Toholammin Energia: Uusi voimalaitostyyppi Suomeen

Toholammille on valmistumassa uudentyyppinen ORC-tekniikkaan perustuva pienvoimalaitos. Vastaavaa yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon (CHP) voimalaitosta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Hankinnan kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä, jossa tilaaja ja toimittaja voivat vuorovaikutteisesti edistää hanketta ja ideoida sen sisältöä.

Projektipäällikkö Juhani Asiainen Toholammin Energialta uskoo, että neuvottelumenettelyn ansiosta saavutettiin parempi lopputulos verrattuna siihen, että konsultin kanssa olisi tehty tarkka määrittely laitteistosta ja sen pohjalta pyydetty tarjouksia.

"Suunnitelma olisi silloin pitänyt tehdä tietyn ratkaisumallin pohjalta, mikä olisi sulkenut vaihtoehtoiset ratkaisut käytännössä kokonaan pois. Neuvottelumenettely antoi meille mahdollisuuden miettiä toteutusta huomattavasti laajemmin."

Edesauttoiko neuvottelumenettely sitten yrityksiä miettimään uusia innovaatioita tai ratkaisuja?

"Mielestäni kehittymistä tapahtui. Yrityksillä oli jo aiempaa kokemusta neuvottelumenettelystä, mutta sellainen käsitys minulle jäi, että osalle tarjoajista tämä oli aivan uutta. Ensin oli hieman vaikea päästä alkuun, mutta yritykset ymmärsivät nopeasti, mistä tässä menettelyssä on kysymys. Paras anti oli, että ratkaisumallista voitiin neuvotella ja sitä kehiteltiin yhdessä toimittajien kanssa", Asiainen summaa.

Laitoksella monipuolinen polttoainevalikoima

Tarjouskilpailun voitti Vapor Finland Oy, joka toimittaa kokonaistoimituksena voimalaitoksen kattilalaitosprosessin, polttoaineen käsittelylaitteiston sekä sähköntuotantoyksikön. Toholammin Energia on rakennuttanut tarvittavat perustukset ja teettänyt maapohjatyöt erillisenä työnä.

Hankkeessa uutta teknologiaa edustaa leijupetikattilan kuumaöljysovellus, ORC-voimala ja polttoaineterminaalin kuivauslaitteisto. Kuumaöljykattilaratkaisu lisää merkittävästi paikallisen uusiutuvan polttoaineen käyttöä ja tuo joustavuutta voimalaitoksen polttoainevalikoimaan.

"Moderni leijukerrospoltto mahdollistaa monipuolisen polttoainevalikoiman, korkean hyötysuhteen, alhaiset päästöt ja elinkaarikustannukset. Kuumaöljykattilan polttoaineena käytetään haketta, purua, kuorta ja turvetta. Puuperäisen polttoaineen osuus on noin 80 ja turpeen 20 prosenttia", kertoo Asiainen.

Toholammille rakennettavan voimalaitoksen kattilatyypissä perinteinen vesikierto on korvattu kuumaöljykierrolla, jonka lämpötila on yli 300 astetta. Kuumaöljyn sisältämä lämpöenergia muunnetaan sähköksi Italialaisen Turboden:n valmistamassa sähköntuotantoyksikössä, missä turbiini ja generaattori on liitetty energiatehokkaasti toisiinsa ilman vaihteistoa.

Laitos tuottaa valmistuttuaan sähkön ja kaukolämmön lisäksi prosessienergiaa paikalliseen käyttöön. Laitoksen oheislaitteet, kuten polttoaineen vastaanotto- ja syöttölaitteet, savukaasujen puhdistus sekä tuhkanpoisto edustavat perinteistä laadukasta voimalaitosrakentamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi voimalaitoksen rakentamiseen noin 3 miljoonaa euroa energiatukea.

Lisätietoja

Juhani Asiainen
projektipäällikkö
Toholammin Energia Oy
puh. 050 554 7126
juhani.asiainen (at) toholampi.fi

www.toholampi.fi

Teksti: Teonsana Oy