Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto: Asiakaslähtöistä valinnanvapautta vanhuspalveluihin

Päivätoiminnan sijaan fysioterapeutin kotikuntoutusta tai lyhytaikaisen hoidon tilalle lisää kotiapua. Helsingin Lauttasaaressa päätettiin kokeilla, olisiko ikääntyvien palveluja mahdollista toteuttaa ja kehittää entistä tarkemmin asiakkaiden toiveiden ja heidän oman budjettinsa mukaan. Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja hyvä asiakaspalaute antoivat eväitä jatkotyölle.

Ihmisten elinikä pitenee jatkuvasti ja ennusteiden mukaan saamme joka viides vuosi 12 kuukautta lisää elinaikaa. Kasvavien hoivamenojen lisäksi tulevien vuosien haasteena on se, kuinka tälle alati suuremmalle eläkeläisjoukolle turvataan aktiivinen ja laadukas vanhuus.

Helsingissä pulmaa lähdettiin viime vuonna ratkomaan 'Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko' -hankkeella. Hankkeen taustalla oli halu löytää uudenlaisia, perinteiset organisaatiorajat ylittäviä toimintatapoja, joiden myötä iäkkäiden asukkaiden palveluja voitaisiin räätälöidä entistä paremmin heidän omien tarpeidensa, mieltymystensä ja ostomahdollisuuksien mukaan.

Arkista avuntarvetta

Lauttasaaren kaupunginosassa ei ole kaupungin omaa ympärivuorokautista vanhustenyksikköä ja siksi se valikoitui myös kokeilualueeksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston erityissuunnittelija Helena Soinin mukaan tavoitteena oli luoda verkostomainen palvelumalli, jossa olisivat mukana niin julkinen ja kolmas sektori kuin alalla toimivat yritykset.

"Huolellisen palvelusuunnittelun ja -ohjauksen sekä oman henkilökohtaisen budjetin avulla asiakkaat pystyivät hankkimaan sellaisia palveluja ja tukea, jotka he itse kokivat tärkeiksi ja mielekkäiksi. Ja tästähän ikääntyvien kohdalla on pohjimmiltaan kyse. Elämässä pitää olla jotain merkityksellistä tekemistä", Soini muistuttaa.

Samalla hän tähdentää, että asiakkaiden toiveet olivat lopulta hyvinkin maltillisia.

"Tärkeintä oli saada apu sen hetkiseen ongelmaan tai tarpeeseen. Useimmiten kyse oli ihan arjen sujuvuuteen liittyvistä pienistä asioista. Palveluja sinällään on tarjolla, mutta niitä ei välttämättä löydetä. Eikä aina edes tiedetä, mistä hakea", Soini lisää.

Kehitystyö jatkuu

Vaikka hankkeen hyvät tulokset eivät suoraan johtaneet uusiin käytäntöihin, jäi niistä paljon aineksia jatkotyöhön. Käynnissä on mm. Forum Viriumin vetämä 'Käyttäjälähtöisiä palveluja ikäihmisille' -hanke, jossa samaa ideaa sovelletaan toisenlaiselle asiakasryhmälle. Myös palveluluotainta kehitetään Soinin mukaan eteenpäin.

"Henkilökohtaista budjettia ei nykyisen lainsäädännön mukaan voi toteuttaa. Palveluohjauksen ja -neuvonnan kehittäminen sen sijaan onnistuu pitkälti koulutuksen ja uudenlaisen asenteen kautta", Soini lisää.

Vuosina 2012‒2013 toteutettu hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

Lisätietoja

Erityissuunnittelija Helena Soini
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
puh. 310 46933, 040 3347215,
helena.soini (at) hel.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen

Pia Mörk