Sievo: Ostopäällikön paras kaveri

Tehdäänkö hankinnat mahdollisimman tehokkaasti? Kannattaisiko ostoja keskittää vai päinvastoin hajauttaa? Pienistä puroista kasvaa nopeasti suuri virta ja Sievo tarjoaa työkaluja yritysten ostoista ja hankinnoista vastaaville.

Kymmenen vuotta sitten perustetun suomalaisen ohjelmistoyhtiön Sievon perustajakaksikko tutustui opiskellessaan Teknillisessä korkeakoulussa.

"Opiskelimme tietotekniikkaa ja kesätöissämme pääsimme tutustumaan yritysten osto- ja hankintatoimintaan. Alkoi muhia idea siitä, kuinka tietotekniikan voisi paremmin valjastaa avuksi ostoissa. Havaitsimme monissa yrityksissä saman ongelman: ostoihin ei ole kunnollista näkyvyyttä. Ero on huomattava verratessa tarkasti seurattuun myyntiin", Sievon toinen perustaja, teknologiajohtaja Matti Sillanpää sanoo.

Sievon tuote antaa työkalut ostojen tehostamiseen ja optimoimiseen. Ohjelmisto auttaa ostojen analysoinnissa ja säästömahdollisuuksien löytämisessä ja tukee myös säästöprojektien hallinnassa ja ostojen budjetoinnissa. Nykyaikaiseen tapaan ohjelmisto tarjotaan SaaS-palveluna (Software as a Service), eli asiakkaan ei tarvitse asentaa mitään omiin järjestelmiinsä.

Aivan pienille yrityksille Sievon tarjonta ei sovi: jotta ohjelmistosta saa todellista hyötyä, ostoja pitää olla paljon. Sievon asiakkaiden liikevaihto onkin tyypillisesti vähintään 300 miljoonaa euroa. Suomessa asiakkaita ovat esimerkiksi Fortumin, Valion ja UPM:n kaltaiset jätit.

Kansainvälinen alusta asti

Usein suomalaisten yritysten – varsinkin tekniikan alalla toimivien – yhdeksi ongelmaksi mainitaan myyminen. Sillanpää ei henkilökohtaisesti näe tässä suurta ongelmaa.

"Suoraan koulun penkiltähän me käytännössä tulimme, kun yrityksen perustimme, mutta päätä ei palellut ja saatiin homma käyntiin. En minä myyntiä minään mysteerinä pidä. Pitää tunnistaa asiakkaan tarve ja perustella oma ratkaisuehdotuksena siihen – ei sen kummempaa. Toimivan myyntiorganisaation rakentaminen onkin jo hieman haasteellisempaa, mutta opittavissa sekin on", Sillanpää sanoo.

Tekes on rahoittanut Sievon tutkimusta ja tuotekehitystä useassa projektissa. Viimeisimmässä Tekesin rahoitus sovitettiin yrityksen ketterän kehityksen malliin, mikä sopi Sievolle erinomaisesti. Yritys pystyi keskittymään ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan liiketoimintaan paremmin kuin perinteisessä kehitysprojektissa.

Sievon bisnes on ollut alusta lähtien kansainvälistä – elinehto ohjelmistoyritykselle, sillä bitit eivät tunne rajoja tai kotimaata. Työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden yhteisessä Kasvuväylä-palvelussa kasvua ja kansainvälistymistä on vahvistettu edelleen. Kasvuväylä on ollut positiivinen kokemus, sillä yhteistyö oman, kulloinkin sopivimmat julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut etsivän Kasvuluotsin kanssa on sujunut hyvin.

"Ensimmäinen asiakkaamme oli ulkomainen, joskin toinen olikin sitten suomalainen, joten emme me kotimarkkinoitakaan ohittaneet. Suurin osa liikevaihdostamme tulee ulkomailta, Suomesta noin neljäsosa", Sillanpää sanoo.

Olemassaolonsa aikana Sievo on onnistunut löytämään paikkansa markkinoilla ja säilyttämään kilpailukykynsä.

"Kilpailua toki on, mutta suurin osa siitä on isoja ohjelmistotaloja, joilla ostot ovat vain osa suurta kokonaisuutta. Erikoistumisesta on etuja. Sellaisia kilpailijoita meillä on vähemmän, ja suurin osa niistäkin keskittyy enemmän ostoprosesseihin ja vähemmän ostojen analyysiin ja säästöjen tunnistamiseen."

Lisätietoja

Matti Sillanpää
Sievo
p. 040 534 5689
matti.sillanpaa (at) sievo.com

www.sievo.com

Teksti: Netprofile


Kaj Nordgren