Warma-Uunit Oy: Puupihit tulisijat soveltuvat jopa kerrostaloasuntoihin

Tulisijojen kiristyneet vaatimukset ja kuluttajien yleinen tietoisuus ympäristöasioista sekä ulkomaisten valmistajien tulo Suomen markkinoille ovat kirittäneet Warma-Uunien kehitystyötä, jonka tuloksena ovat syntyneet teknisesti ja esteettisesti korkealuokkaiset tulisijat.

"Kehittämämme Puupihi-tekniikan hyödyt ovat ensisijaisesti taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys sekä käytön helppous. Kehittämämme kaasupalotekniikka on tehokasta, mutta se on myös tunnelman luoja, koska siinä täydenpalon aika on pitkä ja hiipumisvaihe lyhyt. Lisäksi korkea palolämpötila mahdollistaa yhden tai kahden klapin polttamisen näyttävällä liekillä. Sama polttotekniikka soveltuu myös pellettien polttoon", kertoo toimitusjohtaja Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä.

Koska nämä puupihit tulisijat tarvitsevat puuta puolet vähemmän kuin perinteiset tulisijat, puun varastointi onnistuu pienissäkin tiloissa.

"Näemme potentiaalisina uusina kohteina muun muassa rivi- ja kerrostalot, jotka ovat olleet lähes kokonaan ilman tulisijaa, lähinnä polttopuun hankalan säilytyksen ja saatavuuden takia. Näissä kohteissa korostuvat todella vähäinen polttopuun tarve ja pelletin polttomahdollisuus. Lisäksi puhdas polttotekniikka vähentää savun tuomia haittoja taajamissa ja tiiviisti rakennetuilla alueilla."

Kilpailukykyiset tuotteet Tekesin tuella

"Olemme kyenneet kehittämään tulisijat, jotka ovat kilpailukykyisiä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Erityisesti puun ja pelletin poltto samassa tulisijassa on uutta ja aikaisemmin tuntematonta kansainvälisillä markkinoilla."

"Meille rahoituksen lisäksi merkityksellistä on ollut Tekesiltä saatu henkinen tuki: siellä uskottiin kehitystyön mahdollisuuksiin. Tällä on erittäin suuri merkitys pienen yrityksen pyrkimyksissä tehdä merkittävää tuotekehitystä."

Tekesin rahoitus mahdollisti mittavan ja kehitystyön kannalta tärkeä yhteistyön Itä-Suomen yliopiston kanssa. Osallistuminen ERANET-verkoston FutureBioTec-projektiin jalosti hankkeen tavoitteita ja loi tilaisuuden solmia kansainvälisiä kumppanuuksia.

Lisätietoja

Vesa Salminen
Warma-Uunit Oy
puh. 0440 126 744
vesa.salminen (at) warmauunit.com

www.warmauunit.com

Teksti: Teonsana Oy

Toimintatapa: