VTT: Toimiva lääkepakkaus on kaikkien etu

Soveltuuko tämä särkylääke minulle? Mistä löytyykään suomenkielinen teksti? Miten saan lääkepakkauksen auki? Lääkepakkauksissa olevan informaation epäselvyys ja vaikeasti käytettävät pakkaukset ovat merkittävä uhka potilasturvallisuudelle ja lääkkeiden kanssa toimiville todellinen haaste.

VTT:n erikoistutkija Raija-Liisa Heiniö on tutkinut lääkepakkauksia ja niiden käyttöä Tekesin rahoittamassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa, jonka tarkoituksena on nostaa lääkepakkauksien puutteet julkiseen keskusteluun niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Lääkkeitä tarvitsevat eniten ikääntyneet ja sairaat, joilla voimat, liikeradat ja näkökyky ovat usein heikentyneet. Mikäli pakkaus ei ole toimiva, lääkkeen oikea käyttö saattaa vaikeutua.

- Jos elintarvikepakkausta ei saa auki, se harmittaa, mutta lääkkeen kohdalla asia voi olla kohtalokas. Vaaralliseksi tilanne voi muuttua myös, jos ammatikseen lääkkeitä käsittelevien ihmisten on puutteellisen pakkaustiedon tai pakkauksien samankaltaisuuden vuoksi vaikea erottaa lääkkeitä toisistaan. Näin kävi noin vuosi sitten, kun vastasyntyneille annettiin sokeriliuoksen sijaan syövyttävää ainetta, muistuttaa Heiniö.

Tässä tutkimuksessa lääkkeiden käyttöä tutkittiin ikääntyneiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Molemmat ryhmät ovat tekemisissä lääkkeiden käytön kanssa päivittäin.

Toimiva lääkepakkaus on monen asian summa

Lääkealalla vaikuttavat lakien ja EU:n säädöksien lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ohjeistukset. Niiden mukaan vain käsikauppalääkkeissä pitää mainita lääkkeiden käyttötarkoitus. Reseptilääkkeiden kohdalla lääkärin reseptiin kirjaama tieto merkitään vain pakkaukseen liimattavaan lappuun. Sen sijaan moni muu – potilaan kannalta merkityksetön – asia on lakien ja säädösten mukaan oltava näkyvissä myyntipäällyksessä tai pakkausselosteessa.

Projektin tavoitteena on ollut kehittää työkaluja lääkepakkauksien käytettävyyden sekä ulkopakkausten ja pakkausselosteiden luettavuuden kehittämiseksi.

- Lääke pitää pystyä löytämään helposti ja erottamaan muista valmisteista selkeästi. Pakkauksessa olevan tekstin on oltava helposti luettavaa, ja siitä on käytävä helposti ilmi kaikki lääkkeen käytön kannalta olennainen tieto, mikä taas mahdollistaa lääkkeen oikean käytön. Käytettävyyttä voidaan mitata sillä, miten helposti pakkaus on avattavissa, muun muassa miten siitä saa otteen ja miten ote säilyy pakkausta käsiteltäessä tai miten kestäviä avausmekanismit ja pakkaukset ovat ja miten lääke on otettavissa pois pakkauksesta, erittelee Heiniö.

Asian huomioimisessa avainasemassa päättäjät ja lääkeyritykset

Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projekti on erityinen sikäli, että lääke- ja pakkausyritykset on saatu saman pöydän ääreen.

- Tämä on mukana oleville yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää lääke- ja pakkausteollisuuden tietotaito tutkimukseen. Yritykset tulevat saamaan tutkimustuloksista kilpailuetua ja parantavat myös kuluttajamielikuviaan, muistuttaa Heiniö.

- Meillä on nyt uusin tieto, jonka avulla pääsemme toivottavasti vaikuttamaan lääke- ja pakkausteollisuuden ratkaisujen lisäksi päättäjiin, joiden käsissä on lääkepakkauksia ja pakkausselosteita koskeva lainsäädäntö, Heiniö toivoo.

Lähtökohdaksi pakkaussuunnittelussa tulisi asettaa käyttäjän tarpeet. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää pakkausratkaisuihin ja niiden visuaaliseen havainnollistamiseen. Yhdessä Suomen Reumaliiton kanssa on jo kehitetty Helppo avata -tunnus, joka voidaan myöntää helppokäyttöisyyden periaatteita noudattaen suunnitelluille pakkauksille.

Lisätietoja

Erikoistutkija
Raija-Liisa Heiniö
VTT
puh. 040 575 6127
raija.liisa.heinio (at) vtt.fi

www.vtt.fi

Teksti: STT Viestintä