Viranomaisten tietojärjestelmät samalle aaltopituudelle

Moni viranomainen kehittää ja hankkii itselleen erilaisia turvallisuusalan laite- ja ohjelmistoratkaisuja. Tämä eriytynyt toimintatapa on aikojen saatossa johtanut siihen, että viranomaisten järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Samaan aikaan turvallisuushaasteet ovat muuttuneet luonteeltaan sellaisiksi, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan yhä enemmän viranomaisten yhteistyötä. Suurin haaste ja mahdollisuus nähdään tietojärjestelmien yhteensovittamisessa.

"Toiminnallisella tasolla viranomaisten yhteistyö toimii Suomessa yleensä varsin hyvin. Omakehun uhallakin sanon näin, sillä olen erilaissa kansainvälissä yhteistyöhankkeissa pystynyt vertaamaan suomalaista ja useassa muussa maassa heidän viranomaisten yhteistyökykyä", sanoo valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä.

"Ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun siirrytään käytännön yhteistyöstä tietojärjestelmiin. Eri viranomaisten järjestelmät eivät aina taivu parhaalla mahdollisella tavalla siihen, että oikea tieto on käytettävissä oikeassa paikassa silloin kun tarvitaan."

Tekesin Turvallisuus-ohjelman parissa työskennelleet, turvallisuus- ja pelastusasioista vastaavat viranomaiset istuivat saman pöydän ääreen ideoimaan, miten tiedonkulku voitaisiin järjestää nykyistä paremmin. Pöydän ääressä olivat sisäministeriö, puolustusministeriö, ulkoministeriö, Poliisin tekniikkakeskus, Puolustusvoimat, Tulli, Rajavartiolaitos ja Säteilyturvakeskus.

Hyvä järjestelmäarkkitehtuuri tiedon jakamiseen on viranomaisten mielissä kattava, mutta mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Erityisesti luokiteltujen turvallisuusaineistojen osalta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Iso osa tiedosta on viranomaiskielellä ilmaistuna "leimallista" eli tarkoitettu vain rajatulle joukolle. Järjestelmän pitää kyetä huomioimaan myös tällaiset asiat automaattisesti.

Ydinturva koepallona, tavoitteena kansainvälisyys ja kaupallisuus

Uutta mallia on kokeiltu ensimmäisenä viranomaisten yhteisessä, ydinturvaan liittyvässä hankkeessa. Valtakunnallisesta ydinturvasta huolehtii joukko viranomaisia. Projektissa viranomaiset loivat yhteisen valtakunnallisen arkkitehtuurin radioaktiivisia aineita koskevan tiedon yhteiskäytöstä – tarkoituksena parantaa valmiuksia esimerkiksi terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen toimintaan. Tämän REPO-hankkeen uutuus on ollut nimenomaan se, että kaiken keskiössä on ollut tiedon yhteiskäytön mahdollistaminen viranomaisten kesken. Kenttätoimintaa ja tietojenkäsittelyä on ollut kehittämässä ammattilaisia Helsingin poliisilaitoksella, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella, Puolustusvoimissa ja Säteilyturvakeskuksessa.

Tekesin tavoitteena kysyntälähtöiset innovaatiot

Turvallisuusmarkkinoissa julkisen sektorin rooli on merkittävä.

"Ostajina turvallisuusviranomaiset ovat varsin hajanainen joukko, vaikka turvallisuusoperaatioissa yhteistyön tarve on ilmeinen. Tilanne on joka maassa sama", Turvallisuus-ohjelman päällikkö Suvi Sundquist kuvaa.

"Muokkaamalla ja selvemmin artikuloimalla viranomaisten tarpeita saadaan yritysten ja tutkimuslaitostenkin innovaatiotyö suunnattua fiksummin. Julkisten hankintojen kehittäminen on osa myös Euroopan Komission innovaatiopolitiikkaa. Tekes on ottanut asiassa jo etumatkaa ja käynnistänyt useilla aloilla julkisten hankintojen perinteitä haastavia projekteja. "

Lisätietoja

Janne Koivukoski
valmiusjohtaja
Sisäministeriö
puh. 0500 478 252
Janne.Koivukoski (at) intermin.fi

Teksti: Tommi Niittymies
Kuva: Tiina Takala/puolustusministeriö


Tiina Lifländer