LIGHT-ohjelmasta uutta virtaa kone- ja laiteteollisuudelle

FIMECCin viisivuotinen LIGHT-materiaalitutkimusohjelma kutoi verkostoyhteistyötä teollisuuden ja yliopistotutkimuksen välille. Yhteistyö on avannut tietä kone- ja laiteteollisuuden uusille tuotteille. Samalla se on vahvistanut teollisuuden osaamista ja kilpailukykyä.

FIMECC Oy:n Light and Efficient Solutions (LIGHT) -tutkimusohjelma tähtäsi nimensä mukaisesti uusiin keveisiin materiaaliratkaisuihin. Viisivuotisessa ohjelmassa pureuduttiin myös uusiin valmistustekniikoihin sekä niiden soveltamiseen prosessi-, energia- ja koneenrakennus- ja rakennusteollisuudessa.

Erityishuomio oli ratkaisuilla, joilla voidaan vähentää tuotteiden elinkaaren aikana syntyviä ympäristövaikutuksia.

Ohjelman budjetti oli noin 21 miljoonaa euroa. Päärahoittajina olivat siihen osallistuneet yksitoista yritystä ja Tekes. Tutkimuslaitoksia ohjelmassa oli mukana neljä.

"LIGHT-ohjelmassa luotiin tiivis ja aktiivinen tutkimusyhteisö, jossa maan yliopistojen materiaalitutkimuksen huippuyksiköt ja yritykset tekevät yhteistyötä uusien tuotteiden luomiseksi", tiivistää ohjelmapäällikkö Tapani Halme Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Ohjelman viidessä tutkimusteemassa syntyi yhteensä 18 projektia ja peräti 70 tieteellistä julkaisua. Lisäksi valmistumassa on yksitoista väitöskirjaa ja kymmenen patenttia.

Mukana olivat kaikki kevyempiin ja kustannustehokkaampiin tuotteisiin tarvittavat arvoketjun osat eli materiaalitutkimus, suunnitteluohjeistus, valmistusteknologia ja ympäristövaikutukset.

Metso Mineralsin projektipäällikkö Marke Kallio on tuloksiin tyytyväinen. Yritysten ja yliopistojen välinen tutkimusyhteistyö toi uusia ajatuksia ja tuoreita lähestymistapoja molemmille.

"Saimme ohjelman aikana runsaasti uutta osaamista kevyistä rakennemateriaaleista ja elinkaarianalyyseistä sekä niiden huomioimisesta murskainten suunnittelussa ja mallinnuksessa", hän kiittelee.

Tekesin rahoituspäällikkö Timo Laurilan mukaan yrityksillä on yhteisen mittavan tutkimusvaiheen jälkeen mahdollisuus siirtää lupaavimmat tulokset tuotekehityksensä kautta omien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kilpailukykytekijöiksi.

"Uudenlainen tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö yritys- ja yliopistoverkostoissa oli SHOK-ohjelmia käynnistettäessä yksi keskeinen tavoite. Tälle yhteistyölle LIGHT loi hyvät puitteet", hän tiivistää.

Lisätietoja

Timo Laurila
Puh. 029 50 55844
timo.laurila(at)tekes.fi

Teksti: Recommended /Timo Sormunen

Sanna Nuutila