FuBio JR2 rakensi puupohjaista polkua biotalouteen

Paperin, sellun ja sahatavaran rinnalle kokonaan uusia kasvualustoja, tuotealueita ja teknologiaa. Siinä FIBIC Oy:n FuBio JR 2-ohjelman keskeistä antia.

Vuonna 2011 käynnistyneen kolmevuotisen FuBio Joint Research 2 -ohjelman päätavoitteena oli synnyttää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisalustoja, joilla autetaan metsäteollisuuden uudistumista ja luodaan pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Samalla haluttiin uutta vauhtia kosolti kasvupotentiaalia omaavaan biotalouteen.

Ohjelman tutkimus- ja kehityspainotteisissa, pitkälti laboratorioissa toteutetuissa työpaketeissa keskityttiin mm. kuumavesiuuttoon ja erotukseen, biomassan fraktiointiin, edistyneisiin biomateriaalikomposiitteihin, perinteisten kuitupohjaisten tuotteiden parantamiseen, terveyteen liittyviin sovelluksiin sekä hydroksihappo-tuotteisiin. Mukana oli myös mallintamista ja pilotointia.

Ohjelman johtoryhmän jäsenen, UPM-Kymmenen Mika Hyrylän (Manager, External Networks, R&D) mielestä ohjelma avasi selkeitä kehityspolkuja, joiden avulla ala voi uudistua ja kehittää paperin rinnalle uusia puupohjaisia tuotteita. Merkittävää oli myös teollisuuden ja tutkimuksen tiivis yhteistyö.

Paljon eväitä tulevaisuuteen

VTT:n tutkijan, ohjelmapäällikkö Annaleena Kokon mukaan FuBio JR2 antoi asiantuntijoille paljon eväitä, joilla voidaan tukea uuden liiketoiminnan syntyä, lanseerata avoimia t & k-yhteistyömenetelmiä sekä rakentaa pitkäjänteistä kansainvälistä yhteistyötä.

"FuBio JR2 -ohjelma on ollut investointi tulevaisuuteen ja olemme kasvattaneet biojalostamoihin liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tuloksena on vaikuttava määrä julkaisuja, konferenssipapereita, keksintöilmoituksia, patenttihakemuksia, maisterin- ja tohtorintutkintoja. Ohjelma on tiivistänyt tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä myös globaalilla tasolla. Tästä on hyvä jatkaa", hän toteaa.

FuBio JR2 on biotalousalan Strategisen huippuosaamisen keskittymän FIBIcin ohjelma. Budjetiltaan 50 miljoonan euron ohjelman toteuttajina olivat Aalto-yliopisto, Andritz, Metsäntutkimuslaitos Metla, Kemira, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Fibre, Metsä Board, Novoplastik, Stora Enso, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, UPM-Kymmene, Valmet, VTT ja Åbo Akademi.

Tekes rahoitti kokonaisuutta BioRefine-ohjelmassa. Asiantuntija Erja Ämmälahden mukaan se nosti merkittävästi yritysten ja ylipistojen osaamista alueella.

"Biotalous uudistaa tekemistämme. Nyt odotamme innolla, miten yritykset tarttuvat ohjelman tuloksiin ja hyödyntävät niitä omassa liiketoiminnassaan."

Lisätietoja

Annaleena Kokko
Ohjelmapäälllikkö FuBio JR2, VTT
puh. 020 722 7444
annaleena.kokko (at) vtt.fi

Sanna Nuutila