Järvenpää: Uudenlainen kansallinen malli julkisiin rakennushankintoihin

Järvenpäässä kaupunkilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi, joten kaupunki päätyi rakentamaan sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta kaikki tarvittava löytyy yhden oven takaa. Sellaisen hankinta ei olekaan ihan yksinkertainen juttu.

Hankinnalle asetettiin tavoitteet, jotka koskivat rakennustekniikkaa, käyttöastetta ja kustannuksia. Näiden lisäksi olennainen rakennuttamista ohjaava tavoite oli se, että kaupunkilaisille haluttiin tarjota parempaa terveyttä. Kun rakentamisen hankintaa valmisteleva tiimi tarkasteli tavoitteita, he ymmärsivät, että rakentamista ei voida tehdä perinteisellä tavalla. Siksi muodostettiin uudenlainen tekemisen malli.

Parempia tuloksia suomalaisten yritysten innovaatioilla

Kunnianhimo tehdä asioita paremmin – se ohjaa KOY Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivon ja hänen tiiminsä tekemistä. Siksi Järvenpäässä ei hankita perinteisellä tavalla.

- Toimimme allianssi- eli yhteistoimintamallilla, jossa kaikki hankinnan sopimusosapuolet jakavat tavoitteet, porkkanat ja sanktiot. Parannamme laatua ja siihen tarvitaan jokaisen osapuolen sitoutuminen. Ja ihan uudenlaisia innovaatioita, Toivo kiteyttää tekemisen.

Erityisen innovatiivisesti hankinnassa toteutettiin rakennuksen suunnitteluvaihe. Poikkeuksellisesti suunnittelussa rakennusammattilaisten lisäksi mukana olivat myös ne, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi erityistä oli se, että rakennuksen suunnittelun kanssa käsikädessä mallinnettiin sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttöprosesseja eli kaikkea sitä, mitä rakennuksessa tapahtuu. Tämä oli olennaista, koska uusien tilojen myötä esimerkiksi potilasvolyymit kasvavat ja näihin kaikkiin tarpeisiin tilojen on vastattava.

Käyttöprosessien mallinnusta tekevä Delfoi sai Järvenpään terveystalon suunnittelusta oivan ja uskottavan referenssin.

- Nopean, mutta laajan projektin aikana kaikki rakennuksessa tapahtuvat prosessit määriteltiin ensin käyttäjien kanssa ja tämän jälkeen ne testattiin simuloinnilla. Tämän työn tuloksilla ohjattiin suoraan rakennuksen suunnittelutyötä. Samalla ohjasimme suunnittelua myös kustannustehokkaaseen suuntaan. Projekti oli yrityksellemme todella arvokas ja se auttaa meitä varmasti tulevaisuudessa, kommentoi Delfoin Vesa Paju.

Järvenpään malli pilotoi kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin

Osana innovatiivista hankintaprosessia kehitettiin suunnittelun VIRMA-malli eli virtuaalisen ratkaisemisen malli, jonka avulla moniammatillinen suunnittelutiimi teki työtään. VIRMA muotoutui luonnollisen kokoisen 3D-ympäristön ympärille, jossa eri taustoista tulevat suunnittelutiimin jäsenet voivat testata käytännössä ratkaisujen toimivuutta ja tehdä suunnittelutyötä. Tässä ympäristössä kokeiltiin käytännössä myös Delfoin avulla määritellyt käyttöprosessit.

Tekesin tuella sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamisessa hyödynnetyistä toimintatavoista mallinnetaan ihan uudenlainen tapa toteuttaa julkisia rakennushankintoja.

- Tavoitteena on se, että hankintojen laatua ja vaikuttavuutta parannetaan kansallisesti ja samalla luodaan referenssejä suomalaisille yrityksille, määrittelee Tekesin Huippuostajat-ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen.

Julkisessa rakentamisessa perinteisesti hinta on mennyt muiden tavoitteiden edelle ja kokemus osoittaa, että se ei ole aina järkevää. Nyt Tekesin tuella muodostettiin tuloksellinen ja tehokas tapa rakentaa julkiseen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

Lisätietoja:

Tekes, Sampsa Nissinen, Huippuostajat-ohjelman päällikkö, sampsa.nissinen(at)tekes.fi, 02950 55 687
KOY Järvenpään terveystalo, Jari Toivo, toimitusjohtaja, jari.toivo(at)jarvenpaa.fi, 040 749 5920
Delfoi, Vesa Paju, palveluliiketoimintajohtaja, vesa.paju(at)delfoi.com, 010 309 7714

Lue myös aiemmin julkaistu uutinen Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen hankintaprosessista

Teksti: Ellun Kanat