Sito: Rohkeat tavoitteet toteutuivat etuajassa

Infran, liikenteen ja ympäristön moniosaaja Sito Oy asetti kehityshankkeidensa tavoitteiksi liikevaihdon noston 40 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrän 400 työntekijään. Rohkeilta tuntuneet tavoitteet on saavutettu pari vuotta etuajassa. Tekesin ansiosta kehitystyön mittakaava moninkertaistui.

”Sateenvarjomaisen kehitysohjelman alla meillä on ollut käynnissä useita projekteja, jotka ovat suuntautuneet yrityksen sisäiseen strategiseen kehitykseen ja digitaalisten palveluiden kehitystyöhön. Olemme muun muassa rakentaneet kansainvälistymisstrategian rungon, laatineet asiakkuuksien ja myynnin sekä rekrytoinnin toimintamallin ja kehittäneet johtamista. Sito on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun, esimerkiksi henkilöstön määrä on lisääntynyt 90:stä noin 450 työntekijään, ja kasvun myötä tuli tarve yhtenäistää toimintoja”, kertoo varatoimitusjohtaja Kimmo Anttalainen Sito Oy:stä.

Laaja osaaminen erottaa kilpailijoista

Kimmo Anttalaisen mukaan Sito erottautuu kilpailijoistaan rakennetun ympäristön tiedonhallintaan liittyvillä sovelluksilla, joissa suunnittelu- ja konsultointiosaaminen linkitetään tietopalveluun.

”Meillä on osaamista siitä, kuinka palveluita tuotetaan, miten tietoa haetaan, kuinka sitä harmonisoidaan ja jaetaan.  Olemme esimerkiksi toimittaneet Helsingin kaupungille palvelun, jossa yhteensovitetaan eri virastojen kunnallistekniset hankkeet ja minimoidaan näin katujen auki repiminen. Vuositasolla voidaan saavuttaa miljoonien suoranaiset säästöt, puhumattakaan siitä, millaisia välillisiä vaikutuksia häiriöiden vähentämisellä on kaupunkilaisille”, hän toteaa.

Jatkossa Siton tavoitteena on edelleen panostaa rakennetun ympäristön tiedonhallintaan keskittyviin ratkaisuihin ja palveluihin, jotka tarjoavat myös potentiaalisia vientinäkymiä. Yritys on myös kehittymässä asiantuntijaorganisaatiosta palveluyritykseksi.

”Tekes haastoi meitä ajattelemaan isommin ja edellytti myös kehityshankkeilta suurempaa mittakaavaa. Lisäksi Tekesin rahoitus toi kehitystyöhön tavoitteellisuutta ja mahdollisti alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden hyödyntämisen suuremmassa määrin kuin muuten olisi ollut mahdollista. Homma sujui myös nopeammin, ”lopettaa Kimmo Anttalainen.

Lisätietoja

Kimmo Anttalainen
Sito Oy
puh. 0400 794 617
kimmo.anttalainen (at) sito.fi

www.sito.fi

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy