Ilmailuklusterin kehittämä pilottiohjelma nostaa koulutusviennin siiville

Ilmailualan yhteistyönä on syntynyt uusi tapa kouluttaa lentäjiä yhden lupakirjan kautta. Uudenlainen koulutusohjelma sisältää monipuolista simulaatioharjoittelua, joka valmentaa taloudellisempaan sekä uhka- ja virhetilanteet paremmin huomioivaan lentämiseen. Hanketta rahoittaa Tekes.

Finnair Flight Academyn ja Patria Pilot Trainingin koulutusyhteistyönä syntynyt Multifly™ MPL-koulutusohjelma on asiakaslentoyhtiölle tarjottava kokonaiskoulutuspalvelu, jossa lentäjäkandidaatti rekrytoidaan ja koulutetaan valmiiksi lentoperämieheksi suoraan asiakasyhtiön palvelukseen. Ilmailualan organisaatioiden tarpeiden lisäksi koulutusohjelmaan ovat luonnollisesti vaikuttaneet ilmailumääräykset ja tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa.

"Tähän asti pilottikoulutus on perustunut eri vaiheissa suoritettaviin lupakirjoihin. Se, että ensin oppii lentämään yksittäisenä pilottina, ei kuitenkaan anna vielä käytännön valmiuksia olla miehistön jäsen. Ydinasiamme onkin kouluttaa miehistöä suoraan koulutuksen sponsoroivan lentoyhtiön käyttöön", Finnair Flight Academyn toimitusjohtaja Mikko Salminen kertoo.

Uusi koulutusohjelma vastaa moninkertaistuvaan pilottitarpeeseen

Lentoyhtiöt ovat arvioineet lentokonetarpeiden kaksinkertaistuvan ja pilottitarpeen kasvavan 50 000 pilotilla seuraavan 15 vuoden aikana. Pilottipula rajoittaa tällä hetkellä jo Aasian ja Lähi-idän lentoyhtiöiden kasvua. Salminen kertoo klusterin kehittäneen ohjelman kasvavaa kysyntää silmällä pitäen.

"Alusta alkaen oli selvää luoda tästä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja moderni koulutusohjelma. Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että kouluttamamme pilotit operoivat tehokkaasti ja pienemmillä kustannuksilla", Salminen toteaa.

Finnair Flight Academyn päälennonopettaja ja koulutusohjelman arkkitehti Arto Helovuo pitää klusterin kehittämää koulutusratkaisua tulevaisuuden tapana kouluttaa lentoliikennelentäjiä.

"Käytämme asiakasyhtiön omaa konetyyppiä, jolloin oppilas omaksuu huomattavasti paremmin sen erityispiirteet. Toinen etumme on uudenaikainen lentosimulaatiotekniikka, jota hyödynnetään perinteistä koulutusohjelmaa enemmän. Simulaattorilla harjoituksen kulkua voidaan hallita paremmin ja oppilas pääsee suunnitelmallisemmin harjoittelemaan erilaisten vaara- ja vikatilanteiden hallintaa", kertoo Helovuo.

Tekesin rahoituksella kehitetty ohjelma liitää seuraavaksi markkinoille

Tekes on ollut alusta asti tukemassa Multifly™ MPL-ohjelmaa, ja Salminen huomauttaakin, ettei kehitystyö olisi käytännössä onnistunut ilman tätä rahoitusta. Oppimisratkaisut-ohjelman siipien suojassa on ydintuotteen kehittämisen lisäksi rakennettu muun muassa uutta verkko-oppimisympäristöä, jonka avulla seurataan pilottikohtaisesti opinnoissa kehittymässä.

Tuotekehityksen jälkeen tähtäimessä on kansainvälisille markkinoille siirtyminen.

"Lähdemme seuraavaksi kaupalliseen tuotantoon, jolloin mukaan tulevat lentoyhtiöasiakkaat. Olemme Patrian kanssa tehneet aktiivisesti asiakastyötä ja keskustelut isojen lentoyhtiöiden kanssa ovat käynnissä. Tästä kun päästään eteenpäin, niin markkinoille siirtyminen tapahtuu nopeasti", Salminen sanoo.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mikko Salminen
mikko.k.salminen (at) finnair.com
Puh. 050 393 4460

Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk