FuBio Cellulose: Uusia mahdollisuuksia metsä- ja tekstiiliteollisuudelle

Metsäteollisuus kaipaa kipeästi uusia tukijalkoja ja sovellusalueita. Valmistava teollisuus puolestaan uusia ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja kemikaaleja. Biotalouden strategisen huippuosaamisen keskittymän FIBIC Oy:n FuBio Cellulose -ohjelma löysi selluloosalle monia potentiaalisia sovelluskohteita.

FIBICin FuBio Cellulose -tutkimusohjelmassa haettiin ekologisia ja taloudellisia tuotantoprosesseja katkokuitujen, uusien selluloosamateriaalien ja vedenpuhdistuskemikaalien valmistamiseksi selluloosamassasta. Ohjelmassa pureuduttiin mm. selluloosan liuottamiseen ja kuitujen regenerointiin uusilla ympäristöystävällisillä prosesseilla sekä selluloosapohjaisten hygienia-, pakkaus- ja vedenpuhdistussovelluksiin.

Samalla panostettiin osaamiseen, jonka avulla puunjalostusteollisuus voisi laajentua uusiin tuotearvoketjuihin.

"Tutkimme perinteisestä metsäteollisuudesta poikkeavia arvoketjuja. Tämä vei yhteen erilaisia toimijoita ja synnytti hedelmällistä vuoropuhelua yritysten kesken ja nosti suomalaisen selluloosaosaamisen uudelle tasolle", ohjelmapäällikkö Anna Suurnäkki VTT:stä kiteyttää.

Yksi potentiaalisimmista kehitysaihioista oli monipuolisen yritys- ja tutkijayhteistyön hedelmänä syntynyt menetelmä, jolla voidaan valmistaa selluloosapohjaista tekokuitua. Teollisesti hyödynnettynä ne voivat hyvinkin korvata nykyisiä tekstiilikuituja.

"Kasvunäkymät ovat onnistuessaan melkoiset. Selluloosatekokuitujen kysynnän on arvioitu jopa nelinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä", Suurnäkki tähdentää.

Kyseinen, noin 15 miljoonan kuitutonnin tuotantolisäys olisi puuvillan nykyhinnoilla ja euroiksi muutettuna noin 20 miljardin euron arvoinen. Lisäksi ohjelmassa parannettiin selluloosakuitujen valmistusprosessin kilpailukykyä sekä kehitettiin hygieniatuotteisiin sopivia absorbiokuituja. Niiden toimivuutta testattiin myös tuotantomittakaavassa.

Rajoja rikkomalla syntyy uutta

Tekes on rahoittanut kolmevuotista ohjelmaa seitsemällä miljoonalla eurolla. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 11 miljoonaa. Mukana olivat Aalto-yliopisto, Fibic, Kemira, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metsä Fibre, Stora Enso, Suominen Kuitukankaat, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, UPM-Kymmene, VTT ja Åbo Akademi.

Rahoituspäällikkö Jukka Laakson mielestä esimerkiksi selluloosakuidussa on potentiaalia globaaliksi menestystuotteeksi, joka voi tuoda aivan uutta potkua sekä sellu- että tekstiiliteollisuuteen.

"Vanhojen tuttujen verkostojen kanssa syntyy harvoin mitään täysin uutta ja yllättävää. FuBio Cellulose -ohjelma on selkeä osoitus siitä, mitä poikkitieteellisellä ja perinteiset toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan SHOKeissa saada aikaan. Toivottavasti yritysten, yliopistojen sekä tutkimuslaitosten välisen yhteistyön syveneminen näkyy yhä enemmän myös muussa t&k&i-toiminnassa."

Lisätietoja

Anna Suurnäkki
Ohjelmajohtaja, FuBio Cellulose, VTT
Puh. 020 722 7178
anna.suurnakki (at) vtt.fi

Jukka Laakso
Rahoituspäällikkö, Tekes
Puh. 050 5577 885
jukka.laakso (at) tekes.fi

 

Sanna Nuutila