Tampereen kaupunki: Tampere hakee yhteistä näkemystä palvelurakennusten energiatehokkuudesta

Energiamääräykset muuttuvat sellaista tahtia, että se on nostanut energia-asiat entistä korkeammalle kiinteistönomistajien agendalla. Tampereella on ollut vuodesta 2011 käynnissä hanke, jossa luodaan alueelliset energiatehokkuusmarkkinat.

Käytännössä Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (Tapre) -kehityshankkeen aikana sorvataan yhtenäiset sopimus- ja toimintaperiaatteet sille, miten energia-asiat sisällytetään hankinta-asiakirjoihin.

Tähän asti yksittäinen kiinteistönomistaja on joutunut määrittelemään energiatehokkaat hankintamenettelyperiaatteet, mikä on vaatinut resursseja ja osaamista. Palveluntuottajat ovat puolestaan joutuneet vastamaan eri tavoin ja energiatehokkuusnäkökulmasta heikoin perustein tehtyihin tarjouspyyntöihin. Tämä on työllistänyt tarpeettomasti palvelutarjouksien tekijöitä ja vaikeuttanut tarjousten oikeudenmukaista vertailua.

"Tapre-hankkeessa on Tampereen kaupungin lisäksi mukana koko joukko palveluntuottajia, urakoitsijoita ja kiinteistönomistajia. Tarkoituksena on aikaansaada sellaiset hankintaan liittyvät dokumentit, jotka helpottavat ja tehostavat julkisten hankintojen tekemistä. Palveluntuottajat ja julkinen palvelun hankkija saadaan ikään kuin puhumaan samaa kieltä", toteaa hankkeen projektipäällikkö Teuvo Aro AX-Suunnittelusta.

"Palvelutuottajat ja urakoitsijat kommentoivat esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjoja eli ne saavat ottaa kantaa onko määritellyistä lähtökohdista hyvä tarjota."

Aro murehtii kuitenkin hieman nykyistä hankintalakia, joka ei juurikaan avaa tarjoajille mahdollisuutta tuoda esiin uusia ideoita ja toteutustapoja.

"Julkisten hankintojen innovatiivisuuden edistäminen on vaikeaa, jos periaate on hölmö."

"Jos yrityksellä on idea, jota vastaavaa markkinoilta ei muilta löydy, ollaan tilanteessa jossa julkinen toimija ei voi kilpailuttaa sitä tai hankinta vaatii rohkeutta ja erityismenettelyitä. Uusia ajatuksia on helpompi markkinoida yksityisille kuin julkisille tahoille. Yksityisen puolen päättäjä voi toimia hankinnoissaan joustavasti tilanteen mukaan", Aro toteaa.

Rakentamisen toimijat kattavasti koolla

Tapre-hankkeessa on mukana kiinteistön omistajina Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseudun muut kunnat, Kesko, Pirkanmaan osuuskauppa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus- ja huoltoliikkeitä on mukana 10, arkkitehtitoimistoja kaksi ja suunnittelu- ja konsulttitoimistoja kolme.

"Koossa on siten varsin kattava kokonaisuus pirkanmaalaisia rakentamisen toimijoita. Pirkanmaan palvelurakennuskannasta on hankkeessa mukana selvästi yli 50 prosenttia", Aro iloitsee.

Tampereen kaupungin Tilakeskus on hankkeen hallinnoija ja sopimusosapuoli. Ohjausryhmässä on edustettuina kiinteistön omistajatahoja sekä Tekes, Motiva ja Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 500 000 euroa. Rahoittajina ovat Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, kiinteistönomistajia ja rakennus- ja huoltoliikkeitä, Tekes, Motiva ja ympäristöministeriö. Hanke valmistuu kesällä 2013.

Mukana olevat kiinteistönomistajat ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksen perustavoite on 9 prosentin energiansäästö vuosina 2008–2016. Vertailuvuosi on 2005.

Lisätietoja

Teuvo Aro
projektipäällikkö
AX-Suunnittelu
puh. 0400 176 936
teuvo.aro (at) ax.fi

http://www.eco2.fi/default/fi/hankkeet/tapre.html