FIMECC: DEMAPP-ohjelma iski uutta kipinää kone- ja metalliteollisuuteen

Metallituotteiden ja koneenrakennuksen Strategisen huippuosaamisen keskittymän FIMECCin viisivuotinen DEMAPP-tutkimusohjelma synnytti tiiviin osaamisyhteisön sekä monia konkreettisia tuoteinnovaatioita, joilla vahvistetaan metalli-, kone- ja cleantech-teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

FIMECC Oy:n DEMAPP-ohjelma (Demanding Applications) on tähdännyt mm. kulutusta, korroosiota ja korkeita lämpötiloja kestäviin materiaaliratkaisuihin, uusien valmistustekniikoiden kehittämiseen ja niiden soveltamiseen prosessi-, energia- ja metalliteollisuudessa.

Erityispainotuksena olivat kestävän kehityksen mukaiset materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut. Ohjelmassa oli mukana 26 yritystä ja viisi tutkimuslaitosta. Ohjelman budjetti oli noin 37 miljoonaa euroa ja päärahoittajina siihen osallistuneet yritykset ja Tekes.

"Tutkimusyhteisössä kehitettiin uutta monialaista teknistieteellistä osaamista ja ratkottiin teollisuuden kriittisiä tutkimushaasteita. Lupaavat tulokset skaalattiin nopeasti ensin pilot- ja tehdasmittakaavaan ja sitten käytännön sovelluksiksi", kiittelee ohjelmapäällikkö Markku Heino Spinverse Oy:stä.

Outokumpu Oy:lle ohjelmayhteistyö tuotti mm. uuden ferriittisen teräksen, jolla on perinteisiä ferriittisiä teräksiä parempi korroosiokestävyys, muovattavuus ja hitsattavuus ilman kallista nikkeliseosta.

"Kyseinen NGF-projekti (New Generation Ferritic Stainless Steels) on osa pitkäjänteistä kehitystyötämme. Tässä projektissa yhteistyössä yliopistojen kanssa tehdyt tieteelliset tutkimustulokset on viety pilot- ja tuotantokokeiden kautta markkinalähtöisiksi tuotteiksi", kertoo teknologiajohtaja Niilo Suutala Outokumpu Oy:stä.

Muissa ohjelman projekteissa syntyi mm. paremmin lämpöä johtava alumiinivalumateriaali, kulutusta kestäviä elastomeerejä sekä uusia kitkaa säätäviä pinnoitteita. Kaikille on globaalisti lupaavat markkinanäkymät.

Tutkimusyhteistyö on synnyttänyt yli 150 tieteellistä julkaisua ja tekeillä on kuusitoista väitöskirjaa. Myös kansainvälinen tutkijavaihto on ollut mittavaa.

FIMECCin teknologiajohtaja Kalle Kantolan mukaan ohjelma oiva esimerkki Public-Private Partnershipistä. Hienojen tulosten lisäksi ohjelma on luonut uusia toimintatapoja ja yhteisöjä toimialalle.

"Nämä toimintatavat ja yhteisöt jäävät elämään ohjelman jälkeenkin. Niiden pohjalta voidaan lähteä entistä haastavampien tutkimusaiheiden kimppuun", toteaa Kantola.

Tekesin johtava asiantuntija Sisko Sipilä muistuttaa, että  SHOK-ohjelmien yhtenä tavoitteena on innovaatiotoiminnan kiihdyttäminen.

"DEMAPP -ohjelmassa toteutunut tiivis yhteistyö yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä on luonut uutta osaamista yritysten valitsemilla strategisilla alueilla ja nopeuttanut selvästi tutkimustulosten käyttöönottoa liiketoiminnassa", hän tiivistää.

Lisätietoja

Sisko Sipilä
Puh. 029 50 55845
sisko.sipila (at) tekes.fi

Sanna Nuutila