Verto Analytics: Sarjayrittäjä rakensi uudenlaisen analytiikkapalvelun

Hannu Verkasalolla oli takanaan onnistunut exit mobiilikuluttajien käyttäytymistä mittaavasta Zokemissa, kun hän Tekesin rahoituksella lähti rakentamaan uudenlaista palvelua, aiempaa isommalla visiolla.

Big data on buzz word.

Lause kertoo, että suurten tietomassojen analysointi ja hyödyntäminen uudella tavalla on mahdollisuus, johon moni uskoo juuri nyt.

Yksi niistä on sarjayrittäjä Hannu Verkasalo.

"Vältän sitä termiä, sillä sitä käytetään niin monessa merkityksessä – liian monessa ja väärin", Verkasalo sanoo.

Silti hänen perustamansa Verto Analytics on rakentanut tuotteen, joka yhdistää big datan ja perinteisen markkinatutkimustieteen.

Tekniikan tohtoriksi väitellyt Verkasalo on aiemmin muun muassa perustanut Zokemin, joka myytiin amerikkalaiselle Arbitronille, joka taas myytiin markkinatutkimusyhtiö Nielsenille. Zokemin tavoitteena oli rakentaa teknologia, joka mahdollistaa mobiililaitteen käytön markkinatutkimuksen tekemisessa. Päätuote oli itse teknologia.

Zokemin jälkeen Verkasalo on toiminut muun muassa sijoittajana, joka on sijoittanut muun muassa Android-testialustan kehittäneeseen Bitbariin ja lääkärivälityssovellus BetterDoctoriin.

Tekes rahoitti tuotekehitystä

Nytkin Verkasalo lähestyy markkinatutkimusta, mutta tällä kertaa digitaalisen mittausliiketoiminnan näkökulmasta.

"Olen pohtinut, että seuraavat markkinatutkimusalan johtavat yritykset tulevat olemaan yrityksiä, joilla on loistava tekniikka ja tiimi, mutta myös kyky välittää tietoa ja dataa asiakkaille. Sen pohjalle pystyy rakentamaan pitempiaikaista kilpailuetua."

Tällaista ratkaisua Verkasalo lähti rakentamaan vuoden 2013 alussa perustetussa Verto Analyticsissa.

Samana vuonna yritys sai Tekesiltä tuotekehityslainaa, jonka avulla tiimi alkoi kehittää tuotetta.

"Yksi syy, miksi haluamme rakentaa yrityksemme Suomeen, on Tekesin alkuvaiheen kasvuyritykselle tarjoama rahoitus. Totta kai myös Suomen loistavat resurssit ja ympäristö kehittää tällaisia tuotteita ovat tärkeitä."

Tekes myöntää t&k-lainaa tai -avustusta yrityksille, jotka ovat selvittäneet ja todistaneet markkinatarpeen kehitettävälle tuotteelle.

Useita tietolähteitä yhteen

Verto Analytics kehitti rahoituksella tuotteen, joka on nyt jo markkinoilla. Palvelu yhdistää tietoa kahdenlaisista lähteistä. Yrityksen palvelussa on saatavilla perinteisin markkinatutkimuksen metodein, kuten paneelein, kerättyä tietoa, mutta Verto Analytics yhdistää tämän verkossa eri tavoin kerättyyn big dataan.

"Meidän tärkein IPR:me on se, miten yhdistämme tämän paneeleihin pohjautuvat markkinatutkimustiedon ja big datan."

Näin yritys ratkaisee ongelmat ja rajoitukset, jotka ovat usealla vastaavalla palvelulla. Verkasalon mukaan tarjolla oleva tieto on usein puutteellista, se perustuu liikaa kyselytutkimuksilla tuotettuun pehmeään dataan ja tieto on hajanaista.

Liiketoimintamalli perustuu yksittäisten raporttien sijaan vuosivelotukseen. Verto Analyticsillä on jo asiakkaita, mutta keväällä 2014 julkistettu vajaan neljän miljoonan euron rahoituspaketti mahdollistaa asiakaspohjan laajentamisen vauhdikkaasti.

Verkasalo mukaan seuraavan 12-18 kuukauden aikana fokus siirtyy tuotekehityksestä markkinointiin ja myyntiin.

"Meillä on tarkoitus rakentaa viiden miljoonan euron vuosittainen liikevaihto todella agressiivisellä työllä lähinnä USA:ssa."

Vuonna 2015 yritys suunnittelee keräävänsä seuraavan rahoituskierroksen.

"Kaikkien perustajien visio on kuitenkin viedä yhtiö lopulta pörssiin, vuoteen 2020 mennessä. Sinne on pitkä matka, ja monta askelta otettavana, mutta tällä tiimillä ja tuotteella mahdollisuudet ovat hyvät!", Verkasalo sanoo.

Lisätietoja

Verto Analytics Oy
Hannu Verkasalo
hannu.verkasalo (at) vertoanalytics.com

Josi Tikkanen