymmenen vuoden liikevaihto on ollut lähes jatkuvassa kasvussa ollen viime vuonna 38 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on yhteensä 124 eri puolilla maailmaa. Kasvu on saatu aikaan omin voimin ilman ulkopuolisia sijoituksia. Viime toukokuussa yritys listautui pörssiin tavoitteenaan kasvaa entistä nopeammin.

Älykäs pora syntyy

Tekesin rahoituksella Robit kehitti, testasi ja patentoi seitsemän vuoden aikana ensimmäisenä maailmassa mittausteknologian, joka mittaa kallioon poratun reiän suoruuden porausprosessin yhteydessä. Poraaja saa välittömästi palautetta porareiän asemasta 3D-mallina ja voi tehdä korjaavan liikkeen seuraavaa reikää porattaessa. Nyt markkinoilla olevilla ratkaisuilla porareiän suoruus voidaan mitata vasta kentän porauksen jälkeen ja kokonaan erillisenä manuaalisena toimenpiteenä. Siitä koituu pidemmän päälle merkittäviä lisäkustannuksia ja viivästyksiä.

Robitin porakruunun älykkään anturin ansiosta panostus ja räjäytys voidaan toteuttaa reiän todellinen asema huomioiden. Se parantaa työturvallisuutta ja vähentää louhinnan kustannuksia tehostuneena tuotantona. Kiviä lentelee vähemmän ympäristöön ja kiviaineksen koko pysyy optimaalisena hallitun räjäytysprosessin ansiosta.

"Olemme kokeneet tässä projektissamme, että Suomesta löytyy huomattava määrä osaamista digitaalisissa ratkaisuissa. Löytämällä ja valjastamalla sopivat osaajat yhteistyöhön myös pk-yritykset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia. Eri yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tiivis yhteistyöprojekti tarjoaa usein myös paremman kasvualustan uusille innovaatioille kuin pelkästään yrityksen sisällä tapahtuva tuotekehitys", tuotekehityspäällikkö Antti Leino sanoo.

Lisätietoja

Antti Leino
Robit
p. 040 673 4645
antti.leino (at) robit.fi


Kuva: Robit

Kaj Nordgren