Vaso: Naantalin Soinisen alueelle kohoaa energiatehokkaita pientaloja

Varsinais-Suomen Asumisoikeus (Vaso) Oy toteuttaa Naantalin Soinisissa olevalle luonnonkauniille tontille asumisoikeusjärjestelmään kuuluvan energiatehokkaan pientaloalueen, jossa asukkaiden asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Kiinteistöt ovat ensimmäisiä Suomessa energiataloudeltaan passiivitalo-luokkaan toteutettuja ARA-hintaisia asumisoikeusasuntoja. Ensimmäiset asunnot ovat jo harjakorkeudessa.

”Hankinnan innovatiivisuus ja uutuusarvo on ARA-tuotantoa varten kehitettävässä rakennuttamisprosessissa, missä energian käyttö on mahdollisimman tehokasta kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Myös kiinteistön kaikki elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu”, selventää Vason toimitusjohtaja Pekka Peltomäki.

Peltomäen mukaan asukasnäkökulma otettiin huomioon siten, että kiinteistön asukkaat pääsivät vaikuttamaan arkipäivän asumiseen liittyviin ratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Myöhemmin asukkaita opastetaan asuntonsa energiatehokkaaseen käyttöön.

Projekti tuottaa myös seurantajärjestelmän, jolla verrataan Soinisiin rakennettavan kiinteistön käytön aikaista energiatehokuutta ja ympäristöpäästöjä samaan aikaan toteutettuun normitaloon.

”Tavoitteena on saada lopputulos niin kustannustehokkaaksi ja korkealaatuiseksi, että se täyttää ARAn hinta- ja laatunormit”, Peltomäki toteaa.

Hankintaklinikka työkaluna

Itse hankinta eteni siten, että vuoden 2009 lopulla Vaso kilpailutti rakennuttamisen ja projektijohdon konsulttitoimistoja, arkkitehtisuunnittelijoita sekä energia-asiantuntijoita.

”Kuvasimme tarpeemme ja pyysimme kultakin kolmelta sektorilta kuvauksen siitä, miten tarpeisiimme vastattaisiin ja mitä se maksaisi.”

Kilpailutuksen jälkeen rakennuttamiseen ja projektinjohtoon valikoitui Pöyry CM Oy, arkkitehtisuunnitteluun arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas ja energia-asiantuntijaksi Granlund Oy.

Energiatehokkaan asumisoikeuspientaloalueen tuotantoon ja käyttöön liittyvää kehittämismallia toteutettaessa merkittävässä roolissa oli Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n hankintaklinikka.

”Prosessiin ja hankintaklinikan työpajatyöskentelyyn tuli mukaan Vaso-asumisen kehittämisryhmä eli asukasaktiiveista koostuva noin 10 hengen joukko. Määrittelimme hankkeen peruslähtökohdat ja kiinteistön laatukriteerit. Arvioimme erilaisia energian tuotantomuotoja, niiden käytettävyyttä sekä soveltuvuutta tontille ja sen asemakaavaan”, Peltomäki kertoo.

Työpajoissa saatu tieto ja niiden pohjalta laaditut viitesuunnitelmat esiteltiin erillisessä hankintaklinikkatilaisuudessa muun muassa rakennusurakoitsijoille, erilaisten energiajärjestelmien,  rakennusmateriaalien ja teknisten ratkaisujen toimittajille.

”Tavoitteenamme oli löytää optimaalinen ratkaisu, jonka avulla saavuttaisimme tekniset tavoitteemme sekä hinta- ja laatutavoitteemme.”

Markkinat eivät kuitenkaan toimineet Vason toivomalla tavalla, sillä urakkatarjousten hinta ylitti kipurajan noin 25 prosentilla. Edessä oli projektin uudelleensuunnittelu vuoden 2010 lopulla. Tässä vaiheessa Vaso tinki tavoitteestaan rakentaa Soinisiin 1-kerroksisia pien- ja paritaloja ja tilalle suunniteltiin 2-kerroksisia pari- ja rivitaloja.

Uuden kilpailuttamiskierroksen jälkeen urakoitsijaksi valittiin Hartela Oy, jonka tekniset ratkaisut täyttävät suomalaiset passiivitalokriteerit sekä 1.7.2012 voimaan tulleet energiatehokkuusvaatimukset.

Vason kehitysprojektissa on Tekesin lisäksi ollut mukana ARA, Rakli ja Naantalin kaupunki.

Lisätietoja

Pekka Peltomäki, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Asumisoikeus (Vaso) Oy, puh. 050 569 3288,
pekka.peltomaki(at)vaso.fi
www.vaso.fi

Teksti: Teonsana Oy
Kuva: Vaso Oy