Vantaan kaupunki: Palveluarkkitehtuurikilpailu tuuletti ajatuksia uuden etsintään

Vantaan kaupunki järjesti syksyllä 2011 ideakilpailun, jolla innostettiin lapsia, nuoria, yksittäisiä kuntalaisia, opiskelijoita sekä yrityksiä ja yhteisöjä ideoimaan, miten Marja-Vantaalla järjestetään tulevaisuudessa hyvinvointipalveluja.

Kilpailuun lähetetyt ehdotukset ja ideat saivat koskea koko Marja-Vantaan hyvinvointipalvelujärjestelmää ja sen arkkitehtuuria, yksittäisiä palveluja tai palvelukokonaisuuksia, olemassa olevia tai uusia palveluja, palvelujen järjestämisen tapoja ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä.

Kilpailu toteutettiin neljänä erillisenä sarjana. Yrityksille ja yhteisöille tarkoitetussa sarjassa saatiin 27, yksityishenkilöiltä 7 ja opiskelijoilta 5 kilpailuehdotusta. Koululaisilta ja varhaiskasvatusikäisiltä lapsilta kilpailuehdotuksia tuli yli 90.

"Halusimme erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa löytää palveluihin aivan uudenlaista otetta. Ajatuksena oli ottaa kuntalaiset sekä markkinat mukaan kehittämistyöhön ja saada parhaat ideat alueella toimivilta yrityksiltä. Marja-Vantaa nähtiin hyvänä alustana kehittämiselle, koska siellä on valmiita palveluja vain hyvin pienelle osalle asukkaita", taustoittaa hallintopäällikkö Satu Siikander Vantaan kaupungilta.

Palveluarkkitehtuurikilpailu kanavoitui toteutusmalliksi siinä vaiheessa, kun hankkeelle lähdettiin hakemaan rahoitusta. Tällöin oli myös jo selvää, että kilpailun pitää olla kaikkien toimialojen yhteinen, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut eivät voi olla oma erillinen saarekkeensa, jolle palveluja rakennetaan. Kuvaan astuivat luontevasti mukaan niin kaupunkisuunnittelu, sivistystoimi, vapaa-aika kuin asukaspalvelut.

Kilpailu jätti jälkensä ja vaikuttaa vieläkin

Siikanderin mukaan kilpailuun liittyvä prosessi oli oppimista ja omalla tavallaan myös asenteiden muuttamista.

"Sillä on suuri merkitys, kun julkinen toimija lähtee vahvasti miettimään omaa tapaansa tuottaa palveluja. Yksi merkittävä hyöty koko matkan ajan oli se, että kaupungin johtoryhmä oli hankkeeseen erittäin sitoutunut. Toteutettu kilpailu vaikuttaa vieläkin, kun puhumme Vantaan palveluiden kehittämisestä."

Kilpailuehdotusten runsaasta määrästä huolimatta vain koululaisille suunnatussa sarjassa myönnettiin palkinto. Muilta osin kilpailun tuomaristo arvioi, etteivät saadut ideat kaiken kaikkiaan riittävästi täyttäneet asetettuja arviointikriteereitä.

"Kilpailu oli iso ponnistus ja laaja yritys löytää aidosti uutta. Tavoitteenamme on edelleen saada uudenlaisia kumppanuuksia ja löytää uusia tapoja tuottaa palveluja. Kuntalaiset on saatava vahvemmin mukaan palvelujen kehittämiseen. Näitä tavoitteita viemme joka tapauksessa eteenpäin toteutettua kilpailua pienemmissä muodoissa", tähdentää Siikander.

Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailun järjestivät Vantaan kaupungin toimialat yhdessä yhteistyössä Marja-Vantaa-projektin kanssa. Palveluarkkitehtuurikilpailun rahoittivat Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma ja Vantaan kaupunki. Projektipäällikkönä toimi Ramboll Management Consulting Oy.

Osana Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa vuoden 2007 alusta asti toiminut Marja-Vantaa-projekti sulautuu vuoden vaihteessa kaupunkisuunnittelun tulosalueeseen. Marja-Vantaan suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa alueen varsinainen rakentaminen on alkamassa. Siksi erillisestä projektiorganisaatiosta siirrytään normaaliin linjaorganisaatioon.

Lisätietoja

Satu Siikander
hallintopäällikkö
Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi
puh. 040 534 6962
satu.siikander (at) vantaa.fi

www.marjavantaa-idea.fi

Teksti: Teonsana Oy