Socca: Uusia keinoja pitkäaikaisasunnottomien auttamiseen

Tekesin rahoitushakemukseen vaadittava perusteellinen suunnittelu sai osaltaan aikaan sen, että asunnottomuutta ehkäisevä hanke tuotti erinomaisia tuloksia ja käyttöön omaksuttiin uusia yhteistyömenetelmiä.

Johtaja Pirjo Marjamäki pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta Soccasta kertoo, että Nimi ovessa -hankkeen hyvä suunnittelu ja projektin johto olivat välttämättömiä, että saatiin neljä Suomen suurinta kaupunkia ja muut yhteistyötahot kohti yhteistä päämäärää.

"Luotiin yhdessä kymmeniä uusia työmenetelmiä ja malleja. Saatiin esimerkiksi systemaattinen käytäntö siihen, miten ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat tapaavat ja työskentelevät yhdessä", Marjamäki kiittelee.

Hänen mukaansa näin tiivis monen eri tahon tavoitteellinen yhteistyö on poikkeuksellista.

"Tekesin rahoitushakemukseen tarvittiin tarkka suunnitelma ja siinä oli myös tarkka seuranta. Se edesauttoi sitä, että nimettiin henkilöt, sovittiin työnjaot ja verkostotapaamiset, kirjoitettiin palaverit auki ja materiaali vietiin verkkoon. Siten pystyttiin esittelemään tavat ratkaista asiat."

Hankkeesta syntyi konkreettiseksi lopputulokseksi Irti asunnottomuudesta -käsikirja sähköiseen muotoon.

"Sen avulla ammattilainen missä tahansa päin Suomea voi nyt perehtyä testattuihin ja toimiviin malleihin asunnottomien ihmisten auttamisessa."

Hankkeen aikana syntyi myös tarve koulutuksen järjestämiseen, mutta hankesuunnitelman puitteissa sitä ei voitu samassa yhteydessä järjestää ja rahoitusta hankittiin muualta. Hankkeen avulla luodut uudet työskentelytavat ovat käytössä edelleen.

Lisätietoja

Johtaja Pirjo Marjamäki
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
puh. (09) 310 24157
pirjo.marjamaki (at) hel.fi

Teksti: Recommended Finland