NewIcon: Kuopiolainen automaatio-osaaminen tehostaa lääkehuoltoa

NewIconin edistynyt automaatiojärjestelmä varmistaa muun muassa oikeat lääkeannokset oikeille potilaille, säästää kustannuksia ja lisää potilaiden turvallisuutta.

Vuonna 2007 perustettu NewIcon on terveysteknologia-alan yritys, joka kehittää ja valmistaa automaatiotuotteita lääkehuoltoon. Kuopiolainen yritys vastaa asiakkaiden hyvinkin monimutkaisiin tarpeisiin. Niissä ratkaisevaa on kattaa samalla kertaa kasvavat volyymit, tiukentuneet vaatimukset, tehokkuuden kasvattaminen ja turvallisuuden lisääminen. Myös muutokset tavoissa, joilla lääkehoitoa potilaille annetaan, ovat muuttuvia megatrendejä maailmalla. Nykyään pelkästään Euroopassa on 4 000 sairaalaa, jotka jakavat 10 miljardia pilleriä ja 200 miljoonaa suonensisäistä annosta vuodessa. Sellaisen hoitaminen käsipelillä on hidasta, kallista ja virhealtista.

"Siinä voi tulla vaarallisia tilanteita, jos vahingossa annetaan väärälle henkilölle väärää lääkettä. NewIcon vastaa muun muassa tähän luomalla ainutlaatuisen, yhtenäisen ekosysteemin asiakkaille. Patentoitu, verkottuva varaston- ja lääkejakelunhallinta, ohjelmistotuotteet, varastorobottituotteet ja älylääkekaapit mullistavat lääkehuollon logistiikkaprosessit ja lääkityksen turvallisuuden terveydenhuollon alalla. Teknologia-alustamme luo täysin automatisoidun lääkehuoltoverkon sairaaloissa, mikä eliminoi inhimillisen virheen mahdollisuuden", kertoo markkinointijohtaja Jori-Matti Savolainen.

Asiakkaana koko maailma

Sairaalat ja apteekit käyttävät NewIconin tuotteita lääkehuollon eri prosesseissa tehostaakseen toimintaansa, parantamaan työergonomiaa sekä lisäämään potilasturvallisuutta. Yritys on toimittanut automaatiojärjestelmiä jo lähes 60 apteekkiin ja sairaalaan. Päijät-Hämeen keskussairaala esimerkiksi saa ensi keväänä varastonhallintaa tehostavan robotin. Hoitajat voivat tehdä lääketilaukset omalta koneeltaan myös viikonloppuisin ja robotti keräilee tarvittavat lääkkeet valmiiksi.

"Yrityksellämme on jälleenmyyntisopimuksia Venäjällä, Norjassa, Puolassa, Israelissa ja Arabiemiraateissa. Käynnissä on selvitykset oman tytäryhtiön perustamisesta Tanskaan, Britanniaan ja Saksaan vielä tänä vuonna. Myynti on alkanut Venäjällä ja Israelissa. Alustavia tunnusteluja on tehty Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Väestön ikääntymisen vuoksi Eurooppa on myös uudistamassa terveydenhuoltojärjestelmiä. Tavoite on tarjota tehokkaita ja turvallisia palveluja sairaaloiden ja hoitolaitosten lisäksi kodeissa."

Alalla on paljon kilpailua ja vastassa jättimäisiä globaaleja yrityksiä. Niitä vastaan kilpaillaan luovuudella, edistyksellisellä teknologialla sekä asiakkaan kanssa yhdessä kehittämällä.

"Kuuntelemalla asiakkaita pääsee pitkälle."

Yrityksen toiminnot sijaitsevat pääsääntöisesti Kuopiossa. Tuotanto on kokonaan Kuopiossa Viestikadulla. Viime talvena perustettiin tuotekehityksen suunnitteluyksikkö Jyväskylään. Tarkoituksena on myös perustaa lähitulevaisuudessa Etelä-Suomeen myynti- ja huoltopiste.

Huima kasvupolku

NewIconin kasvuvauhti on ollut kova ottaen huomioon sen, että kyseessä on tuotteet itse kehittävä ja valmistava yritys. Liikevaihto on kasvanut joka vuosi. Vuonna 2013 se oli noin 2,8 miljoonaa euroa, viime vuonna neljä miljoonaa ja kuluvana vuonna huomattavasti tätäkin suurempi. Henkilöstö on kasvanut tasaiseen tahtiin vuoden 2013 18 henkilöstä tämän päivän 43 henkeen.

NewIconin taustalla on enkelisijoittajia. Viimeisin pääomasijoitus on syksyllä 2014 saatu Suomen Teollisuussijoituksen ja Eteran 2,3 miljoonan euron investointi.

Digi on tämä päivä ja tulevaisuus

"Digitalisointi ja automatisointi lääkelogistiikan prosesseissa on jo alkanut. Markkinoilla on tarvetta toimijalle, joka pystyy tarjoamaan täydellisen ja tehokkaan ekosysteemin ja ketjun missä laitteet, sovellukset ja järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa ja kommunikoivat sujuvasti keskenään. Kyse ei ole pelkästään erillisistä tuotteista. Teknologiamme ja tietotaitomme avulla voimme toteuttaa visiomme esineiden internetistä lääkelogistiikkaan", Savolainen sanoo.

Tekesin rahoituksella NewIcon on kehittänyt varsinkin sairaalaympäristöön sopivia tuotteita, kuten älylääkekaappeja, sairaala-apteekkien varastonhallinnan tuoteperhettä sekä antibioottilaimennusrobottia. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen avulla tuotteille saatiin avattua ulkomaisia markkinoita ja parannettua valmiuksia rakentaa liiketoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

"Yksittäisten tuotteiden kehittämisen lisäksi Tekesin rahoitus on antanut mahdollisuuden tarkastella kokonaisuutta suhteessa erilaisiin asiakasryhmiin ja markkinoihin ja se on nopeuttanut monia avauksia. Rahoitus on selkänoja, joka on auttanut kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme asiakasta kuunnellen."

Finnverakin on ollut mukana tukemassa NewIconin kasvua ja kehittymistä. Käyttöpääomarahoitus ja toimitustenaikaiset vakuusjärjestelyt ovat olleet tärkeä resurssi erityisesti yrityksen saamien suurten sairaalatoimitusten aikana. Lisäksi Finnvera on ollut hyvä kumppani informaation keräämisessä ja rahoitussuunnittelun kehittämisessä kasvun ja kansainvälistymisen haasteissa.

Vuonna 2020 NewIcon on Jori-Matti Savolaisen mukaan globaalisti toimiva terveysteknologia-alan yritys, jonka liikevaihtotavoite asetettu 55 miljoonaan euroon. Pääpaikka Suomessa, Kuopiossa sekä narut omissa käsissä.

 

Lisätietoja

Jori-Matti Savolainen
Markkinointijohtaja
NewIcon
p. 050 339 8730
jori-matti.savolainen (at) newicon.fi

Kuva: NewIcon

Kaj Nordgren