Fourdeg – sparrauksen kautta kasvu-uralle

Fourdeg kehittää sovellusta, jonka avulla vesikeskuslämmitystä käyttävissä rakennuksissa voidaan säästää energiaa. Tekesin tarjoamat ohjelmapalvelut ovat auttaneet yritystä terävöittämään kasvustrategiaansa.

Kuten jokainen kiinteistönomistaja tietää, lämmityskustannuksilla on taipumus kasvaa vuosi vuodelta. Useimmat keinot säästää kustannuksia ovat kuitenkin joko kalliita investointeja tai eivät lopulta tuo kovinkaan suuria säästöjä.

Espoolainen Fourdeg Oy kehittää vesilämpöpattereilla lämmittäviin rakennuksiin sovellusta, joka varmistaa sekä energiansäästön että parantaa lämpötilan säätömukavuutta. Valmis tuote voidaan asentaa muutamassa minuutissa, eikä sen käyttäminen edellytä LVI-alan ammatillista koulutusta.

Yrityksen toimitusjohtaja Markku Makkonen toteaa, että Fourdeg on kiinni maailmanlaajuisessa megatrendissä eli hiilijalanjäljen pienentämisessä.

”Fourdegin markkinarako kasvaa samassa tahdissa energiatehokkuuden merkityksen kanssa. Monessa maassa säädökset edellyttävät kiinteistöjä säästämään energiakuluissa. Myös monet yritykset hakevat kustannussäästöjä pienempien energiakulujen kautta. Meidän sovelluksemme on tähän varteenotettava keino, sillä se maksaa itsensä nopeasti takaisin”, Makkonen uskoo.

Sovellus perustuu älykkääseen, itseoppivaan algoritmiin, jonka avulla on mahdollista saavuttaa jopa 30 prosentin energiansäästö. Asiakkailla on järjestelmään täysi kontrolli verkon ja mobiilin kautta. Tarkka mahdollisuus lämpötilan kontrolloimiseen lisää säästöjen ohella myös asumismukavuutta.

Startupit tarvitsevat osaamista, resursseja ja neuvoja

Fourdegin perustajilla on yhteensä 90 vuoden kokemus kansainvälisiltä markkinoilta. Teknistä tuotekehitystä tehdään yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Yritys on mukana myös Tekesin Green Growth –ohjelmassa. Ohjelma rahoittaa yrityksiä ja yhteishankkeita, joilla on kasvupotentiaalia kestävän ja resurssitehokkaan talouden alueella.

"Näimme melko nopeasti, että älykäs lämpöautomatiikka ja olemassa oleva kysyntä muodostavat yhdessä innostavan bisnesmahdollisuuden. Se ei kuitenkaan vielä riitä tekemään startupistamme menestystä. Menestyäkseen läpi kasvuvaiheen startupit tarvitsevat oikeanlaista osaamista ja riittävät resurssit”, Makkonen pohtii.

Lisäksi startupit kaipaavat hyviä neuvoja. Green Growth -ohjelmapalvelut tarjoavat kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille sparrausapua sekä mahdollisuuden keskustella kehitystarpeistaan.

Tunnustelukeskustelu on pk-yrityksille tarkoitettu palvelu, jossa yritys saa arvion kehitysprojektinsa ohjelmakytkennästä sekä ehdotukset etenemismallista ja jatkotoimenpiteistä. Ohjelma avaa mahdollisuuden myös räätälöityihin sparrauspalveluihin. Sparrauksella tarkoitetaan sellaista neuvontaa, jota Tekes viranomaisena voi antaa. Liiketoimintamallin sekä kansainvälisen kasvun sparraus on yrityksille maksutonta. Siihen pääsevät mukaan ensisijaisesti Fourdegin kaltaiset, jo toimivat yritykset, joilla on tunnistettu markkinapotentiaali, resurssit sekä uusi ja kansainvälisesti skaalautuva liikeidea.

Sparraus nostaa yritykset arkikohinan yläpuolelle

Riskisijoittaja, CEO Jussi Savukoski on sparrannut Fourdegiä yritysstrategian, organisaation ja kansainvälisen kasvun osalta.

”Hivenen yksinkertaistaen Fourdegin tuote on älykäs termostaatti, joka tuo ratkaisuja energiansäästöön vesipatterilämmitteisissä rakennuksissa. Ratkaisuna se asemoituu kiinteistöautomatiikkasektorille, jonka ensimmäinen aalto oli jo 10 vuotta sitten. Nykyinen, toinen aalto on ensimmäistä terveemmällä pohjalla. Fourdegin selkeisiin vahvuuksiin kuuluu se, että yrityksellä on tarjota jotain, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin”, Savukoski arvioi.

Savukoski toimii kahden Tekesin ohjelman sparraajana. Groove-ohjelmassa Savukoski on neuvonut oman arvionsa mukaan 25–30 yritystä, Green Growth -ohjelman kautta sparrattavia on toistaiseksi ollut kuusi.

”Pyrin tuomaan yritykseen pääomasijoittajan näkökulmaa, ikään kuin olisin juuri sijoittanut yritykseen. Katson, mitä yrityksessä on tehty hyvin ja missä on parantamisen varaa. Sparraus auttaa yrittäjiä nostamaan välillä päänsä arkikohinan yläpuolelle.”

Fourdegin Markku Makkonen vahvistaa Savukosken väitteen.

”Kuten Jussi itsekin on todennut, sparraus sopii parhaiten yrityksille, jotka luulevat, etteivät ne sellaista edes tarvitse. Sen avulla yksinäiset puurtajat saavat selkeitä parannusehdotuksia. Joskus saattaa paljastua, että paras asiakas löytyykin muualta kuin firma itse ajattelee.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Makkonen, Fourdeg
Puh. +358 40 5430 582
Sähköposti markku.makkonen(at)fourdeg.com
www.fourdeg.fi

Teksti: Pohjoisranta BM

Sanna Nuutila