HAVU-hanke: Tukea henkilökohtaisen avun työnantajalle

Henkilökohtaisen avun keskusten kehittämishankkeen (HAVU-hanke) aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa hahmottui konkreettisesti, millaisia toimintoja henkilökohtaisen avun järjestäminen käytännössä merkitsee. Hankkeessa saatuja kokemuksia hyödynnetään edelleen Etelä-Pohjanmaalla Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä muun muassa henkilökohtaisen avun keskuksen liiketoimintasuunnitelmassa. Vuosille 2009-2011 ajoittunut kehittämishanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

Henkilökohtaisen avun keskusten kehittämishanke, HAVU, kokosi yhteen eri hallinnonalat, joiden asiantuntemusta tarvitaan henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisessa palvelussa. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajaan nähden työnantajana, mihin liittyy lukuisia selvitettäviä ja usein opeteltavia seikkoja.

”Annettiin apua avustajan löytämiseen, haastatteluun, työsopimuksen tekemiseen, palkanmaksuun ja vakuutukseen sekä myös työsuhteen päättämiseen liittyviin asioihin ja järjestettiin työnantajakoulutusta”, kertoo tulkkauspalveluiden ja henkilökohtaisen avun keskuksen esimies Maarit Vinni Seinäjoelta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.

Vinnin mukaan hanke osoitti selvästi, miten tärkeää ja myös avartavaa eri hallinnonalojen yhteistoiminta on.

”Liikkeelle lähdettiin Vammaispalvelulain käsitteiden avaamisesta eri hallinnonalojen sekä työnantaja-asiakkaiden kanssa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä palkkahallinnossa muutama palkanlaskija perehtyi erityisesti henkilökohtaisen avustajan palkanmaksuun liittyviin asioihin ja tuotti hankkeen aikana palkanmaksupalveluita työnantajille. Tämä palvelu jatkuu edelleen”, Vinni kertoo.

Kuntien sosiaalityöntekijät toivoivat, että hanke yhtenäistäisi henkilökohtaisen avun myöntämisen ja erityisesti palkkaukseen liittyvät käytännöt Etelä-Pohjanmaalla, mutta tätä tavoitetta ei saavutettu. Kuntien perusturvalautakunnat antavat sosiaalityöntekijöille toimintaohjeita ja käytännöt vaihtelevat edelleen.

Vinnin mukaan vastaavaa koordinoitua työnantajien tuen keskusta tuskin olisi perustettu ilman hanketta. Hankkeen aikana luodut luontevat yhteydet valtakunnalliseen hallintoon ja esimerkiksi vammaisjärjestöihin ovat edelleen toimivat. Myös omalla alueella viestit kulkevat.

Lisätietoja

Eskoon henkilökohtaisen avun keskus
Esimies Maarit Vinni
puh. 044 4156 722
maarit.vinni (at) eskoo.fi
www.eskoo.fi

Teksti: Recommended Finland
Kuva: ShutterstockPia Mörk