FIMECCin SHOK-ohjelma vauhditti Outokummun teräskehitystä

Terästeollisuuden pulmana ovat heittelehtivät raaka-aineiden hinnat ja ruostumattoman teräksen kasvua hidastava kallis nikkeli. Outokumpu päätti lähteä tutkimaan korkeakromisia ferriittisiä teräksiä, joissa ei tarvita kallista nikkeliä austeniittisia vastaavien korroosio-ominaisuuksien saavuttamiseksi. FIMECCin kehitysohjelman ja yhteistyöverkoston avulla uusi teräslaji saatiin nopeasti tutkimuksesta kaupallistamisvaiheeseen.

Terästeollisuuden toimintaympäristö on muuttunut vuosituhannen vaihteen jälkeen selvästi nopeatempoisemmaksi. Kilpailu on päivä päivältä kireämpää ja asiakkaiden vaatimukset innovatiivisten, mutta samalla myös aiempaa edullisempien tuotteiden suhteen kasvavat jatkuvasti.

Teräksen jalostajille yhtälöä hankaloittaa myös se, että raaka-aineiden hinnat ovat ajautuneet lähes loputtomaan vuoristorataan. Todella pitkäjänteiseen tuotekehitykseen ei siihenkään löydy enää rahaa ja resursseja entiseen malliin.

Toimialan perusongelmat olivat vuosien mittaan tulleet tutuksi myös teräsyhtiö Outokummussa, joka vuonna 2009 lähti mukaan Metallituotteet ja koneenrakennusalan huippuosaamisen keskittymään (FIMECC) ja sen DEMAPP-ohjelmaan.

Yhtiö halusi viedä eteenpäin kehitysideaa, jossa ferriittisen ruostumattoman teräksen kromipitoisuutta nostettaisiin omasta kaivoksesta saatavalla edullisella kromilla. Tavoitteena oli saavuttaa vastaavat ominaisuudet kuin kalliilla nikkelipitoisella austeniittisella teräksellä.

Kyseinen NGF-projekti(New Generation Ferritic Steels) on osa Outokummun pitkäjänteistä ferriittisten terästen kehitystyötä. Projektiin haluttiin kuitenkin mukaan ulkopuolinen yhteistyöverkosto, joka löytyi DEMAPP-ohjelman kautta. Outokummun oman terästutkimuksen ohella projektiin liittyivät mukaan mm. Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto, VTT sekä laaja joukko teräksen soveltajia. DEMAPP-kokonaisuus koostui 25 yrityksestä ja 11 tutkimusryhmästä.

Huipputuloksia ennätysajassa

Outokummun tutkimusinsinööri Juha Kelan mukaan tänä syksynä pilotointi- ja kaupallistamisvaiheeseen saadun teräslajin kehitysprosessi on ollut todella nopea. Tässä auttoi myös se, että perustutkimustulokset pystyttiin muuttamaan Tornion oman prosessikehityksen kautta tehokkaasti prosessiparametreiksi.

"Laajan perustutkimuksen, laboratorioskaalan testausten, koesulatusten sekä mittavien tuotantokokeiden jälkeen aikaa oli kulunut vajaat neljä vuotta, mikä on tällä alalla lyhyt aika. Se on ihan selvää, ettemme olisi tällaiseen omin voimin ja ilman DEMAPP-verkostoa pystyneet", Kela toteaa.

Uudelle korkeakromiselle (21 prosenttiselle) ferriittiselle ruostumattomalle teräkselle löytyy kasvumarkkinoita mm. rakennus- ja autoteollisuudessa. Arkisia kohteita ovat esimerkiksi keittiölaitteet, ruoanlaittovälineet ja kattilat.

"Ensimmäiset pilottitoimitukset on tehty ja palaute on ollut todella positiivinen. Eikä työ suinkaan tähän lopu, päinvastoin. Porukalla on nyt draivi päällä ja hyvää tuotetta kehitetään entistä paremmaksi", Kela vakuuttaa.

Oiva esimerkki SHOK-ohjelman voimasta

DEMAPP-ohjelmaa vetävän Spinversen ohjelmapäällikkö Markku Heinon mielestä Outokummun kehitys-case on oivallinen esimerkki Tekesin tukeman FIMECC-yhteistyön ja osaamisverkostojen voimasta. Tekes on FIMECCin DEMAPP-ohjelman tärkein rahoittaja lähes 50 prosentin osuudella.

"NGF-projektin lupaavat tutkimustulokset on viety systemaattisesti pilot- ja tuotantomittakaavan kokeisiin ja Outokummun oman kehitystyön kautta markkinalähtöisiksi tuotteiksi. Tämä on juuri sitä, mitä koko Suomi ja suomalaisyritykset nyt tarvitsevat", Heino kiittelee.

Samalla hän muistuttaa, että SHOK-ohjelma on parhaimmillaan win-win-yhtälö sekä yrityksille että tutkijoille.

"Yrityksillä ei ole enää takavuosien kaltaisia resursseja pitkiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Tutkimuslaitoksilla ei puolestaan ole juurikaan mahdollisuuksia päästä testaamaan tuloksia aidoissa tuotanto-olosuhteissa ja kunnollisilla volyymeillä", Heino lisää.

Lisätietoja

Juha Kela
Tutkimusinsinööri, Outokumpu
Puh. 040 868 5982
juha.kela (at) outokumpu.fi

Markku Heino
Ohjelmapäällikkö, Spinverse Oy
Puh. 040 719 1221
markku.heino (at) spinverse.com

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen


Sanna Nuutila