Oppilaat vapautuvat pulpeteista älykkäisiin tiloihin

Digitaalisten oppimisratkaisujen lisäksi kehittyvät myös fyysiset oppimistilat ja näiden yhdistelmät. Tampereen yliopiston johtamassa arvoverkkohankkeessa kehitettiin fyysistä ja virtuaalista maailmaa yhdistäviä oppimisratkaisuja, joissa luokkahuoneen sijaan oppimista palvelevat muunneltavat ja monimuotoiset tilat.

Oppimisratkaisut nojaavat entistä vahvemmin kaikkia aisteja hyödyntävään teknologiaan. Suomessa uusia aktiivisia oppimistiloja tutkittiin ja kehitettiin Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman hankkeessa professori Roope Raisamon johdolla. Hanke sai alkunsa Tampereen yliopistosta, jossa aihepiiriä oli aikaisemmin tutkittu tukemalla teknologialla erityisryhmiin kuuluvia oppilaita. Aktiivisten oppimistilojen lähtökohtana ovat työkalut, jotka kannustavat oppimaan muun muassa fyysisen toiminnan kautta.

"Halusimme siirtää tutkimuskohteinamme olleet uudet oppimisalustat jokapäiväiseen koulutyöhön, sillä useasti juuri toiminta auttaa sisäistämään asioita pänttäämistä paremmin. Haimme tueksemme valittuja opetussovellus- ja teknologiayrityksiä, joiden kanssa muodostimme arvoverkon", Raisamo toteaa. Pk-yritysten ja yliopistojen työ siirtyi käytäntöön arvoverkkoon kuuluneiden kuntien ja koulujen avulla.

"Haastattelimme opettajia ja oppilaita koulujen ongelma-alueista ja kartoituksen jälkeen lähdimme suunnittelemaan uusia oppimisratkaisuja", Raisamo kertoo.

Luokkahuone laajenee digiluokkaan

Raisamon mukaan luokkatilat tulevat olemaan mukautuvia, liikuteltavilla kalusteilla varustettuja monitoimitiloja. Luokkahuoneiden jatkeena toimii teknologialla varustettu digiluokka.

"Tulevaisuudessa emme tule istumaan ruutujen edessä, vaan hyödynnämme älykkäitä tiloja. Olemme hankkeessamme tukeneet kuntia suunnittelemaan tällaisia huoneita, joissa on valmiudet älykkääseen valaistukseen, projisointiin ja muuhun tekniikkaa, esimerkiksi liikkumista mittaaviin sensoreihin", hän kertoo.

Älykästä valaistusteknologiaa hyödyntää myös Raisamon tutkijatovereineen perustama yritys, hankkeen spin-offina syntynyt Multisense Oy, jossa koululaisia innostetaan liikunnan pariin tarinan ja pelillisyyden avulla. Toinen digiluokkaa hyödyntävä ratkaisu on kieltenopiskeluun tarkoitettu simulaattorimainen Berlin Kompass, jossa oppilaat keskustelevat turistina ja oppaana verkkoyhteyden kautta. Ratkaisu on tulossa osaksi tamperelaiskoulujen opetusta.
Digiluokkaan suunniteltujen tuotteiden lisäksi hankkeessa syntyi sovellus- ja ohjelmistopohjaisia ratkaisuja, jotka jatkavat luokkahuonetta koulun ulkopuolelle esimerkiksi tablettien avulla.

Hankkeessa syntynyt yhteisyritys vei ratkaisunsa maailmalle

Oppimisalustoja rakentavalle Neoxenille arvoverkkohanke tarjosi mahdollisuuden uudenlaiseen tuotekehitykseen. Vaikka yhtiö suhtautui toimitusjohtaja Esa Tervon mukaan arvoverkkoon ensin hieman varauksella, hanke osoittautui pian paremmaksi mitä oli ajateltu.
"Oppimisratkaisut-ohjelmassa esitelty arvoverkkokonsepti oli Suomessa silloin aivan uutta. Silti yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen välillä muodostui nopeasti tiiviiksi ja luonnolliseksi. Alussa yliopistot tekivät soveltavaa tutkimustyötä, jonka pohjalta pilotoimme toisten yritysten kanssa uusiin oppimisratkaisuihin soveltuvia ominaisuuksia", Tervo kertoo.

"Lopulta Oppimisratkaisut-ohjelma ohjasi meidät sekä hankkeen aikana löytyneen yrityskumppanimme jatkamaan tuotekehitystä Digilen Digital Services -ohjelmaan. Tämän lopputuloksena syntyi yhteisyritys XoomPoint, joka tarjoaa yrityksille verkko-oppimisratkaisuja. Tuote on mennyt suoraan kansainvälisille markkinoille", hän lisää.

Aktiiviset oppimistilat -hankkeessa mukana olivat Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä kuusi: informaatio-, kasvatus-, kieli-, käännös- ja kirjallisuus-, terveys-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteet sekä lääketiede. Lisäksi Oulun yliopistosta ovat mukana tietotekniikka ja kasvatustieteet. Kouluista mukana olivat Tampereen, Oulun ja Ylöjärven koulut. Arvoverkkoyrityksiä olivat Neoxen, Lingsoft, Sanako, Offcode, Context Learning Finland, Sähkötaso ja Panphonics. Kumppaneina olivat Tampereen ja Ylöjärven kaupungit. Hanketta tukivat Tekes ja Opetushallitus.

Lisätietoja

Yhteyspäällikkö Arto Hippula
arto.hippula (at) uta.fi
Puh. 040 846 8024

Multisense Oy
info (at) multisense.fi
Puh. 0400 855 245


Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk