FIBIC Oy: Selluloosakuidusta kudotaan puuvillan korvaajaa

Prosessitekniikan kehittyessä puupohjaiselle selluloosalle on alkanut löytyä entistä monipuolisempia käyttökohteita. Tekstiiliteollisuudessa ekologinen ja kestävä puupohjainen selluloosatekokuitu voi tulevina vuosina korvata viskoosin ja puuvillan.

Kotimainen metsäteollisuus on vuosituhannen vaihteen jälkeen hakenut paperin rinnalle uusia tukijalkoja. Kehityspanoksia on pantu paitsi bioenergiaan myös selluteollisuuteen, jonka tuottamalle raaka-aineelle alkaa löytyä entistä monipuolisempia käyttökohteita.

Yksi mielenkiintoisimmista ja lupaavimmista aihioista on FIBIC Oy:n (Strategisen huippuosaamisen keskittymä SHOK) FuBio Cellulose -ohjelmassa syntynyt menetelmä, jolla voidaan valmistaa selluloosapohjaista tekokuitua. Teollisesti hyödynnettynä se voisi hyvinkin korvata nykyisiä tekstiilikuituja, kertoo ohjelmajohtaja Anna Suurnäkki VTT:stä.

"Puusellupohjainen tekokuitu on ekologinen ja kierrätettävä materiaali. Ensimmäinen uudella prosessilla tehdyistä kuiduista kudottu juhlava huivi valmistui käsityönä Aalto Yliopistossa ja tulokset ovat todella lupaavia. Uusi selluloosakuitu on viskoosia lujempaa, se värjäytyy hyvin ja sitä on helppo työstää", Suurnäkki tiivistää.

Vaihtoehto viskoosille ja puuvillalle

Uuden tekstiilikuidun tutkimus- ja kehitystyö on ollut pitkälti Aalto Yliopiston ja Helsingin yliopiston käsissä, mutta FuBio Cellulose -ohjelmassa on ollut mukana myös metsäyhtiöitä, tekstiilialan yrityksiä sekä teollisten kuitukankaiden valmistajia. Kiinnostus uutta innovaatiota kohtaan on tekstiilialallakin kova, sillä metsäteollisuuden tavoin se on ajautunut globaalissa markkinamuutoksessa tiukoille.

"Markkinoilla alkaa olla tilausta ympäristöystävällisemmille selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen valmistusmenetelmille. Viskoosin valmistus vaatii terveydelle vaarallisia kemikaaleja, puuvillan pulmana on puolestaan niukkeneva viljelyala. Puuvillapelto tarvitsee myös paljon kasteluvettä, joka on tulevaisuudessa entistä arvokkaampaa", Suurnäkki toteaa.

Puukuidun tiellä harvennusmetsikstä takkikankaaksi on silti vielä mutkia. Seuraava haaste on kehittää tuotantoprosessia eteenpäin ja pilotoida tekstiilikuidun valmistusta selvästi isommassa mittakaavassa.

"Käytännössä tarvitsemme yrityksen, joka lähtee kehittämään uutta kuidunvalmistusprosessia ja tuottamaan markkinoille sopivia kuituja. Kasvunäkymät ovat onnistuessaan melkoiset. Selluloosatekokuitujen kysynnän on arvioitu liki nelinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä", Suurnäkki tähdentää.

Kyseinen, noin 15 miljoonan kuitutonnin tuotantolisäys olisi puuvillan nykyhinnoilla ja euroiksi muutettuna noin 20 miljardin euron arvoinen.

Esimerkki yhteistyöstä

Tekes on rahoittanut FIBICin Metsä- ja selluteollisuuden uusia innovaatioita tukevia kehitysohjelmia vuodesta 2009 lähtien. Kolmevuotista FuBio Cellulosea Tekes on rahoittanut seitsemällä miljoonalla eurolla.

Rahoituspäällikkö Jukka Laakson mielestä selluloosakuidussa on potentiaalia globaaliksi menestystuotteeksi, joka voi tuoda aivan uutta potkua sekä sellu- että tekstiiliteollisuuteen.

"Vanhojen tuttujen verkostojen kanssa syntyy harvoin mitään täysin uutta ja yllättävää. FuBio Cellulose -ohjelma on selkeä osoitus siitä, mitä poikkitieteellisellä ja perinteiset toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan SHOKeissa saada aikaan. Ja olisihan se upeaa, jos joku kansainvälisen brändin toimija tarttuisi tarjolla olevaan mahdollisuuteen", Laakso muistuttaa.

Idea selluloosapohjaisesta tekstiilikuidusta ei sinällään ole uusi. Jatkokehityksen jarruna on ollut lähinnä se, ettei teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa ole löytynyt riittäviä resursseja todella pitkäjänteiseen tutkimustyöhön. FIBICin kautta voimia ja osaamista on yhdistetty, mikä on vienyt hanketta nopein askelin eteenpäin.

"Itse uskon, että tämä on vasta alkua. Takavuosina hautumaan jääneitä potentiaalisia tuotekehitysideoita löytyy varmasti lisää", Laakso lisää.

Kuvassa ensimmäinen selluloosapohjaisesta tekstiilitekokuidusta valmistettu tekstiili, joka syntyi käsityönä Aalto-yliopistossa.

Lisätietoja

Anna Suurnäkki
Ohjelmajohtaja, FuBio Cellulose, VTT
Puh. 020 722 7178
anna.suurnakki (at) vtt.fi

Jukka Laakso
Rahoituspäällikkö, Tekes
Puh. 050 5577 885
jukka.laakso (at) tekes.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen
Kuva: Mikko Raskinen


Sanna Nuutila