FIMECC: ELEMET-ohjelma mullisti metallinjalostusta

Metallituotteiden ja koneenrakennuksen Strategisen huippuosaamisen keskittymän FIMECCin ELEMET-ohjelma on tuottanut merkittäviä uudistuksia suomalaiselle metallinjalostusteollisuudelle. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön avulla on muokattu toimintatapoja, parannettu energia- ja materiaalitehokkuutta sekä kehitetty uusia tehokkaita prosessisimulaattoreja.

ELEMET-ohjelma kuuluu metallituotteiden ja koneenrakennuksen Strategisen huippuosaamisen keskittymään FIMECCiin. Ohjelmassa toteutettiin 11 tutkimusprojektia, jotka ylittivät Metallijalostajat ry:n toimitusjohtaja Mika Nykäsen mukaan niille asetetut tavoitteet alan energia- ja materiaalitehokkuuden nostamiseksi. Ohjelmassa valmistui 17 väitöstyötä sekä yli 400 tieteellistä julkaisua ja opinnäytetyötä, joista 250 oli kansainvälisiä julkaisuja.

"Olemme saaneet ELEMET:issä erittäin merkittäviä tuloksia ja olemme tyytyväisiä ohjelman tutkimukselliseen tasoon. Alan yhteiset t&k-panostukset ovat kasvaneet ja ovat vankalla tasolla myös tulevina vuosina. Lisäksi teknologiateollisuuden jäsenyritykset voivat FIMECCin kautta kopioida tämän Metallijalostajien hienon yhteistyömallin, jonka tavoitteena on maailman paras osaaminen", Nykänen toteaa.

Hyvä esimerkki ohjelman tuloksellisuudesta oli raudanvalmistuksen energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen keskittynyt Materiaalitehokas masuuni -hanke. Sen tulosten avulla Raahen terästehtailla on onnistuttu kierrättämään sivutuotemateriaaleja aivan uudella tasolla ja vähentämään primääri raaka-aineiden käyttöä todella merkittävästi. Tuloksilla on suuri taloudellinen ja samalla ympäristönsuojelullinen merkitys.

Pitkä lista parannuksia

Ohjelman keskeisiä tutkimuskohteita olivat myös metallinjalostuksen prosessimallit ja -simulaattorit. Mallintamisen ja simuloinnin avulla prosesseja voidaan kehittää ilman kalliita koelaitoksia ja aikaa vieviä testiajoja. Eräänä ohjelman huipputuloksena ovat erittäin nopeat ja tarkat konvertteri- ja reaktorimallit teräksen valmistuksen prosessivaiheiden simulointiin ja prosessien ohjaukseen.

Teräksen valuun kehitettiin uusi tehokas simulaattori, jolla voidaan simuloida teräslajien käyttäytymistä valuprosessissa. Ohjelmassa tehtiin myös merkittävä tietämyshyppy sulfidisissa aineissa, joiden ominaisuuksia tutkittiin laajassa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa.

Ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä tuloksia ovat teräksen valmistuspölyihin jäävien metallien talteenottomenetelmät, joiden avulla arvokkaat metallit voidaan hyödyntää uudelleen. Samalla voidaan poistaa haitalliset aineet tai muuntaa ne vaarattomiin muotoihin.

FIMECC ELEMET -ohjelmassa olivat mukana Outokumpu Stainless, Ruukki Metals (nyk. SSAB Europe), Outotec Finland, Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola ja Norilsk Nickel sekä Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, VTT, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto.

FIMECC ELEMET-ohjelman tutkimustyön laajuus oli yhteensä 37 miljoona euroa. Teollisuuden osuus oli 20 miljoonaa ja yliopistojen 17 miljoona euroa. Tekes rahoitti ohjelmaa 17 miljoonalla eurolla.

"Erityisen positiivista on ollut yritysten sitoutuminen sekä erittäin tiivis ja avoin yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten välillä", kiittelee Tekesin ohjelmapäällikkö Kari Keskinen.

Lisätietoja

Kari Keskinen
Puh. 029 50 55843
kari.keskinen(at)tekes.fi

Sanna Nuutila