Cassidian – helpotusta poliisin liikkuvaan konttoriin

Eurooppalaiseen, maailmanlaajuisesti toimivaan EADS (European Aeronautics Defence and Space Company) -konserniin kuuluva Cassidian Finland on profiloitunut turvaviranomaisten liikkuvien tietoliikenneratkaisujen tuotekehityksen yksiköksi. Eräs Cassidian Finlandin tämänhetkisistä tuotekehitysprojekteista on ratkaisujen kehittäminen poliisi- ja muiden viranomaisajoneuvojen laitepaljouden integroimiseen.

"Meidänkin kehityksemme on ollut pitkälti sidoksissa Suomen vahvaan tietoliikenneklusteriin ja sen synnyttämään osaamiseen. Osaamiskeskittymää vahvistaa myös se, että Suomessa teollisuuden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten yhteistyö on entuudestaan luontevaa ja kaikki osapuolet pitävät sitä tärkeänä", Cassidian Finlandin teknologiajohtaja Jaakko Saijonmaa sanoo.

Auto on usein poliisin liikkuva toimisto – tila kortilla

"Haja-asutusalueilla lähimmälle poliisiasemalle voi olla todella pitkä matka. Tällöin poliisiautosta tulee poliisin liikkuva toimisto, jossa suurin osa töistä pitäisi kyetä hoitamaan. Varsinkin henkilöautossa tila on kortilla kaiken teknologian keskellä", Jaakko Saijonmaa sanoo.

Poliisiauton hermokeskuksena toimii TETRA-radiojärjestelmä ja tietokone. Tähän kokonaisuuteen kytketään monenlaisia laitteita: hälytysvalojen ohjaus, kameroita, nopeustutkia, rekisterinumeron tunnistajia ja niin edelleen. Tämä kaikki vaatii runsaasti antenneja, kaapelointeja ja käyttölaitteita – autossa voi tulla ahdasta.

Cassidian kehittää näihin ongelmiin ratkaisuja, joilla järjestelmät saadaan nivottua yhteen kustannustehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia liittää järjestelmä soveltuvin osin myös auton valmiiseen tehdasvarusteluun.

Myyminen on turvallisuusalalla oma taiteenlajinsa

Suomalaisten viranomaisten ratkaisut ja vaatimukset ovat jo nyt maailmanlaajuisesti etujoukossa. Cassidianin hanke on tällä hetkellä esikaupallisessa vaiheessa. Seuraavaksi vuorossa onkin ratkaisujen kaupallistaminen ja saattaminen myyntiin.

Tekes on tukenut ja rahoittanut Cassidianin kehitysprojekteja mm. Turvallisuus- ja sulautetun tietotekniikan Ubicom-ohjelmissa. Yritys on myös osallistunut eurooppalaisiin yhteisohjelmiin ITEAan ja CELTICiin, joissa kehitetään tietoliikenne- ja ohjelmistoratkaisuja. Rahoitus niihin haetaan Suomessa Tekesin kautta.

Ensimmäiset asiakkaat löytyvät todennäköisesti pohjoismaista, mutta Saijonmaan mukaan ratkaisuilla on myös runsaasti vientipotentiaalia muualle Eurooppaan sekä Lähi-itään.

Turvallisuusviranomaisille suunnattujen tuotteiden ja ratkaisujen myymisessä on kuitenkin omat erikoispiirteensä. Monet kansalliset turvallisuusviranomaiset pyrkivät esimerkiksi suosimaan kotimaista tuotantoa. Cassidianin kaltaisesta suuresta taustayhtiöstä on vientiponnisteluissa hyötyä – ovet avautuvat helpommin kuin jos pieni suomalaisyhtiö yrittäisi omin voimin.

Etua on myös siitä, että ratkaisuja on kehitetty poliisin tarpeesta ja yhteistyössä heidän kanssa.

"Viranomaiset ovat jo nyt halukkaita auttamaan vientiponnisteluissa. Referenssitoteutuksista on suurta hyötyä markkinoinnissa, koska ulkomaiset asiakkaamme voivat tutustua ratkaisuihin aidossa toimintaympäristössä. Kotimaisen ratkaisun kanssa olemme valmiimpia tarjoamaan ratkaisua tai joitain sen osia muiden maiden viranomaisten käyttöön."

Lisätietoja

Jaakko Saijonmaa
teknologiajohtaja
Cassidian Finland
puh. 040 5574897
jaakko.saijonmaa (at) cassidian.com

Teksti: Netprofile
Kuva: Tapio Mäkinen


Tiina Lifländer