Chemec eliminoi raskasmetallit jätevesistä

Chemec on tuomassa kansainvälisille markkinoille uuden menetelmän uraanin ja muiden raskasmetallien poistamiseen teollisuuden jätevesistä. Tekesin Green Mining -ohjelma on tuonut yhtiön ulottuville osaamista, joka auttaa laajentamaan asiakaspohjaa.

Oy Chemec Ab:lla on yli 25 vuoden kokemus erikoiskemikaalien valmistamisesta ja toimittamisesta teollisuudelle. Se kehittää kestäviä ratkaisuja muun muassa vedenpuhdistukseen. Vuodesta 2011 alkaen yhtiö on osallistunut Green Mining -ohjelman projekteihin, joilla pyritään tehostamaan metallien valikoivaa talteenottoa sekä luomaan uudenlainen konsepti jäte- ja prosessivesien käsittelyyn kaivosteollisuudessa.

Perinteisesti metalli-ioneja poistetaan liuoksista saostuskemikaalien tai ioninvaihtimien avulla. Ne vaativat yleensä joko liuoksen happamuuden säätöä tai paljon lisäenergiaa toimiakseen tehokkaasti. Chemecin uudella CH Collector -menetelmällä metalleja voidaan poistaa liuoksista tehokkaasti ja ilman apuaineita.

Menetelmä perustuu kiinteään materiaaliin, joka kerää metalleja itseensä suoraan liuoksesta. Materiaali on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa, ja Chemec on hankkinut keksinnön oikeudet.

"Samalla periaatteella toimivia kiinteitä materiaaleja ei ole muita. Toisin kuin perinteisillä menetelmillä, CH Collectorilla saadaan talteen myös hyvin pieninä pitoisuuksina esiintyvät metallit", kertoo Chemecin toimitusjohtaja Tapani Niskanen.

CH Collector soveltuu puhdistamaan kaivos- mutta myös kemianteollisuuden sekä metallinjalostuksen jäte- ja prosessivesiä, jotka saattavat sisältää raskasmetalleja ja erityisesti uraania. Lievästi radioaktiivisen, myrkyllisen uraanin täydellinen poistaminen liuoksista on vaikeaa, koska sen esiintymismuodot vaihtelevat liuoksen happamuuden mukaan. Chemecin menetelmällä pystyttiin testeissä poistamaan uraani kaivoksilta kerätyistä vesinäytteistä käytännössä kokonaan ilman näytteiden esikäsittelyä.

Täydentävää osaamista Tekesin hankkeista

Tuotteesta on tällä hetkellä laskettu liikkeelle ensimmäisiä koe-eriä. Kiinnostus on Niskasen mukaan ollut varsin lupaavaa.

"Suurimmat potentiaaliset markkinat löytyvät Afrikan ja Australian kulta-, hopea-, nikkeli-, sinkki- ja kuparikaivoksista, mutta liikkeelle lähdemme Suomen lähialueista. Jo lyhyessä ajassa olemme nähneet, että menetelmä herättää kiinnostusta. Muutama julkisuudessa olo ja tiedote ovat tuoneet paljon kyselyitä alan yrityksiltä ja juttuja alan kansainväliseen lehdistöön."

Myyntiverkosto Chemecillä on jo kunnossa. Nyt menetelmän tueksi kartoitetaan lisää kumppaneita, joista on apua kansainvälisillä vesillä.

"Asiakkaat edellyttävät, että toimittajalla on tarjota tuotteen lisäksi myös tarvittava prosessi, laitteet sekä palvelu- ja konsultointiosaaminen. Esimerkiksi kaikkia mittauspalveluja meillä ei ole omasta takaa, mutta Tekesin hankkeissa tutustuu yrityksiin, joilla tällaista osaamista löytyy. Se avaa ovia yhteistyöhön ja isompien kokonaisuuksien hoitamiseen yhdessä. Laajempi osaamispohja laajentaa myös asiakaspohjaa", Niskanen linjaa.

Hänen mukaansa Green Mining -ohjelma on tuonut Chemecin ulottuville kattavan kentän kiinnostavaa osaamista. Lisäksi Tekesin hankkeella on yhtiölle brändiarvoa jo sinänsä.

"Sekä Suomi että Tekes ovat tunnettuja nimiä, joita arvostetaan ulkomaillakin. Maallamme on hyvä maine ympäristöasioissa, mikä osaltaan nostaa myös kiinnostusta Green Mining -ohjelman yrityksiä kohtaan", Niskanen kiittelee.

Tavoitteena työkalupakki metallien talteenottoon

CH Collector -menetelmään liittyvä tutkimustyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa työkalupakki eri metallien valikoivaan talteenottoon. Tutkittavien menetelmien avulla voidaan ehkä tulevaisuudessa saada monimutkaisesta seoksesta talteen myös esimerkiksi harvinaiset, arvokkaat maametallit.

"Tällaiset kehityshankkeet vahvistavat mukana olevien yritysten toimintaa vientimarkkinoilla ja avaavat mahdollisuudet nykyistä laajempaan yhteistyöhön myös Euroopan ulkopuolisten kaivosasiakkaiden kanssa", Tapani Niskanen summaa.

Lisätietoja

Tapani Niskanen
Toimitusjohtaja
Chemec Oy
tapani.niskanen (at) chemec.fi
puh. 040 123 9985

www.chemec.fi

Teksti: Pohjoisranta

Sanna Nuutila