Claned Group: Sosiaalinen verkko-oppimistyökalu jakaa käyttäjät oppimisklaaneihin

Uutta suomalaista verkko-oppimistyökalua voisi kutsua oppimisen Facebookiksi. Se paljastaa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja suosittelee kullekin käyttäjälle sopivia oppimateriaaleja. Samalla se toimii sosiaalisena oppimistilana, jossa voi seurata omaa opiskeluissa edistymistä.

Claned Group Oy on rakentanut verkkopohjaisen CLANED-oppimistilan, joka muovautuu oppijan mukaiseksi sekä kannustaa paitsi itsenäiseen opiskeluun myös sosiaalisuuteen ja jakamiseen. Toimitusjohtaja Mervi Palanderin mukaan palvelun ideana on luoda jokaiselle käyttäjälle oma tila, jossa voi itsenäisen opiskelun lisäksi löytää muita samankaltaisia käyttäjiä ja heidän suosittelemiaan oppimateriaaleja kaikkialta Internetistä.

"Ajatus mukautuvasta oppimisympäristöstä syntyi halusta koota verkkoon hajaantunut tieto yhteen paikkaan. Toisaalta halusimme antaa uusia työkaluja, joilla seurata omaa kehitystä ja tunnistaa esimerkiksi motivaatioon vaikuttavia tekijöitä", Palander toteaa.

Analytiikkaa kehitetty yhteistyössä yliopistojen kanssa

Yläkoululaisille ja siitä ylöspäin oleville kouluasteille suunnattu CLANED mukautuu käytettäväksi myös koulun ulkopuolisissa oppimistilanteissa. Palander toivookin ratkaisun tukevan koko elämän pituisen oppimisen ideologiaa. Järjestelmä myös analysoi oppimateriaalien toimivuutta.

"Järjestelmä analysoi käytettyjä materiaaleja, tehtyjä kommentteja ja alleviivauksia ja käyttää niiden sisältöä tehtyihin materiaalisuosituksiin", kertoo Palander.

Pilvipohjaisessa CLANEDissa käyttäjä on osa oppimisyhteisöä, klaania. Palander kertoo järjestelmän määrittelevän eri mittareiden kautta, mihin oppimisryhmään käyttäjä kuuluu. Pitkälle kehittynyttä analytiikkaa on luotu yhteistyössä yliopistojen kanssa, ja akateemisesti vahvistettujen mittareiden ansiosta työkalu suosittelee myös eri käyttäjille sopivia materiaaleja. Yliopistojen lisäksi Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelma on Palanderin mukaan ollut yritykselle tärkeä yhteistyökumppani.

"Haimme Tekesiltä rahoitusta järjestelmän kehittämiseen ja saimme Oppimisratkaisuista meille hyvän kumppanin. Ohjelma tekee todella tärkeää työtä tämän kentän eteen", hän kehuu.

Nimi muuttui heimosta klaaniksi

Aikaisemmin TribaLearningina tunnettu yritys muutti nimensä vuonna 2015 Claned Groupiksi. Taustalla oli samankaltaisuus kilpailijan tuotenimeen. Uusi nimi nojaa vanhan tavoin vahvasti yrityksen ominaispiirteeseen eli käyttäjien jakamisesta oppimisryhmiin.

"Pilottimme pyörivät hyvin ja seuraavaksi siirrymme markkinoille. Vahvistamme nyt kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoamme ja avaamme ovia maailmalle. Nyt edetään kovaa vauhtia", Palander kertoo innostuneena.

Lisätietoja

Mervi Palander
Toimitusjohtaja
Puh. 040 702 6998
www.claned.com

Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk