Suomen Rehu kehitti pihkasta eläinten hyvinvointia tukevan tuotteen

Suomen Rehu on kehittänyt mäntyöljyn pihka-aineista Progres®-tuotteen. Sen avulla voidaan vähentää antibioottien käyttöä maailman kotieläintuotannossa ja tuottaa entistä luonnollisempia ja turvallisempia elintarvikkeita. Tuote hyödyttää sekä kotieläintuottajia, elintarviketeollisuutta että kuluttajia.

Suomen Rehu on ensimmäisenä maailmassa jalostanut mäntyöljyn pihka-aineet eläinten ruokintaan sopiviksi ja tuottaa sitä yhdessä Forchem Oy:n kanssa.

"Proges®-tuote on tieteellisissä kokeissa vähentänyt haitallisten Gram+ -bakteerien kasvua ja tukenut broilerien ja kalkkunoiden hyvinvointia ja parempaa kasvua", kertoo tuotteen kehitystiimistä vastannut tutkimus- ja kehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa.

Gram+ -bakteerit aiheuttavat eläimille muun muassa suolitulehduksia, ripulia ja kasvun heikkenemistä. Lisäksi korkea esiintyvyys eläimissä lisää ihmisten riskiä saada antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita, kuten MRSA-bakteerin.

Suomi edelläkävijä ruokintainnovaatioissa

Progres®-tuote hyödyttää sekä kotieläintuottajia, elintarviketeollisuutta että kuluttajia. Tuote on tieteellisissä kokeissa tukenut lintujen hyvinvointia, kasvua ja rehun hyväksikäyttöä sekä tuotannon kannattavuutta.

Progresin® kaltaisten uusien ruokintainnovaatioiden ansiosta Suomi voi toimia edelläkävijänä kohti kestävämpää, antibioottivapaata lihantuotantoa ja tarjota kuluttajille entistä luonnollisempia, puhtaampia ja turvallisempia kotieläintuotteita.

Tekes mukana matkassa

Suomen Rehun innovaatiota kehitettiin Tekesin BioRefine ohjelman hankkeessa Bioaktiiviset rehuparanteet 2008-2011. Tekes on rahoittanut myös aiempia Suomen Rehun kehityshankkeita, jotka ovat liittyneet luonnollisten suolistoparanteiden kehitykseen. Hankkeissa on kehitetty Progut-vientituote ja hankittu osaamista suolen mikrobiologiasta, toiminnasta ja immunologiasta. Lopulta tämä osaaminen on ollut perustana myös Progres®-tuotteenkehittämisessä.

"Tekes-yhteistyö on mahdollistanut meille poikkitieteellisen tutkimusverkostotoiminnan ja riittävän riskinoton kehityshankkeessa, jonka lopputuloksena syntyi uusin vientituotteemme Progres®", toteaa Juhani Vuorenmaa

Uusilla tuotteilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin

Suomen Rehun tutkimus- ja tuotekehitystä jatketaan edelleen pitkäjänteisesti. Kehitystyöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, joista suurin on maailman väestönkasvu.

"Väestönkasvun myötä sekä ihmisille että eläimille haitallisien bakteerien aiheuttamat ongelmat lisääntyvät. Bakteerit heikentävät eläinten hyvinvointia ja aiheuttavat tuotantotappioita. Antibioottien käyttö ratkaisuna ei ole kestävä keino, ja nykyisten luonnollisten lisäaineiden tehokkuus ei riitä", selvittää Juhani Vuorenmaa.

Patentoidulla Progres®-tuotteella on merkittävä, maailmanlaajuinen myyntipotentiaali siipikarjan lisäksi myös muissa eläinrehuissa ja muissa sovellutuksissa. Suomen Rehu jatkaa tiiviisti eläinten terveyttä tukevaa tutkimus- ja tuotekehitystään.

Lisätietoja

Juhani Vuorenmaa
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Hankkija Oy
puh. 010 4027 185
juhani.vuorenmaa (at) agrimarket.fi

Progres® Suomen Rehun sivuilla
Progres®-video

Ohjelmapäällikkö Heikki Aro
puh. 050 3952 638
heikki.aro (at) tekes.fi


Sanna Nuutila