Medix Biochemica: Terveydenhoitoteollisuuden yhteistyöverkoston rakentaja

Tänä vuonna kolmikymppisiään viettävä Medix Biochemica Oy on yksi Suomen bioteollisuuden tienraivaajista. Kuluvana vuonna myönnetyllä Tekesin rahoituksella Medix Biochemica rakentaa Suomeen IVD-yritysten ja lääketeollisuuden yhteistyöverkostoa ja valmistelee siihen liittyvää uutta liiketoimintamallia.

Espoossa ja Joensuussa toimiva yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi bioreagenssejä, kuten monoklonaalisia vasta-aineita ja niihin liittyviä palveluja IVD-teollisuudelle sekä diagnostisia pikatestejä terveydenhuoltoon. IVD tarkoittaa In vitro -diagnostiikkaa eli laboratoriotutkimuksia ja niihin suunnattua välineistöä.

"Tuotamme vasta-aineita IVD-teollisuuden käyttöön globaalisti. Asiakkaamme käyttävät niitä edelleen kehittämällä potilastestejä terveydenhoidon alueelle. Lisäksi kehitämme omia diagnostisia testejä suuntautuen erityisesti naisten terveydenhoitoon. Testeillämme voidaan määrittää esimerkiksi onko synnytys alkamassa ennenaikaisesti ja aloittaa hoitotoimenpiteet välittömästi. Etsimme koko ajan myös erilaisia uusia merkkiaineita yhteistyössä sairaaloiden ja tutkimusryhmien kanssa. Niiden avulla voidaan kehittää uusia diagnostisia testejä turvaamaan sekä äidin että lapsen terveyttä tulevaisuudessa", kertoo tuotekehityspäällikkö Juuso Juhila.

Kasvuyritys globaaleilla markkinoilla

Medix Biochemica työllistää yli 90 henkeä ja viime vuonna yhtiön liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa. Lähes 90 prosenttia siitä tulee viennistä. Merkittävä osa (15–20 prosenttia) liikevaihdosta menee tuotekehitykseen. Tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka ja niissä IVD-teollisuus ja terveydenhoitoalan toimijat. Kasvua yritys odottaa erityisesti Yhdysvalloissa sekä Kiinassa, jossa bioteollisuuden kasvu on ollut nopeaa.

Uusia yhteistyöverkostoja ja liiketoimintamalleja Tekesin rahoituksella

Yritys on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä Tekesin kanssa pitkään. Nyt myönnetyllä uudella Tekesin rahoituksella Medix Biochemica rakentaa Suomeen IVD-yritysten ja lääketeollisuuden yhteistyöverkostoa. Tavoite on tuottaa diagnostisia testejä ja työkaluja nopeuttamaan lääkekehitystä, mikä mahdollistaa oikean lääkityksen ohjaamisen oikealle potilaalle oikeaan aikaan. Verkostoon osallistuu alihankkijoina pienempiä yrityksiä, kuten Fimmic ja Finbiosoft, jotka tarjoavat digitaalisia palveluja diagnostisten testien tulosten analysointiin, tallentamiseen ja jakamiseen eri maiden lääkeviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Turun yliopiston professori Matti Poutasen ryhmä on hankkeessa mukana projektiin liittyvän kliinisen puolen asiantuntijana.

Projektin aikana on myös tarkoitus tuottaa lisää tietoa lääketeollisuuteen suuntautuvan diagnostiikka-alan sääntö- ja teknologisista vaatimuksista sekä aloittaa aikaisessa vaiheessa yhteistyö kliinisiä lääketestauksia tekevien ja kliinistä dataa keräävien sairaaloiden tai keskuslaboratorioiden kanssa. Lisäksi selvitetään diagnostiikka-alalle sopivaa liiketoimintamallia, joka palvelisi sekä IVD-yritysten että lääketeollisuuden intressejä.
"Vastaavaa toimintamallia ja tähän liiketoimintaan suuntautuvaa yritysverkostoa ei Suomessa vielä ole, joten tarve on suuri."

Juuso Juhila kertoo, että projektin tekninen tavoite on kehittää uusi IVD-testi endometrioosi-hoidosta (kohdun limakalvon sirottumatauti) hyötyvien potilaiden valintaan. Testiä on tarkoitus hyödyntää suomalaisen Forendo Pharman kehittämän uuden endometrioosilääkkeen kliinisissä tutkimuksissa. Kehitetyllä testillä voidaan mahdollisesti myös seurata lääkkeen tehoa potilailla hoidon aikana ja jälkeen. Kun lääke on saanut myyntiluvan, diagnostista testiä voidaan käyttää yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa ja hoidon tehon seurannassa. Kehitettyä testiä voidaan mahdollisesti käyttää myös erikseen endometrioosin diagnosointiin Medix Biochemican omana tuotteena.

Lisätietoja

Juuso Juhila
Medix Biochemica
p. 050 593 9396
juuso.juhila (at) medixbiochemica.com


Kuva: Medix Biochemica

Kaj Nordgren