SalWe: Elämään uutta eliksiiriä sykeanalyysillä

Löytyisikö sydämen sykeanalyysistä apua ylipainoon, diabeteksen ehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin? Ajatus saattoi kuulostaa vielä muutama vuosi utopialta, mutta on Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen osaamiskeskittymän (SalWe Oy) vuoden 2014 lopulla päättyvässä tutkimusprojektissa kääntynyt konkretiaksi. Samalla suomalaiselle hyvinvointiteknologialle on avautumassa kansainvälisiä kasvumarkkinoita.

Sykemittaus on useimmille meistä jo tuttu arkiliikunnan ja treenauksen apuväline. Jyväskyläläisen, vuonna 2002 perustetun Firstbeat Oy:n, käsissä siitä on muokkautunut monipuolinen analyysityökalu. Kolmekymmentä henkilöä työllistävä ja parhaillaan ripeästi kasvava pk-yritys on ollut aktiivisesti mukana SalWen Mielen ja kehon eliksiirit -tutkimusohjelmassa. Osana ohjelmaa yli 300 testihenkilöltä tarkkailtiin stressitasoa, palautumista, liikuntaa ja unenlaatua Firstbeatin kehittämien sykeanalyysien avulla.

Kyseisen osuuden yhteistyöverkostoon kuuluivat mm. Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, VTT, Työterveyslaitos, Valio ja Suomen Punaisen Ristin veripalvelu. Toimitusjohtaja Joni Kettunen tunnustaakin suoraan, että vastaavan kumppaniverkoston ja tutkimusjoukon rakentaminen omin avuin olisi ollut likipitäen mahdotonta.

"Tutkimusohjelmassa syntyi sen pitkän keston ja ison osallistujajoukon ansiosta valtava määrä dataa, jota tässä verkostossa on voitu perata ja hyödyntää todella monipuolisesti. Samalla on syntynyt entistä kokonaisvaltaisempi kuva siitä, mitä kaikkea tuloksista on luettavissa ja ennakoitavissa", Kettunen tiivistää.

Yritykset ja tutkijat yhteistyöhön

Myös Jyväskylän yliopiston projektitutkija Tero Myllymäki korostaa projektiverkoston voimaa ja monipuolisuutta, mikä näkyy selkeästi tuloksissa.

"Tutkimuslaitosten ja yritysten välille on syntynyt luontevaa yhteistyötä. Suomi on yksi hyvinvointiteknologian kärkimaista ja tässä projektissa on saatu yhteen eri alojen huippuosaamista niin yritys- kuin tutkimuspuolelta. Siitä ovat hyötyneet kaikki osapuolet", Myllymäki toteaa.

Firstbeatille SHOK-kumppanuudet ovat tarjonneet paitsi hedelmällistä yhteistyötä ja uskottavuutta myös uudenlaisia kasvunäkymiä globaaleille vientimarkkinoille.

Yhtiön teknologiaa ovat viime vuosina hyödyntäneet lähinnä liikunnan, huippu-urheilun ja työterveyshuollon ammattilaiset sekä muutamat sykemittarivalmistajat. Nyt sykeanalyysille ja sen sovelluksille on avautumassa entistä laajempia kasvumarkkinoita. WHO:n mukaan yli kolmannes maailman aikuisväestöstä on ylipainoisia. Samalla ylipainoon selkeästi liittyvä diabetes on entistä yleisempi vaiva.

"Kasvunäkymät ovat hyvät, sillä mututuntuman sijaan voimme tarjota tuotteiden ja palvelujen takeeksi tutkimusfaktaa. Se on selkeä kilpailuvaltti", tänä vuonna liikevaihtonsa jo 3,5 miljoonaan euroon nostavan yhtiön toimitusjohtaja toteaa.

Alan pk-yrityksissä paljon vientipotentiaalia

Myös SalWe Oy:n toimitusjohtaja Saara Hassinen korostaa hyvinvoinnin olevan selkeä kasvuala, jossa Firstbeatin kaltaisilla innovatiivisilla ja verkottuneilla pk-yrityksillä on suuria mahdollisuuksia myös kansainvälisesti.

"Mielen ja kehon eliksiirit-ohjelma osoittaa lisäksi sen, että tutkitulla tiedolla on merkitystä myös menestyksen kannalta. Se tuo uskottavuutta, sillä ilman tutkittua tietoa vaikuttavuutta on vaikea todentaa ja tuloksetkin jäävät laihoiksi", Hassinen painottaa.

Tärkeitä paloja terveyden palapeliin

Tekes on rahoittanut kesällä 2010 alkanutta ja ensi kevääseen jatkuvaa SHOK-ohjelmaa liki 20 miljoonalla eurolla. Ohjelmapäällikkö Auli Peren mukaan tutkimusalue on haasteellinen, sillä monitekijäisten sairauksien syntymekanismeja tunnetaan vielä puutteellisesti.

"Elämäntavoilla on tärkeä merkitys monitekijäisten sairauksien syntymisessä ja etenemisessä. Tiedot siitä, kuinka tähän voidaan kunkin yksilön kohdalla menestyksellisesti vaikuttaa, ovat kuitenkin vielä puutteellisia", hän tähdentää.

Tiedon kerääminen edellyttääkin pitkäjänteistä sitoutumista ja monien eri osaamisten yhdistämistä. Juuri tähän palapeliin Eliksiirit-ohjelma on onnistunut tuottamaan tärkeitä paloja.

"Ja on hienoa, että pk-yrityksetkin pystyvät ohjelman lähestyessä loppuaan hyödyntämään syntyneitä tuloksia", Pere lisää.

Sydämen sykeanalyysin pohjalta on kehitetty hyvinvointiteknologiaa ja tutkimusmenetelmiä, joista on apua stressin, palautumisen ja elämäntapojen hallinnassa. Samalla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa ylipainoa ja kakkostyypin diabetesta.

Lisätietoja

Joni Kettunen
Toimitusjohtaja, Firstbeat Oy
Puh. 050 324 0889
joni.kettunen (at) firstbeat.fi

Auli Pere
Ohjelmapäällikkö, Tekes
Puh. 029 50 55799
auli.pere@tekes.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen


Sanna Nuutila