Crosslam: Kuivaa ja mittatarkkaa rakentamista puulevyistä

Kuhmolainen Crosslam Oy tekee tällä hetkellä ainoana yrityksenä Suomessa ristiinlaminoituja massiivipuulevyjä (CLT, cross laminated timber). CLT antaa mahdollisuuden toteuttaa korkeampia rakenteita puusta yksinkertaisella ja nopealla rakennusmenetelmällä. Tämä on yksi edellytys puukerrostalojen rakentamisen yleistymiselle.

CLT-pohjaiset elementit ovat kuivia teollisen valmistusprosessin johdosta. Samasta syystä ne ovat mitoiltaan tarkkoja.

Elementit ovat keveitä käsitellä, joten rakennusaikainen työ hoituu helposti ja nopeasti. CLT:stä tehty rakenne on myös tiivis. Erillisi kosteussulkuja ei tarvita, koska ristiinliimaus yhdessä liimasaumojen kanssa huolehtii tiiviydestä.

Miten yritys sai alkunsa?

"2013 keväällä Jyrki Moilanen, silloinen Woodpoliksen hankepäällikkö, otti puheeksi mahdollisuuden hyödyntää Woodpoliksen koneita ja laitteita CLT-levyn valmistuksessa. Tuote oli minulle tuttu Lontoosta käsin tehdyn sahatavarakaupan myötä. Asiaan perehdyttyäni vakuutuin siitä, että tilaisuus oli olemassa ja houkutteleva.

Kun Kuhmosta ei löytynyt yritystä joka olisi ottanut asian omakseen, päätin selvittää mahdollisuudet itse ja Jyrki Moilanen oli myös valmis viemään asiaa konkreettisella tasolla. Niinpä sitten perustin yrityksen vuoden 2013 lopussa ja kesällä 2014 CLT tehdas oli jo koekäytössä. Itse olin reilu vuosi aiemmin lopettanut markkinointijohtajan tehtävät, ajatuksena viettää leppoisia päiviä golfia pelaten ja varaten aikaa itselle ja perheelle. Sitä ei kauan kestänyt", kertoo Crosslamin toimitusjohtaja Juha Virta.

Joko puukerrostalojen aika on koittanut?

Esteinä puukerrostalojen yleistymiselle ovat vain osaamisen ja kokemuksen puute, arvioi Virta.

"CLT:n kustannuksia pidetään suurempina kuin betonisen vaihtoehdon. Se pitää osittain paikkansa, jos verrataan suoria rakentamisen kustannuksia. Rakentamisen nopeudesta saatava hyöty jää kuitenkin usein huomaamatta. Osaamisen puute lisää myös kustannuksia, koska epävarmuus ja kokemuksen puute kasvattavat varmuusmarginaaleja. Kokemukset CLT:llä toteutetuista kerrostaloista ovat olleet erittäin myönteisiä, ja kiinnostus puun ja CLT:n käyttöön kasvaa koko ajan."

Kansainvälistymisen mahdollisuuksia kartoitetaan

Tällä hetkellä Crosslam selvittää kansainvälistymisen edellytyksiä.

"Kiinnostus vientimarkkinoilla, kuten Japanissa ja Kiinassa, on suurta ja valmistelu rakennusstandardeissa on jo pitkällä, joten mahdollisuuksia on tiedossa. Projektit ja rakennuskohteet noilla markkinoilla ovat niin suuria, että nykyisellä tuotantomäärillä on vaikeaa olla varteenotettava toimittaja. Kuhmoon tarvitaan sitä varten lisää kapasiteettia ja sen rakentamista valmistellaan."

"Kuhmossa tuotetulla CLT-levyllä on myös ominaisuuksia, jotka poikkeavat keskieurooppalaisista tuotteista, kuten kahden puulajin käyttömahdollisuus. Pohjoisen havupuu on myös lujuusominaisuuksiltaan parempaa. Näitä tekijöitä on hyödynnettävä vientiä tavoiteltaessa", kertoo Virta.

Yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama kehitysprojekti. Se liittyy vientimarkkinoiden analysointiin. Tarkoitus on selvittää missä vaiheessa tutkitut markkinat ovat CLT:n käytön suhteen ja mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun lisäkapasiteettia suunnitellaan. Projektissa siis kartoitetaan kasvuun liittyviä vaatimuksia ja viennin aloittamiseen liittyviä tekijöitä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Virta
juha.virta (at) crosslam.fi

Eero Lukin