Innokylästä sote-ideoita ja hyviä toimintamalleja

Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteinen Innokylä-palvelukokonaisuus ja erityisesti sen verkkopalvelu on vakiinnuttanut nopeasti asemansa yhtenä sote-alan keskeisenä, kaikille avoimena vuorovaikutus- ja kehitysfoorumina.

Viime vuoden lopulla mukana oli jo nelisenkymmentä verkostoa, lähes tuhat erilaista toimintamallikuvausta sekä satoja valmiita tai käynnissä olevia hankkeita. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli runsaat 2200.

Innokylä-palvelukokonaisuutta rakennettiin kolmisen vuotta. Ensin kylästä tehtiin prototyyppi, josta kerätyn palautteen pohjalta työtä jatkettiin eteenpäin.

Hankkeen laajentuessa ja monipuolistuessa maaliin päästiin viime syksynä, kun mukaan saatiin myös odotettu verkostojen työtilat-osio.

Paljon hyvää palautetta

Innokylän kehitystyössä aktiivisesti mukana ollut THL:n viestintäjohtaja Päivi Väyrynen on saldoon ja suosioon tyytyväinen. Tähtäin on kuitenkin tulevaisuudessa.

"Varsinkin kuntien puolella on ollut selkeää tarvetta tällaiselle monipuoliselle foorumille, sillä sote-palveluiden järjestäminen on niille kasvava haaste. Innokylässä kunnat ja alan toimijat voivat jakaa kokemuksia ja toimivaksi havaittuja käytäntöjä. Samalla voi soveltaa myös tarjolla olevia toimintamalleja. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä niukkenevien resurssien keskellä itse", Väyrynen painottaa.

Myös Innomarkkinat, Innopaja sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtava Innotuutori-koulutus ovat osoittautuneet suosituiksi.

"Positiivista palautetta on tullut jo tähän mennessä todella paljon. Varsinainen verkkopalvelun käyttäjäkysely toteutetaan ensi syksynä, kun Innokylä-palvelukokonaisuudesta on kertynyt enemmän kokemuksia. Pientä teknistä parantelua tehdään verkkopalveluun toki jatkuvasti", Väyrynen kertoo.

Vieraat ovat aina tervetulleita

Vaikka monet keskeiset käyttäjäryhmät ovat verkkopalvelun eri kanavia pitkin jo löytäneet, kannustaa Väyrynen uusia tulijoita rohkeasti mukaan. Nopeakin sightseeing Innokylän eri raiteilla voi tuottaa uusia ideoita ja kontakteja.

"Myös yritykset ovat tervetulleita. Innokylän hankepankissa pääsee tutustumaan käynnissä oleviin, mutta myös vireillä oleviin hankkeisiin. Tätä kautta sieltä voi löytää uusia asiakkuuksia ja yhteistyökumppaneita", Väyrynen vinkkaa.

Innokylä tekee myös itse aktiivista yritysyhteistyötä mm. Innotuutori-koulutuksesta vastaavan Verutum Oy:n kanssa.

Innokylää rahoittavat Tekes, Raha-automaattiyhdistys (RAY) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tekes on rahoittanut verkkohanketta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

Lisätietoja

www.innokylä.fi

Päivi Väyrynen
Viestintäjohtaja, THL
029 524 7079
paivi.vayrynen (at) thl.fi

Teksti: Recommended Finland

Pia Mörk