Metropolia: SunEdu – aurinkoenergiaa hyödyntävä oppimisympäristö Tansaniaan

Tekesin Groove-ohjelman rahoittamassa Metropolian ammattikorkeakoulun SunEdu-projektissa kehitettiin Tansanian maaseudulle kustannustehokas oppimisympäristö, jossa opetusmateriaalit jaetaan mobiiliverkon yli. Aurinkoenergiaan perustuva oppimisympäristö on suunniteltu toimimaan koulunkäynnin tukena erityisesti heikon sähkönjakelun alueilla.

Marraskuussa 2012 alkaneen SunEdu-projektin tavoitteena oli luoda moderni oppimisympäristö ajantasaisten opetusmateriaalien jakamiseen Tansanian maaseudulla kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Projektin kohteeksi valikoitui Tansania Suomen pitkäaikaisen kehitysyhteistyökumppanuuden ja valmiiden paikalliskontaktien avulla. Myös Tansanian maaseudun heikko sähkönjakeluvarmuus tarjosi oivallisen ympäristön projektin pilottivaiheeseen.

Projekti alkoi Tansanian kouluolosuhteiden ja opetustapojen kenttätutkimuksella tammikuussa 2013, jolloin tutkijat tutustuivat paikalliseen oppimisympäristöön haastattelemalla opettajia, oppilaita ja oppilaiden vanhempia Iringan alueen kodeissa ja viidessä koulussa.

"Halusimme heti alusta alkaen osallistaa loppukäyttäjiä mukaan oppimisympäristön konseptointiin, jotta voisimme varmistaa rakentavamme heille relevanttia ja käyttöympäristöä vastaavaa palvelua," kertoo SunEdu-hankkeen projektipäällikkö, teollinen muotoilija Emma-Sofie Kukkonen.

Tutkimusaineiston perusteella tutkijat työstivät oppimisympäristöstä kokonaiskonseptin syksyllä 2013 toteutettua pilottivaihetta varten. Pilotointiin valikoitui Iringan alueella sijaitsevasta Kigonzilen koulusta kymmenen perhettä, joiden viidesluokkalaiset lapset saivat kahdeksi kuukaudeksi käyttöönsä aurinkoenergialla toimivan lukulaiteprototyypin koulunkäyntinsä tueksi.

Lukulaitteille ladattiin pilottijakson aluksi koulukirjoja, ja myöhemmin laitteille päivitettiin viikoittain kansainvälisiä ja paikallisuutisia, maanviljelyyn liittyvää oppimateriaalia ja muuta projektin alkuhaastatteluissa yhdessä relevantiksi todettua vaihtuvaa opetusmateriaalia. Lukulaitteiden sisältöpäivitykset tehtiin opettajalle käyttöön annetusta älypuhelimesta Bluetooth-yhteydellä opettajan ladattua ensin aineistot pilvipalvelusta. Sekä lukulaitteiden että opettajan älypuhelimen lataus tapahtui aurinkopaneelien kautta. Projektin aikana oppilaat ja heidän vanhempansa pitivät päiväkirjaa opetukseen, opetusmateriaaleihin ja laitteiden käyttöön liittyvistä havainnoistaan.

"Hanke sai perheissä äärimmäisen lämpimän vastaanoton, sillä koulukirjat ovat perheille yleensä liian kalliita. Monelle oppilaalle tämä oli ensimmäinen kerta kun he saivat koulukirjoja käyttöönsä," Kukkonen kertoo.

Palautetta tuotekehitykseen

SunEdu-projektin päärahoittajana toimi Tekes. Lisäksi hankkeen ohjausryhmässä toimi kaksi koordinaattoria Tekesistä, joilta projektiryhmä sai arvokkaita vinkkejä monikulttuurisen projektin toteuttamisessa. Kukkonen kiittää myös Tekesin uusiutuvan energian Groove-ohjelman projektille tarjoamaa laajaa kontaktiverkostoa.

Metropolia-ammattikorkeakoulun lisäksi oppimisympäristöhankkeen toteutuksessa on ollut tiiviisti mukana myös aurinkopaneeleja valmistava Suntrica ja lukulaitteita toimittava Leia Media sekä asiantuntijapalvelujaan hankkeeseen tarjonneet Andamana ja Sibesonke. Tansanian päässä projektiin löytyi paikallisesti tarvittavat kontaktit yhteistyössä Ulkoministeriön Dar Es Salaamissa toimivan TANZICT-hankkeen kautta. Myös Suomen ja Tansanian ulkoministeriöissä on seurattu kiinnostuksella hankkeen etenemistä.

"Pilottikoulussa ja kodeissa tapahtuneiden haastattelujen sekä oppilaiden ja vanhempien tekemien havainnointien myötä hankkeessa mukana olleet aurinkopaneeli- ja lukulaiteyritykset saivat myös hyödyllistä palautetta tuotekehitykseensä", Kukkonen kertoo.

Kukkosen mukaan teollisen muotoilijan näkökulmasta tärkeä oppi hankkeessa oli kulttuurierojen huomioiminen oppimisympäristön kehitystyössä.

"Kun puhumme Suomesta tapahtuvasta koulutusviennistä, voimme rakentaa koulutukselle raamit, mutta emme voi viedä vieraisiin kulttuureihin täysin valmiita ratkaisuja. Sisältöjen on kummuttava paikallisyhteisöistä, ja yhteistyössä paikallisten päättäjien ja käyttäjien kanssa suunniteltava koulutuksen varsinainen toteutus", Kukkonen kertoo.

"Oppimisympäristöä on nyt kerran testattu käytännössä, mutta se ei ole vielä täysin valmis, vaan vaatii edelleen jatkokehitystä."

SunEdu-projekti päättyy maaliskuussa 2014, ja nyt projektiryhmässä pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia – yhteistyötahojen parissa on virinnyt kiinnostusta konseptin kaupallistamiseen.

Lisätietoja

Emma-Sofie Kukkonen
Metropolia ammattikorkeakoulu
puh. 040 662 3515
emma-sofie.kukkonen (at) metropolia.fi

Teksti: Pohjoisranta

Sanna Nuutila