PRE-ohjelma: Tietomallinnuksesta uutta potkua rakennusteollisuudelle

Suomi on ollut jo vuosia kärkipäätä rakentamisen tietomallinnuksessa. Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYMin PRE-ohjelmassa mallinnukselle haettiin entistä laajempia sovellusalueita. Samalla löydettiin lääkkeitä myös rakennusalan laatu- ja tuottavuuspulmiin.

Vuonna 2010 käynnistynyt ja budjetiltaan runsaan 21 miljoonan euron PRE-ohjelma (Built Environment Process Re-engineering) oli RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma. Liki 40 yrityksen ja kuuden tutkimuslaitoksen yhteistyöllä haettiin kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle entistä käyttäjälähtöisempiä toimintatapoja ja liiketoimintamalleja.

Yhtenä avaintyökaluna oli tietomallinnus (BIM), jonka hyödyntämismahdollisuuksia selvitettiin laajalti mm. teollisessa rakentamisessa, infra-alan toimitusketjuissa sekä kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

PRE ja sen kuuden "alaohjelman" (Model Nova, NewWOW, BIMCON, DRUM, Infra FINBIM ja BIMCity) saldona oli yhteensä 112 kansainvälistä tutkimusjulkaisua ja 54 opinnäytetyötä.

Paljon konkreettisia hyötyjä

Ohjelman johtoryhmän puheenjohtajan, Skanska Oy:n kehitysjohtaja Ilkka Romon mukaan tuloksia on jo viety markkinoille ja jatkokehitykseen. Laajemmin ne alkavat näkyä 2-3 vuoden aikajänteellä.

"Kilpailu kiristyy jatkuvasti ja PRE-ohjelman avulla olemme vahvistaneet asemaamme yhtenä tietomallintamisen kärkimaana. Mallinnus antaa hyvät mahdollisuudet nostaa tuottavuutta, laatua ja työturvallisuutta. Hyödynnämme ohjelman tuloksia myös meillä Skanskassa", Romo toteaa.

Yhdeksi esimerkiksi hän nostaa rakennushankkeiden tiedonhallintaa ja -siirtoa koskevan DRUM-tutkimuksen. Sen tuloksena syntyi konsepti tietomallien ajantasaiseen linkittämiseen, hallintaan ja verkkojakamiseen. DRUMin vetäjänä oli Tekla Oyj ja tutkimuskumppanina Aalto-yliopisto.

"Tiedon hakeminen yhdestä raskaasta mallista on työlästä ja aikaa vievää. BIM-työkalujen avulla rakennushankkeen eri osapuolilla on aina käytössään ajantasaista tietoa, mikä vähentää turhaa työtä ja virheitä", johtaja Heikki Haikonen Tekla Building & Constructionista tiivistää.

"Tietomallinnuksen pitkäjänteinen tutkiminen ja kehittäminen on luonut Suomeen maailmanluokan innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin. Tämä kansainvälisten edelläkävijäyritysten ja -tutkimusorganisaatioiden yhteistyö uudistaa kokonaisvaltaisesti kansantalouden kannalta keskeistä rakennus- ja kiinteistöklusteria ja sen prosessien tuottavuutta. Suomalaiset yritykset tavoittelevat vahvaa kasvua globaalisti kasvavilla markkinoilla", luonnehtii ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.

Lisätietoja

Ilkka Romo
Puh. 050 5201 596
ilkka.romo (at) skanska.fi

Sanna Nuutila