Neste Oil kehitti uusiutuvista miljardibisneksen

Neste Oilin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva uusiutuva diesel on noussut merkittäväksi osaksi yhtiön liiketoimintaa. Kehitystyötä on tehty Tekesin tuella.

NesteOil Rotterdam

Huhtikuussa 2013 Neste Oil ilmoitti vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa yhteydessä, että sen uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta oli ensimmäistä kertaa selvästi plussan puolella. Kyseessä oli merkittävä virstanpylväs pitkäjänteisessä kehitystoiminnassa, joka alkoi jo 1990-luvun alkupuolella. Tutkimus- ja kehityshanke muuttui liiketoiminnaksi 2000-luvun loppupuolella.

"Olemme rakentaneet viidessä vuodessa uusiutuvista polttoaineista jo noin 2,5 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa tekevän liiketoiminnan. Vuonna 2012 uusiutuvat polttoaineet toivat 11 prosenttia koko Neste Oilin liikevaihdosta", kertoo toimitusjohtaja Matti Lievonen.

Kahden miljoonan tonnin vuotuisella tuotantokapasiteetilla Neste Oil on maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja. Yhtiö tuottaa uusiutuvaa dieseliä Singaporen, Rotterdamin ja Porvoon jalostamoilla.

Tekes on jakanut riskiä

Uusiutuvan dieselin tuotanto perustuu Neste Oilin oman tutkimus- ja tuotekehityksen tuloksena syntyneeseen NExBTL-teknologiaan. Valmistusmenetelmän takana on tutkimusta mm. orgaanisesta ja epäorgaanisesta kemiasta, reaktiokemiasta, reaktiokinetiikasta, simuloinnista ja syöttöaineiden ominaisuuksien mallinnuksesta. Kehitystyön loppupäässä on keskitytty prosessiteknologiaan, katalyytteihin ja saavutettaviin tuoteominaisuuksiin.

Viime vuosina Neste Oil on investoinut uusiutuviin polttonesteisiin liittyviin t&k-projekteihin noin kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Kiihkeimpinä kehitysvuosina näiden osuus yhtiön kaikista t&k-menoista on ollut jopa 80 prosenttia.

Tekes on tukenut Neste Oilin uusiutuvien polttonesteiden t&k-hankkeita tutkimus- ja tuotekehitysavustuksilla sekä tuotekehityslainoilla jo toistakymmentä vuotta. Suurimmillaan rahoitus on ollut 2-3 miljoonaa euroa vuodessa.

Varhaisimmat hankkeet toteutettiin Tekesin bioenergiaohjelmissa ja uusimmat BioRefine-ohjelmassa. Ohjelmien kautta Neste Oil on tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä myös pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Voimakkaimmin yhteistyö on näkynyt tutkimuksessa, jossa on astuttu Neste Oilille aiemmin vieraammille alueille. Tällaisia ovat esimerkiksi sivubiomassojen hyödyntäminen ja biotekniset prosessit.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo, että Tekesin tuella Neste Oil on voinut tehdä Suomen oloissa poikkeuksellisen suuren panostuksen uuden teknologian kehittämiseen.

"Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä. Taloudellista riskiä jakamalla Tekes on nopeuttanut projektien toteutusta ja mahdollistanut vaihtoehtoisten ratkaisujen rinnakkaisen tutkimuksen."

Kehitystyö jatkuu

NExBTL-teknologian avulla uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa joustavasti eri kasviöljyistä sekä jätteistä ja tähteistä. Neste Oil on tällä hetkellä maailman ainoa biopolttoainetuottaja, joka pystyy valmistamaan uusiutuvia polttoaineita yli kymmenestä uusiutuvasta raaka-aineista.

"Olemme viime vuosina lisänneet erityisesti jätteiden ja tähteiden käyttöä. Vuonna 2012 ne muodostivat jo 35 prosenttia kaikista käyttämistämme raaka-aineista", Matti Lievonen kertoo.

Neste Oilin Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevassa laboratoriossa jatketaan edelleen tutkimus- ja kehitystyötä raaka-ainepohjan laajentamiseksi.

"Tekesillä on yhä merkittävä rooli taloudellisen riskin jakajana. Saimme esimerkiksi mikrobiöljykoelaitoksen rakentamiseen tuotekehityslainaa, jonka takaisinmaksusta voidaan neuvotella, mikäli epäonnistumme kehitystyössä", Lievonen kertoo.

NExBTL-teknologialle kehitetään jatkuvasti uusia sovelluksia. Esimerkkejä tällaisista ovat uusiutuva lentopolttoaine, biomuovien valmistukseen soveltuva bionafta ja biopropaani.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Matti Lievonen
Neste Oil Oyj
matti.lievonen (at) nesteoil.com

Teksti: Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller