Kotihoidon organisointi toi enemmän aikaa asiakkaalle

Ylä-Savossa, Kalajoella ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa (Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan kunnat) organisoitiin kotihoidon arkirutiineja ja aikatauluja uusiksi. Samalla panostettiin parempaan johtamiseen. Kotihoito 2020 -hanke tuotti kustannussäästöjä, tehokkuutta sekä enemmän aikaa asiakastyöhön. Samalla helpottui jonotuspaine myös terveysasemilla.

Kotihoidon asiakasmäärät kasvavat ympäri Suomea jatkuvasti ja monella paikkakunnalla tasapainoillaan jo nyt kasvavien kulujen ja niukkenevien resurssien välillä. Kotihoidon nykyisten toimintamallien ennustetaankin tulevan julkisella sektorilla tiensä päähän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ylä-Savon SOTE-alueella, Kalajoella sekä Ylivieska-Nivan seudulla toimivassa Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa pulmaan tartuttiin vuoden 2012 huhtikuussa alkaneella ja hiljattain päättyneellä Kotihoito 2020 -hankkeella. Tekesin rahoittamassa kehitysprojektissa olivat kumppaneina myös Mediverkko Hoivapalvelut sekä asiantuntijatukea tarjonnut Nordic Healthcare Group.

Mittarit plussalle

NHG:n projektipäällikkö Johan Groopin mukaan tavoitteena oli rakentaa kymmenen askeleen kehitysohjelma, jossa keskityttiin tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja tiedolla johtamiseen.

"Tuottavuuteen pureuduttiin eritoten Kalliossa, jossa muun muassa kotihoidon aikatauluja organisoitiin entistä selkeämmin todellisten asiakastarpeiden pohjalta. Samalla saatiin rakennetuksi resurssipooli, jonka avulla käsipareja saatiin sinne, missä niitä eniten tarvittiin", Groop kertoo.

Lopputulemana on ollut jo nyt selkeä tuottavuuden nousu sekä kolmanneksen pudotus sijaisten käytössä. Se näkyy suoraan paitsi kustannuksissa myös asiakastyytyväisyydessä.

Ylä-Savossa ja Kalajoella puolestaan keskityttiin kotihoidon laadun, kuntoutuksen, palveluohjauksen sekä lääkäripalveluiden kehittämiseen. Palvelutarpeiden arviointi keskitettiin uuteen asiakasohjausyksikköön, jolla pyrittiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Groopin mukaan mittarit nousivat tässäkin nopeasti plussalle.

"Ennaltaehkäisevämpi, kokonaisvaltaisempi ja asiakaslähtöisempi kotihoito lääkäri- ja kuntoutuspalveluineen on vähentänyt päivystyskäyntejä. Keskitetty neuvonta ja palveluohjaus on helpottanut myös kotihoidon uusasiakaspainetta", listaa Groop.

Hankkeen tuloksia pyritäänkin nyt levittämään myös kokeilualueiden ulkopuolelle.

Asiakas etusijalle

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelupäällikkö Virpi Kamusen mukaan valtaosa tehdyistä muutoksista oli hyvinkin konkreettisia koskien esimerkiksi asiakaskäyntien aikataulutusta. Kiireellistä ja heti aamulla varhaista apua tarvitsevat asiakkaat hoidetaan nyt aina ensin, vaikka saman reitin varrella asuisi myös ns. "ei-kiireettömiä" asiakkaita.

"Aiemmin asiakkaita hoidettiin usein alueittain, koska pyrittiin välttämään turhaa ristikkäistä ajelua ja säästämään kustannuksia. Lopputuloksena oli jatkuva kiire, kun aikataulut alkoivat pettää jo aamupäivällä. Nyt aikaa jää entistä enemmän siihen kaikkein tärkeimpään eli asiakkaaseen, mikä on myös kotihoidon ammattilaiselle tärkeää", Kamunen painottaa.

Yhtenä sivujuonteena oli myös Innovaatiomoottori-konsepti, jossa testattiin julkisen ja yksityissektorin yhteistyötä. Käytännössä se tarkoitti, että Mediverkko Hoivapalvelut otti vastuulleen kahden kotihoitotiimin asiakkaat.

"Ilman tällaisia yhteistyömalleja ei tulevaisuudessa yksinkertaisesti pärjätä", Kamunen toteaa.

Myös Ylä-Savon SOTE-alueen kotihoidon esimies Hanna Jokisen kokemukset ovat positiivisia. Palvelutarpeen arviointi ja selvittäminen on eriytetty kotihoidon sisällä omaksi toiminnaksi. Myös työnjako kotihoidon sisällä on Jokisen mukaan selkeytynyt ja asiakkaat sitoutuvat entistä paremmin sovittuihin tavoitteisiin.

"Asiakkaiden varhaista ohjausta ja neuvontaa vahvistettiin. Lisäksi lääkärityön tuki kohdennetaan entistä selkeämmin kotihoitoon. Kuntoutuksen suunnitelmallisuus hoito- ja palvelusuunnitelmissa on vahvistunut ja yhteistyö toimijoiden kesken lisääntynyt", hän listaa tuloksia.

Kotihoito 2020 -hankkeen loppuraportti (pdf)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Johan Groop
Nordic Healthcare Group
Puh. 050 358 1610
johan.groop (at) nhg.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen
Kuva: Shutterstock


Pia Mörk