Q-Park Finland: Aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen vauhditti kasvua

Yksityistä pysäköinninvalvontaa tarjoava Q-Park Services Oy uudisti toimintatapojaan ja työorganisaatiotaan hyödyntämällä muun muassa uusinta teknologiaa kenttätyössä. Tulokset olivat rohkaisevia: työhyvinvointi parani, liikevaihto lähti huimaan kasvuun ja toiminta laajentui uusille paikkakunnille.

Kansainväliseen Q-Park konserniin kuuluva Q-Park Services Oy toteutti Tekesin osittain rahoittaman kehittämishankkeen vuosien 2011–2012 aikana.

”Hanke oli ratkaiseva työn tuottavuuden ja toimintatapojen kehittämisen kannalta. Käytännössä arvioimme ihan kaikki yrityksen toimintaan ja henkilöstöön liittyvät toimintatavat ja prosessit. Mukana oli useita yhteistyökumppaneita. Muutosjohtamisen asiantuntijana hyödynsimme Arvoverkko Oy:n osaamista, mistä oli merkittävää lisäarvoa projektin onnistumisen kannalta”, Operations Manager Mika Engberg kertoo.

Kehittymistä monella tasolla

Yhtenä kehittämiskohteena ilmeni esimerkiksi pysäköinninvalvonnan toimintatavat. Manuaalisesti tehtävässä työssä tapahtuu inhimillisiä virheitä. Uusinta teknologiaa hyödyntävien kämmentietokoneiden käyttöönoton jälkeen virheiden määrä väheni merkittävästi ja työn tuottavuus parani yli 15 prosenttia. Samalla asiakasprosessi tuli läpinäkyvämmäksi ja reaaliaikaiseksi.

Kehittämishankkeessa kiinnitettiin huomiota myös työssä viihtymiseen ja työturvallisuuteen.

”Päädyimme lisäämään sisäistä viestintää ja kehittämään esimiesten johtamistaitoja. Työtyytyväisyyskyselyn perusteella parannukset tuottivat tulosta. Työhyvinvoinnin kohenemisesta kertoo myös henkilöstön vaihtuvuuden merkittävä vähentyminen ja sairauspoissaolojen pienentyminen yli 10 prosentilla”, Engberg konkretisoi. Tämänsuuntaisesta kehityksestä hyötyy koko yritys ja sen sidosryhmät.

Kasvua myös tulevaisuudessa

Onnistunut hanke tarjosi Q-Parkille hyvät edellytykset kasvattaa liiketoimintaa. Toimintaa laajennettiin hankkeen aikana Turkuun ja sittemmin myös esimerkiksi Tampereelle ja Hämeenlinnaan. Liikevaihto kasvoi 50 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

”Suuntaamme tulevaisuuteen toiveikkaasti näin rohkaisevien tulosten valossa. Aktiivisella kehittämisellä on selkeä yhteys tuloksellisuuteen ja kasvuun. Toiminnan kehittäminen jatkossa varmistaa roolimme yksityisellä pysäköinninvalvonta-alalla. Tähän olemme kehittämässä uutta palvelukonseptia, joka avaa mahdollisuuksia kasvulle lähivuosina.”

Lisätietoja

Operations Manager Mika Engberg
Q-Park Finland Oy
puh. 020 781 2407
mika.engberg (at) q-park.fi


Teksti: Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy