Abomicsin tietokanta valjastaa genomitiedon lääkärien työn tueksi

Genomitiedon asiantuntijayritys Abomics edistää lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon ICT-ratkaisujen avulla. Ytimessä on ainutlaatuinen GeneRx-tietokanta, joka paljastaa mm. lääkkeiden mahdolliset potilaskohtaiset haittavaikutukset. Ratkaisu on kehitetty Tekesin BioIT-ohjelman vauhdittamana.

Yhden ihmisen koko genomi sisältää yli 20 000 geeniä. Nämä perintötekijät säätelevät kehon tapaa reagoida esimerkiksi lääkeaineisiin. Genomiin kätketty tieto on viimeinkin vapautettu tutkijoilta lääkärien työpöydälle. Uudenlaisen päätöksentuen palvelun takaa löytyy turkulainen Abomics.

GeneRx paljastaa lääkkeiden yksilölliset vaikutukset geenitietojen avulla

Abomicsin ratkaisut keskittyvät geenitiedon saatavuuteen, hallintaan ja arkikäyttöön soveltamiseen. Palvelut kattavat potilastietojärjestelmien yhteyteen kehitettävät päätöksentukisovellukset sekä erilaiset verkkopohjaiset ratkaisut. Näistä keskeisin on lääkärin päivittäisen päätöksenteon tueksi tarkoitettu GeneRx-tietokanta.

"Aikaisemmin lääkeannostelu toimi niin, että potilaille annettiin sama lääke Pharmaca Fennica -lääketietoteoksen mukaisesti. GeneRx mahdollistaa täsmälääkityksen, jossa lääkkeet annostellaan potilaan geneettisten ominaisuuksien mukaan. Reseptiä kirjoittaessa lääkäri näkee tietokannastamme liittyykö lääkkeeseen geneettistä vaihtelua. Mikäli variaatiota löytyy, järjestelmä suosittelee suoritettavaksi saatavilla olevia geenitestejä ja niiden tarjoajia", selventää Abomicsin toimitusjohtaja ja sisätautien erikoislääkäri Jari Forsström. Hän tähdentää lääkäreiden voivan käyttää palvelua esimerkiksi entuudestaan tutun Duodecimin Terveysportin kautta.

Yhteistyö Tekesin kanssa synnytti tietokantaa ja verkostoja

Forsström sanoo Tekesin olleen vahva yhteistyökumppani tietokannan luomisessa. Hän kertoo rahoituksen vaikuttaneen ratkaisevasti tuotekehitysvaiheen kustannustehokkuuteen.

"Tekesin avustuksella toteutettiin tietojen kerääminen, tuottaminen ja lopulta palvelun tuotteistaminen. Vaikka perustietokanta on jo toiminnassa, ei työ ole oikeastaan koskaan kokonaan valmis, sillä kantaa täytyy ylläpitää jatkuvasti", hän muistuttaa.

Forsström kiittelee etenkin BioIT-ohjelman verkottumistapahtumia, joissa kasvoi tietämys alasta ja siellä toimivista tekijöistä.

"Rahoituksen lisäksi BioIT-ohjelman hyvät yritysverkostoitumistilaisuudet ovat olleet todella suureksi hyödyksi yrityksellemme. Tekes-hankkeena oleminen ei olekaan pelkkää rahan saamista, vaan myös kontaktien keruuta ja tunnettuuden kasvattamista", summaa Forsström.

Tulevaisuudessa oma genomitieto kulkee mukana ympäri Suomen

Abomicsin toiveena on päästä laajentamaan GeneRx-tietokannan jatkoksi kehitettyä Geenitaltio-konseptia. Palvelu toimii tallennusalustana, johon potilas voi tallentaa geenitestin tulokset hoitohenkilökunnalle hyödynnettäväksi. Yrityksen tähtäimessä on saada synkronoitua Geenitaltio osaksi potilastietojärjestelmiä, jolloin omat tiedot olisivat käytettävissä klinikoissa ympäri Suomen. Myös ratkaisun kansainvälinen potentiaali on pantu merkille.

"Olemme nyt selvittämässä pohjoismaisia vientikuvioita. Pääsimme Geenitaltiolla mukaan isoon eurooppalainen tutkimushankkeeseen, jossa on mukana toimijoita 17 eri EU-maasta", iloitsee Forsström.

Lisätietoja

Jari Forsström, toimitusjohtaja
jari.forsstrom (at) abomics.fi


Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk